What would you like to book?

Välkommen -  CheckPoint Skåne vänder sig till dig som är man som har sex med män eller är transperson - oavsett sexuell praktik. Vi som testar är själva homo- eller bisexuella män. Du är alltid anonym och testet är gratis. Hos oss möts du med respekt för vem du är.

Welcome -  CheckPoint Skåne is for you who are men who have sex with men or are transgender - regardless of sexual practice. The testers are homo- or bisexual men. You are always anonymous and the test is for free. We are a volunteer organization and we treat everyone with respect based on who you are.

Klarna
Offers online payment with Klarna

Hivtest och syfilistest på svenska

Vi erbjuder ett kombinerat syfilis- och hivtest med snabbsvar. Tjänsten är gratis och du är anonym. Rådgivning kring säkrare sex, din sexuella praktik - oberoende av din eller din partners hivstatus.

HIV test and syphilis test in english

We offer tests with quick response. The service is for free and you are anonymous. Counseling on safer sex, your sexual practice - regardless of your or your partner's HIV status.

Hivtest och syfilistest på andra språk

Vi erbjuder hiv- och syfilistest med snabbsvar. Tjänsten är gratis och du är anonym. Rådgivning kring säkrare sex, din sexuella praktik - oberoende av din eller din partners hivstatus. Vi talar arabiska.

We offer tests with quick response. The service is for free and you are anonymous. Counseling on safer sex, your sexual practice - regardless of your or your partner's HIV status. We speak Arabic.
Wir bieten Tests mit schneller Reaktion an. Der Service ist kostenlos und Sie sind anonym. Ratschläge zu Safer Sex, deiner sexuellen Praxis - unabhängig vom HIV-Status deinem oder Ihres Partners. Wir sprechen Deutsch.

Hemtest för andra könssjukdomar

Förmedling av hemtest. Testen gör du hemma och postar det själv till laboratoriet. Rådgivning kring riskutsatthet, säkrare sex och sexuell praktik - oberoende av din eller din partners hivstatus. Ange gärna det språk du vill tala.

Handing out home test. You do the test at home and post it yourself to the laboratory. Counseling on safer sex, your sexual practice - regardless of your or your partner's HIV status. Please specify the language you want to speak.

Rådgivning utan test

Rådgivning kring riskutsatthet, säkrare sex och sexuell praktik - oberoende av din eller din partners hivstatus. Ange gärna det språk du vill tala.

Counseling on safer sex, your sexual practice - regardless of your or your partner's HIV status. Please specify the language you want to speak.

CheckPoint Skåne - för män som har sex med män samt transpersoner

Mottagningen drivs av RFSL Rådgivningen Skåne. / Checkpoint Skåne is run by RFSL Rådgivningen Skåne.

Show contact information
Opening hours Drop-in: Tisdagar, klockan 17.00–19.00.

Bokningsbara tider: Se kalendern.
Address
Drottninggatan 36
211 41 Malmö
Open in Google Maps 🗗