20 - 26 majVecka 21

Mån20
Tis21
Ons22
Tor23
Idag24
Lör25
Sön26

Boka Coaching/Konsultation utifrån The Seven Signs of Origin 90 min - Ulrika & Pling - Behandlingar & Konsultaioner , Lidingö - Bokadirekt

Information på svenska finns efter den engelska... This is a unique and effective coaching session based on your Archetypes. In this variant, Pling focuses directly on you as an individual with your gifts and challenges, highlighting how you can understand your highest potential more quickly and easily with this background. You can gain increased understanding of how you think, feel, and act outwardly, in other words, your behavior. Based on these three aspects, Pling clearly sees how they can interact and complement each other in the best possible way, providing you with exciting new insights about yourself and your surroundings. If you have previously been to Pling and had your Archetypes extracted, it's important to bring your paper with you! We recommend that you record the conversation. Den här är en unik och effektiv coaching som utifrån dina Arketyper. I den här varianten fokuserar Pling direkt på dig som person med dina gåvor respektive utmaningar, och lyfter fram hur du fortare och enklare, med detta som bakgrund, förstår din högsta potential. Du kan få ökad förståelse för, hur du är i ditt sätt att tänka, din känsla och ditt sätt att vara utåt, dvs handling. Utifrån dessa tre aspekter ser Pling tydligt hur de kan samverka och komplettera varandra på bästa möjliga sätt och på så vis får du nya spännande insikter om dig själv och din omvärld. Om du varit hos Pling tidigare och fått dina Arketyper uttagna, viktigt att du tar med ditt papper! Önskar du denna variant Online vänligen notera det i bokningen och skriv in din ålder och nuvarande bostadsort. Pling skickar då ut en länk via Google-Meet. Vi rekommenderar att du att spela in samtalet. i samband med Google-Meet behöver detta göras via mobil bredvid dator.

Visa mer

1 vald tjänst