20 - 26 majVecka 21

Mån20
Tis21
Ons22
Tor23
Idag24
Lör25
Sön26

Boka Coaching/Konsultation utifrån The Seven Signs of Origin 120 min - Ulrika & Pling - Behandlingar & Konsultaioner , Lidingö - Bokadirekt

information på svenska finns efter den engelska... Coaching/Consultation based on The Seven Signs of Origin 120 min This variant offers a more comprehensive experience. It is particularly suited for those who already have a keen interest in spirituality and wish to delve deeper, benefiting from Pling's vast spiritual and quantum physical knowledge. It's also suitable for those with curiosity or openness to the idea that there is more to existence than what meets the eye, or for individuals who simply desire more time. Pling channels your Archetypes/energies based on The Seven Signs of Origin and explains your personality from an immensely interesting and higher perspective. She assists you in understanding your gifts and how to best approach your challenges. While Pling has always had a mediumistic background and is trained as a Medium and Healer, she doesn't work as a traditional Medium. Instead, she functions more like a modern mystic who, on a quantum theoretical level, retrieves information from the Universe through advanced geometric mathematics. The Seven Signs of Origin, a fascinating system channeled by Pling approximately 25 years ago, sheds light on the origins of the universe and what it means to be human from this higher perspective. Connections to other significant systems, such as the Mayan calendar, can also be observed. It's a profoundly unique experience to explore your Archetypes and Pling's profound understanding of metaphysical concepts and how they manifest in our individual personalities. This spiritual character analysis can greatly aid in our understanding of ourselves and the Universe's intention behind our diversity, as well as how we evolve as souls. We recommend that you record the conversation. Det här längre konsultationen är bland annat för dig som redan har ett stort intresse för det det spirituella och vill veta mer, och ta del av Plings enorma andliga och kvantfysiska kunskap. Men också för dig som har en nyfikenhet/öppenhet för att det finns mer, än bara det vi kan se och ta på eller för dig som vill ha mer tid helt enkelt. Pling pendlar ut dina Arketyper/energier utifrån The Seven Signs of Origin och förklarar din personlighet ur ett oerhört intressant och högre perspektiv. Hon hjälper dig att förstå vilka gåvor du har och hur du kan anta dina utmaningar på bästa sätt. Pling har alltid varit medial och utbildad Medium och Healer. Hon arbetar dock inte som ett traditionellt Medium, hon är mer som en modern mystiker som på kvantteoretisk nivå tar ned information från Universum genom avancerad geometrisk matematik. The Seven Signs of Origin, som är ett fascinerande system, som hon kanaliserade ner för ca 25 år sedan förklarar mycket kring universums uppkomst och vad det innebär att vara människa ur detta högre perspektiv. Man kan självklart se kopplingar till andra stora system som tex Mayakalenderns tideräkning mm. Det är en mycket speciell och unik upplevelse att ta del av sina Arketyper och Plings outtömliga förståelse av stora metafysiska resonemang och hur detta materialiserar sig i bland annat våra olika personligheter. Det är en spirituell karaktärsanalys som kan vara till stor hjälp för oss att förstå mer om oss själva och om Universums tanke med att vi alla är olika och hur vi utifrån detta utvecklas som själar. Genom vår utveckling och expansion expanderar Universum. Går även bra att göra online. Meddela detta då i bokning, samt skriv in ålder och nuvarande bostadsort. Vi rekommenderar att du att spela in samtalet. iI samband med Google-Meet behöver detta göras via mobil bredvid dator.

Visa mer

1 vald tjänst