20 - 26 majVecka 21

Mån20
Tis21
Ons22
Tor23
Idag24
Lör25
Sön26

Boka Lymfmassage 90 min - Ulrika & Pling - Behandlingar & Konsultaioner , Lidingö - Bokadirekt

information på svenska finns efter den engelska... Lymphatic massage is both a therapeutic treatment and a very enjoyable and relaxing full-body massage. Purpose and Benefits: Aids the body in detoxification and elimination of toxins by increasing lymphatic fluid flow. Reduced swelling: Especially important if suffering from lymphedema or other types of swelling, especially after surgeries. Also helps with a general feeling of heaviness and swelling in the body. Improves skin: By removing toxins and increasing circulation, swelling decreases and the skin gains increased radiance. Strengthens the immune system: A well-functioning lymphatic system is crucial for good health with a strong immune system. The cleaner the body becomes, the stronger the resistance, and a strong immune system is achieved. Reduces Stress and Increases Well-being: Has a very calming effect on the nervous system. Reduced Pain: When the lymphatic system is not functioning optimally, the consequence is often diffuse pain that moves around the body due to reduced flow and circulation. Better Sleep: The treatment affects and calms the nervous system, positively influencing sleep. Many experience improved sleep quickly, often after the first treatment. Lymfmassage är både en terapeutisk behandlling och samtidigt en mycket skön och avkopplande helkroppsmassge. Syfte och Fördelar: Hjälper kroppen med avgiftning och utrensning av slaggprodukter/gifter genom ökat flöde av lymfvätska Minskade av svullnad: särskilt viktigt om man lider av lymfödem, eller andra typer av svullnad, speciellt efter operationer. Förbättrad hud: genom avlägsnande av toxiner och ökad cirkulationer minskar svullnad och ger huden ökad lyster. Stärker Immunförsvaret: Ett väl fungerande lymfsystem är helt avgörande för en god hälsa med ett starkt immunförsvar. Ju renare kroppen blir desto starkare motsståndskraft och starkt immunförsvar uppnås. Minska Stress och öka välbefinnandet: Har en mycket lugnande effekt på nervsystemet. Minskad Smärta: Då lymfsystemet inte fungerar helt optimalt blir konsekvensen ofta diffus värk som flyttar runt i kroppen pga det nedsatta flödet och cirkulationen. Bättre Sömn: behandlingen påverkar och lugnar nervsystemet och detta påvekar det sömnen på ett positivt sätt. Många upplever snabbt bättre sömn, redan ibland efter första behandlingen. Generellt kan man säga att lymfmassage ökar välbefinnandet både genom ett starkare fokus och klarhet i tanken och en tydligare kontakt med sin kropp.

Visa mer

1 vald tjänst