8 - 14 julVecka 28

Mån8
Tis9
Ons10
Tor11
Fre12
Lör13
Idag14

Boka Traditionell Kinesisk Medicin 1:a Besök - Xin Tao - Clarion Collection, Smedjan Sandviken , Sandviken - Bokadirekt

Du är unik och behandlas individuellt med utgångspunkt från just din specifika symtombild.Som människa är man summan av ens tankar,kroppoch själ.Hur vi tänker påverkar hur vi lever och vårt leverne påverkar våra tankar. Alla aspekter i livet påverkar oss i någon grad och en obalans på ett plan kan leda till en obalans någonannanstans. För att framgångsrikt kunna behandla en obalans så gäller det att hitta dess orsak och källa. Behandlingen utförs för att förebygga ,underhålla och läka. Det är därför diagnosen är så viktig. För att kunna få en komplett bild behöver jag ställa lite frågor kring ev sjukdomshistorik,livssituation mm. Utifrån denna kartläggning skapas sedan en individuell behandlingsplan,som är skräddarsydd just för dig.BEHANDLINGEN Tcm har mycket sofistikerade metoder för att diagnosticera energiernas tillstånd och en stor arsenal av metoder för att återställa balansen när kroppen själv inte klarar av det.Beroende på hur vi mottagits till livet,vilken livssituation vi hamnat i och vilken strategi vi lärt oss för överlevnad,kommer våra beslut och handlingar i varje sekund av vårt liv,att direkt vara avgörande för hur vi använder eller förvaltar våra energier.TCM en av världens äldsta bevarade,nu levande ,medicinska tradition. En beprövad,behandlingsmetod ,utan biverkningar. ALLMÄNT Positiva effekter kan uppträda redan efter första eller efter ett par behandlingar. Lättare åkommor och akuta sjukdomstillstånd har en snabbare läkningsprocess och kan ofta åtgärdas med ett fåtal behandlingar. Mer långvariga och kroniska tillstånd kan kräva lite längre behandlingstid. Oavsett detta är det lämpligt att i början av en behandlingsomgång genomföra behandlingar relativt tätt,tex 1-2 ggr per vecka. Därefter utökas tidsspannet succesivt.Ibland kan stödbehandlingar behövas några gånger per år. Detta tack vare att dessa behandlingsformer är stressreducerande och extremt bra som förebyggande friskvård.

Visa mer

1 vald tjänst