20 - 26 majVecka 21

Mån20
Tis21
Ons22
Tor23
Idag24
Lör25
Sön26

Boka Samtal - Ulrika & Pling - Behandlingar & Konsultaioner , Lidingö - Bokadirekt

information på svenska finns efter den engelska... We converse entirely based on your needs. I am well-versed in The Seven Signs of Origin and can provide further insight into many questions regarding this. I also have some knowledge and a keen interest in Gene Keys, a system used as a foundation for energy work and contemplation. Gene Keys is a personal development model created by Richard Rudd. The system is based on a combination of astrology, the I Ching, Kabbalah, and modern science. The Gene Keys system explores the various patterns and potentials within each individual through a set of "keys" or symbolic codes representing different aspects of human consciousness and behavior. "May your heart burst open in unconditional Love May your mind be illuminated by infinite Peace May you body be flooded by the light of your Essence May all whom you touch in this life through your thoughts, your words and your deeds Be transformed by the radiance of your presence " Richard Rudd Vi samtalar helt utifrån dina behov. Jag är väl insatt i The Seven Signs of Origin och kan svara vidare på hel del frågor rörande detta. Har även viss kunskap och stort intresse för Genekeys, ett system, att använda som utgångspunkt för energiarbete och kontemplation. Genekeys är en personlig utvecklingsmodell skapad av Richard Rudd. Systemet bygger på en kombination av astrologi, I Ching, Kabbalah och modern vetenskap. Gene Keys-systemet utforskar de olika mönster och potentialer som finns inom varje individ genom en uppsättning "nycklar" eller symboliska koder, som representerar olika aspekter av mänsklig medvetenhet och beteende.

Visa mer

1 vald tjänst