Vad vill du boka?


Dropinvaccination öppna tisdagar kl 17-18.00

Rådgivning av veterinär öppna vardagar kl 11.00-11.30 på tel 08-121 475 48

Höftledsröntgen för avläsning av SKK bokas enbart på tel 08-767 04 60

Tovklippning av katt bokas enbart på tel 08-767 04 60 

För aktuella öppettider se klinikens hemsida www.ostradjurkliniken.se

Välkommen!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Undersökning

Undersökning vid smittsam sjukdom.

Kostnader för provtagning och behandling tillkommer.
Undersökning vid sjukdom eller skada dagtid på vardagar.

Vidare diagnostik och behandling tillkommer utöver undersökningsavgiften.
Plötsligt inträffad sjukdom/skada som behöver ses till snarast.
Vardag 9-18.
Besiktning inkl utfärdande besiktningsintyg. Gäller hund över 8 veckor samt katt över 12 veckor inför försäljning/överlåtelse eller försäkring.
Samtal och konsultation kring hälsosituationen för ditt hudjur.
Undersökning ingår ej.
Hälsokontroll inklusive ett seniorblodprov för att upptäcka eventuell utveckling av sjukdom i tid innan den hinner ge så mycket symtom. Rekommenderas från 7 års ålder.
Priset gäller ej vid sjukdom.Behandling

Paket endast för uppfödare inkluderande besiktning, chipmärkning samt en eller två vaccinationer.

Angivet pris gäller per valp/kattunge inklusive en vaccination mot kattpest/kattsnuva för kattungar respektive en vaccination mot parvo/valpsjuka/hepatit/kennelhosta för valpar. För 2 vaccinationer tillkommer ytterligare 200:- per valp/kattunge.

Första vaccinationen bör tas vid 8 veckors ålder.
Nästa vaccination vid 12 veckors ålder.

Tidsåtgång cirka 15 minuter per valp/kattunge för vaccination, chipmärkning samt besiktning. Obs! För flera valpar/kattungar bokar ni en tid (15 min) för varje kattunge/valp
Vaccination av friska djur. Pris varierar beroende på vilket vaccin som behöver förnyas.
Rabiesvaccination samt utfärdande av EU-pass för hund/katt. Medtag stamtavla/köpeavtal för att uppgifter skall bli korrekta i passet. Utlandsresa kan ske tidigast efter 21 dygn. OBS! Resa till Norge och Finland krävs avmaskning mot rävens dvärgbandmask hos veterinär mellan 5-1 dygn innan inresa.
Avmaskning skall ske mellan 5 och 1 dygn innan inresa till Norge, Finland, Storbritannien, Irland eller Malta. Medtag EU-pass samt avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel. Avmaskningsmedel köps receptfritt på apotek. Om ni har två eller fler hundar ges 50 procent rabatt from hund nr 2.
Kemisk kastration av frisk hanhund med en medicin som heter Suprelorin. Medicinen injiceras under huden på ryggen. Tillverkare garanterar minst 6 månaders effekt på alla hanhundar.

Hunden ska vara könsmogen innan kemisk kastration utförs.

Nu har vi även 12-månaders Suprelorin hemma. Pris 2915:-
Besök för förskrivning av recept på t ex fästingprofylax, avmaskningsmedel till djur som ej är inskriven på kliniken eller senast varit hos oss för mer än 12 månader sedan.
Kastrering av frisk hankatt med normala testiklar som vandrat ned i pungen. Minimiålder 6 månader. Skall komma fastande sedan 8 timmar eftersom lugnande medicinering ges innan operationen. Vaccination och chipmärkning kan utföras samtidigt. Pris som anges gäller endast kastration
Avlivning av djur. Djurslag och alternativa kremeringsformer gör att priset varierar.
Cartropheninjektion till hund som har problem med smärta i rörelseapparaten. Kan bokas endast till djur som undersökts av veterinär och ordinerats denna behandling. Om ditt djur står på annan smärtbehandling (nsaid-preparat) skall de ej ges samma dag injektionen ges.

Östra Djurkliniken

Östra Djurkliniken är en liten klinik i Torsvikscentrum på Lidingö. Vi erbjuder undersökning vid sjukdom/skada samt vidare diagnostik t ex röntgen, urin-, öron-,hud- och blodprover som vi analyserar i vårt eget labb.

Hos oss kan du även få hjälp med förebyggande behandling som vaccination, avmaskning, höftleds/armbågsledsröntgen som skickas till SKK för avläsning.

På kliniken finns även en hundfysioterapeut och en hundbeteendeproblemutredare tillika hundinstruktör.

Veterinär Claes Abrahamsson:

"Jag är en allmänpraktiserande veterinär som tror att lugn och ro för djur och djurägare samt gott om tid att lyssna på djurägaren och att diskutera problemen är viktigt för att nå goda resultat med undersökning och behandling.

Mina stora intressen är sjukdomsutredning, beteendeproblem och rehabilitering.

Eftersom jag själv har tre hundar varav två är omplaceringar känner jag starkt för att ge husdjur en andra chans! Kliniken har en grupp på facebook för att hjälpa till med omplacering av husdjur,
Namnet på gruppen är "Omplacering nu!"

Hjärtligt välkomna till en liten familjär klinik med stora utredningsmöjligheter

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Se hemsidan www.ostradjurkliniken.se för aktuella öppettider

Adress
Islinge hamnväg 5
181 50 Lidingö
Torsviks Centrum
Öppna i Google Maps 🗗