1. Hem
 2. Annan var

Acupuncture and TCM Clinic

betyg5 Fantastiskt bra(6 betyg)
Värmdövägen
Om du hitter inte tider som du behöver på Bokadirekt, meddela 0706080061 * akupunktur      * Guasha     * Monicor screening of health state (presence of microorganisms, 2500 functional (somatic) statuses, up to 70 psycho-emotional states) * EIS -system hälsoundersökning (organen, hormoner, vitaminer, mineraler)  *Cellulitbehandling och kroppskulptering * Hudåtstramning ansikte och kropp * smärtfri rynkreducering //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   * indikationer för akupunktur /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * akupunktur syftar främst till att återställa kroppens homeostas (ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i en organism) och har systemisk terapeutisk påverkan i kroppen * akupunktur kan lindra stress, behandla psykiska symtom, sjukdomar i kroppens alla inre organ, samt sjukdomar som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen  (muskler, leder, skelett, nerver) * terapi på Improvitas Akupunktur och TKM Kliniken (TCM, Traditional Chinese Medicine)  baseras på kinesisk (äkta) akupunktur som även omfattar öron—, skalp—, elektro— akupunktur samt andra TKM terapiformer (Moksa, Tuina, Guasha, etc. )       * dessa olika terapiformer väljs och kombineras individuellt  vid varje behandlingstillfälle, beroende på specifika symtom eller sjukdomsförlopp * är akupunktur smärtsam? ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * kinesisk akupunktur stimulerar aldrig nerver      * väldigt fina akupunkturnålar  (japanska Seirin, J typ nålar (ungefär lika stora som en katts morrhår)) används      * sedan 1978 har Seirin satt normer för hög kvalitet med smärtfria akupunkturnålar      * tack vare ett speciellt rör som nålarna bevaras i, kan det säkerställa ett precist och smärtfritt införande av nålen * akupunkturens verknings  mekanism ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * den primära  verknings mekanism i läkningsprocessen av akupunktur förknippas med kroppens  bindväv:      * när en punkt stimuleras manuellt med en nål eller med  en moksa, elektricitet eller laserljus, detta sätter igång aktiviteten i bindväven:      * en bindväv är en fuktig och fiberrik membran som ger stadga och sammanhållande funktion åt vävnader och organ i kroppen och  som finns i andra vävnader (t ex blod, lymfa vävnad, stödjevävnad som brosk och ben) överallt i kroppen, inklusive i det centrala nervsystemet      * det är bindväven som formar alla organ i kroppen, tillför vävnader med kärl, fäster organen mellan varandra i kroppens hålrum, och binder dem mellan varandra      * cellerna i bindväven sköter immunförsvar (vita blodkroppar) och produktion av fibrer (plasmaceller, fettceller och fibroblaster)      * när en akupunkturpunkt stimuleras,  överförs i bindväven de mekaniska signaler som aktiverar immuna, vaskulära, och endokrina celler samt nervceller och fibroblaster * den elektriska och cellulära signaleringen av bindväv är mottaglig för mekaniska krafter (t.ex.. Guasha, akupressur, koppning, massage) och fungerar som kroppens signalerande nätverk * den terapeutiska effekten av akupunktur (samt Guasha, se nedan) berör fyra stora signaleringsnätverk i kroppen, det vill säga:        1. centrala nervsystemet (elektrisk signalering)        2. endokrina systemet (hormonell signalering)        3. autokrin signalering  (innebär att en cell utsöndrar sin egen signalmolekyl, så att cellen stimulerar sig själv)        4. mekanisk signalering genom fascia (fibrös bindvävshinna, en typ av bindväv) * i och med av dessa ovanstående punkter har akupunktur systematisk terapeutisk påverkan som reglerar flera organsystem:        * eliminerar och lindrar smärta        * reglerar homeostas (underhåll av kontinuerlig organfunktion)        * ökar blodcirkulationen lokalt såväl som i hela  cirkulationssystemet        * stärker immunförsvaret        * ger en lugnande påverkan        * ger antiinflammatorisk effekt * akupunktur är en utmärkt tilläggsbehandling som kan användas tillsammans med en annan alternativmedicin behandling liksom konventionella medicinska behandlingar, såsom sjukgymnastik och medicinering     * undantag kan omfatta allvarligt försvagade patienter, patienter med diagnosen hemofili, graviditet (förutom graviditetsillamående), barn under 8 år (i Sverige) och behandling av diabetes och cancer (i Sverige)   * akupunktur är en säker behandling och har få (dock aldrig skadliga) till inga biverkningar * behandlings tid och frekvens ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * varaktigheten av en akupunktur behandling är ca 60 minuter (vid återbesök), ibland längre beroende på komplexiteten av en sjukdom * vänligen boka 90 minuter för det första besöket (som varar 2 tim) * resultatet av akupunktur skiljer sig alltid från individ till individ beroende på hur kroppen svarar på behandlingen    * det kan vara en snabb lindring av symptom och återhämtning inom en till tre behandlingar    * i de flesta fall  (speciell vid kroniska tillstånd) så krävs en hel  kur med akupunktur behandling        som omfattar 8 till 10 behandlingar    * vanligtvis efter 5 behandlingstillfällen så kan man känna ett resultat * behandlings frekvens:      * akuta tillstånd — varannan, var tredje dag      * kroniska tillstånd —  en gång i vecka * akupunktur priser  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * kostnad för en akupunktur behandling beror på komplexiteten av sjukdomen som kräver behandling:      * 635 SEK för 90 min behandling   (1:a konsultation + 60 min behandling)      * 495 SEK för 60 min behandling  (återbesök)      * 655  SEK för 90 min behandling             * (när mer än en sjukdom kräver behandling, t ex tennisarmbåge + magproblem)      * 1980 SEK för 5 behandlingar x 60 min (- 20% rabatt, 396 kr per behandling, istället för 495)      * 2620 SEK för 5 behandlingar x 90 min (- 20% rabatt, 524 kr per behandling, istället för 655) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * Guasha //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * Guasha är en traditionell helande teknik och  en ny terapiform  för västvärlden      * det är ett unikt, viktig och effektivt botemedel mot smärta, inflammation och immunt stöd * Guasha kan beskrivas som en läkande massage med förlängd effekt och radikal ökning av mikrocirkulation * Guasha har sitt ursprung i Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) och utförs genom strykning, (gua) med viss påtryckning, med ett speciellt utformat redskap) på en smord kroppsyta * detta görs för att avsiktligt skapa övergående terapeutiska petekier, sha (röda fläckar, mindre än 2 mm i diameter, som bleknar bort efter några dagar) på hudytan * manuella terapier (massage, akupressur, etc.)  varierar alltid beroende på syfte, tryck, repetition, dosering och även uppmärksammat resultat      * när det kommer till Guasha finns det åtminstone tre egenskaper som skiljer denna unika teknik från andra manuella terapier:      * Guasha tillämpas alltid med enkelriktade strykningar, längs en muskel, tills övergående terapeutiska  petekier, sha visas på hudytan      * petekier är röda fläckar på huden, mindre än 2 mm i diameter, som bleknar bort efter några dagar      * petekier betyder att blodkärlen expanderar under huden och skapar 400% ökning av genomblödning på hudytan som varar i flera dagar efter behandlingen, till skillnad från massage som visat ökning av cirkulation men avtar när massagen är över           * allt detta sätter igång aktivitet i bindväven och förlänger terapeutisk effekt * strykning med trycket (gua) resulterar i blod extravasering (sha) inom kapillärnäten (utan att skada kapillärerna själva), därför har sha (petekier) alltid röd färg, men kan också vara brunt, blått, lila, eller nästan svart, beroende på hur allvarlig sjukdomen (tillståndet) är * petekier  som uppkommer skiftar omedelbart till blåmärke liknande fläckar  och sedan börjar de blekna * indikationer för Guasha ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * Guasha flyttar kronisk och akut stagnation  som är associerad med symptom såsom stelhet, stickningar, domningar eller smärta      * Guasha bryter cirkeln av stagnation  som akupunktur ibland inte kan ta itu med      * stagnation  innebär att kroppens Vitala Substanser (Qi, Blod och Kroppsvätskor) samt Fukt och Slem stagnerar  i kroppens vävnader * Guasha behandling syftar ofta främst till att behandla  sjukdomar som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver, men samt sjukdomar i kroppens inre organ,  den kan också förbättra  hudens välbefinnande och utseende * Guasha minskar omedelbart smärta lokalt och distalt på det behandlade området * Guasha kan lindra stress och stressrelaterade problem samt psykiska symtom * Guasha anses också ha en positiv effekt på att bevara en bra hälsa, främja vitalitet, och även skönhet, t.ex. jämn hudton och struktur samt utseende utav celluliter * är Guasha smärtsam ? ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * patienter har olika nivåer av tolerans * toleransnivåer beror på det allmänna välbefinnandet hos patienten, det vill säga graden av trötthet, allmän spänning i kroppen, samt menstruations cykel (hos kvinnor) * vissa kan sova genom Guasha; andre tycker att det är obekvämt på vissa ställen av kroppen, nåra upplever Guasha som jätte obehagligt * behandlings tid och frekvens ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * frekvensen av en Guasha behandling beror på svårighetsgraden av patientens problem * kroppens reaktion av Guasha skiljer sig alltid från individ till individ        * vanligtvis uppnås en snabb lindring av symptom och återhämtning, liksom estetisk förbättring av huden - inom en, två eller tre behandlingar        * för ihållande kroniska sjukdomar, kan vissa patienter behöva kontinuerlig schemalagd behandling och återvända en gång i månaden för att få att nå den läkande effekten av Guasha        * om exempelvis de skadliga effekterna inte kan elimineras (på grund av ansträngande rutin av ditt yrke, lyft av vikter, fysisk träning, utmanande tempo, stress, överdriven användning av  röst, osv) så krävs Guasha behandling så länge skadan är existerande * petekier bör försvinna innan man överväger behandling med Guasha på samma ställe  (vilket är efter 3- 10 dagar)      * om patienten har olika problem i kroppen kan behandling utföras på ett nytt område oberoende av kvarvarande petekier på den tidigare behandlat ställe * guasha priser ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * en Guasha kostnad beror på problemets omfattning och storlek på yta som ska behandlas:     * 350 SEK för 30 min Guasha (behandling på ett ställe på kroppen, ex. tennisarm, nackspärr)     * 450 SEK för 60 min Guasha (behandling på flera ställen på kroppen)     * 550 SEK för 60 min Guasha + akupunktur Monicor screening of health state //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *this is an advanced software device that measures (in 115 seconds),electrochemical conductivity and frequency components of biologically active points (acupuncture points) and is used by social, medical and other professionals for overall health assessment, detection of potential health risks, as well as correction of  health imbalances based on  the principles of bio-resonance. * bio-resonance therapy aims to restore physiological functions of an organism without suppressing or activating them, which allows for a natural healing (more about bio resonance, electromagnetic waves (oscillations) and meridian system http://rofes.pro/en/articles/2003050902.html) * Monikor screening method is a state-of-the-art adjuvant to TEAM system of diagnosis and treatment, and is the result of the past decade’s research and collaboration of engineers, computer scientists, physicists, medical doctors, psychologists, pedagogues and TCM specialists * the software is capable in a single session (≈ 1,5 hours) to evaluate a number of integral characteristics in a living system at the stage of functional changes, allowing detection of organ and/or organ systems disorders (up to 2500 functional (somatic) statuses and up to 70 psycho-emotional states) at the preclinical stage (before the illness manifests itself), by way of example, it can: * authentically localize the pathological process in the body *identify energy imbalance (over-or under activity) of the meridional system (including internal organs and acupuncture points) * the soft wear programme scans the frequencies of acupuncture points and identifies the “weakest” ones, in real time * by correcting the weakest point, Monicor is able to offer an optimum acupuncture therapy, by way of example, a general corrective treatment session of 40 minutes can bring a balancing effect to all over-or under active acupuncture points.   *evaluate psycho-emotional state * as the summation (index) of trophotropic and ergotropic tone (the need of receiving and giving energy) * assess the adaptation potential (%) of an individual: * is the index of an individual’s level of balance of his/her internal states - physiological and mental - in response to environmental stress- factors * establish the correlation of activity a sympathetic and parasympathetic nervous system * analyse the functional state of the vertebral column and musculoskeletal system * analyse the affect of technogenic frequencies (electromagnetic waves caused by technology) on organs and organ systems (in real time, in the room) * recognize the frequencies of most microorganisms (viruses, bacteria, parasites, fungi)* when programme detects active microorganisms, it is able to deactivate them (with the help of frequencies) * evaluate the effect of various supplements (and nutrients) on a  particular organ and/or organ systems  * as result of its therapeutic effect, Monicor can also offer: * rejuvenation - as a control and harmonization of internal physiological and mental states * weight balance, weight loss * antistressor procedures: prevention of panic attacks, frustration * recovery from fatigue, etc. * make a correlation between clinical and paraclinical diagnoses * following the scan, specialist (as well as patient) receives 2 automatic analytic reports:  * frequency characteristics' spectrum analysis of changes in body's meridian system with details on symptom complexes as well as syndromes * graphical chart of body's meridian structure energy state (by meridians, basic elements, energy constitution YIN-YANG, etc) * such report can serve (to both a therapist and a patient) for comparative supervision of patient's before and after state in dynamics with rehabilitation (treatment) efficiency as ell as to observe the processes of changing the patient's state during the course of treatment * Monikor screening and treatment can be used separately or in conjunction with acupuncture and other TEAM healing techniques Hälsoundersökning med "EIS"system (organen, hormoner, vitaminer, mineraller) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *  se beskrivning under Mer Info ( under Sök tid) * 50 min 800,00 kr * OBS ! bokas endast Fredagar  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Venus Freeze för Cellulitbehandling, kroppskulptering * Hudåtstramning ansikte och kropp * smärtfri rynkreducering * OBS ! bokas endast Måndagar och Torsdagar,  tar ca 30 min. per område ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Äntligen är Venus Freeze i Stockholm! Venus Freeze är en topprankad anti-age behandling för icke-kirurgisk smärtfri rynkreducering, cellulitbehandling och hudföryngring med vetenskapliga bevis. Venus Freeze är godkänd av FDA och CE för icke-invasiv behandling  av celluliter och hudåtstramning och ger dig som patient en säker och smärtfri behandling av ansikte, kropp och hals * metoden använder sig av en patenterad MP2 teknik som  kombinerar multipolär  radiofrekvens och pulserande magnetiska fält för att skapa en lugnande och terapeutisk värmereaktion i huden vilket stimulerar kroppens naturliga läkningsprocess. * en synergi av pulserande magnetiska fält och radiofrekvens: 1. kan nå djupa hudlager och stimulera fibro-blaster att producera nytt kollagen och elastin, vilket ger en extremt bra hudåtstramande effekt, förbättrar hudton, huden blir fastare,  skapas en mer hälsosam och elastisk hud och brmsas hudens åldringsprocess 2. stärker nya blodkärl, åker mängden syre, näringsämnen och blodtillförsel i huden vilken ger den en omedelbart och långvarig lyster 3. sätter igång enzymatisk lipolys, som gör att fettcellvävnad släpper sinа triglycerider (därmed krymper), fettmassa minskar, blodcirkulationen förbättras, huden stramas åt, och skapas en bra effekt för cellulitbehandling  och kroppskulptering * Grundkurs består av minst 6 behandlingar för ansiktet, 8 behandlingar för hals och 10  behandlingar för kropp, 1- ggr per 7-10 dagar * effekten är individuellt *  För att bibehålla och förbättra resultatet tipsar vi att upprepa 1-2 behandlingar per år. * Venus freeze värmer vävnad under hudens yta så kan nästan alla huvudtyper behandlas * Venus Freeze är inte ett alternativ för de som behöver gå ner väldigt mycket i vikt eller är i behov av kirurgi * Denna behandling är utformad för patienter som har ett BMI under 30 och vill leva ett hälsosamt liv * eftersom att Venus Freeze är en icke-kirurgisk behandling så kan du återgå till ditt normala liv direkt efter behandlingen. * terapeuten väljer ut rätt storlek på applikatorn, börjar med att applicera en gel på behandlingsområdet och behandlar hunden  i cirkulerande rörelser * många patienter upplever Venus Freeze  behandling som  mycket avslappnande. * det  tar ungefär 30-40 minuter beroende på behandlingsområdet , du kan förvänta dig att se en stegvis för bättring genom att hela behandlings kur Venus Freeze Priser:  * Ansikte 1 behandling 900 kr * Ansikte kur 8  behandlings 7000 kr * Ett område ansikte, exempel: panna, käklinje, m.m. 200 kr * Hals 250 kr * Dekolletage 250 kr * Hals & dekolletage 500 kr * Ansikte & hals 800 kr * Ansikte & hals 8 kur 5000 kr * Ansikte, hals & dekolletage 980 kr * Ansikte, hals & dekolletage 8 kur 7500kr * Hals och käklinje 500kr * Hals och käklinje 8 kur 3500kr * Armar 700kr * Handryggar 300kr * Mage 900kr * Rumpa 980kr * Lår (båda) fram eller baksida 980kr * Hela lår 2500 kr * Hela lår 8 kur 17000kr ( spara 3000) * Flank/love handels 1100 kr * BH linje 700kr * Rumpa, hela lår och love handels 2800kr * Mage & love handels 1100kr ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * betalningsmetod /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     * Swish     * kontanter     * faktura (bankgiro)
11655

Boka tjänst

* akupunktur

 • * akupunktur 60 min (återbesök)
  60 minuter, 495 krMer info
 • * akupunktur 90 min (återbesök)
  90 minuter, 635 krMer info

* hälsoundersökning

 • * med Monicor system (organs, disease risk, microorganisms, supplements, psychology)
  90 minuter, 950 krMer info
 • * med Monicor system (correction, återbesök)
  60 minuter, 495 kr

* hälsoundersökning "EIS" (bokas endast Fred.)

 • * med "EIS"system (organen, hormoner, vitaminer, mineraller)
  50 minuter, 800 krMer info
 • * med "EIS"system (efterskanning/återbesök)
  45 minuter, 400 krMer info

* massage

 • * guasha 30 min (återbesök)
  30 minuter, 350 krMer info
 • * guasha 60 min (återbesök)
  60 minuter, 550 krMer info
 • * guasha 60 min (nybesök: 30 min konsultation + 30 min behandling)
  60 minuter, 450 krMer info
 • * guasha 90 min (nybesök: 30 min konsultation + 60 min behandling)
  90 minuter, 600 krMer info

* Venus Freeze hudåtstramning/rynkreducering (bokas endast Mån., Tors.)

 • * hudåtstramning rynkreducering (30 min. ansikte)
  30 minuter, 900 krMer info
 • * hudåtstramning rynkreducering (ansikte, hals, decolletage) 45 min
  45 minuter, 980 krMer info

* Venus Freeze cellulitbehandling och kroppskulptering (bokas endast Mån., Tors.)

 • * cellulitbehandling och kroppskulptering (60 min., olika område, pris från 980)
  60 minuter, 980 krMer info
 • * cellulitbehandling och kroppskulptering 30 min (pris från 300 kr)
  30 minuter, 300 krMer info

*massage, akupunktur

 • * guasha + akupunktur 60 min (återbesök)
  60 minuter, 550 kr

utövare

noImage
Jelena Goldstein
5
(6 betyg)
Leg. Acupuncturist, Int. Dr. Acupuncture

Betyg och recensioner

5.0Fantastiskt bra
6 betyg

Om företaget

* Jelena Goldstein: * ärI Inter. Dr. Acupuncture och diplomerat terapeut i Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) och specialist i olika terapiformer (akupunktur, Tuina, Guasha, Moxa, kost och näring, osv.) inom vård och allmänmedicin * genom sina samlade erfarenheter har skapat en egen behandlings metod för att uppnå den bästa terapeutiska effekten * utbildning: akupunktur: Akupunkturakademin (Stockholm); International Education College, Jianxi University of Traditional Chinese Medicine; 2017 International Proficiency Test of Acupuncture sponsored by WFAS, World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies ( with official relation with WHO (World Health Organization)) , member of ASAS (Acupuncture Science Association Sweden). * vidareutbildning: * avancerad diagnos och manuella behandlings tekniker i TKM, bland annat: * Guasha hos Arya Nielsen, PhD * Face Reading hos prof. Lilian Bridges * prof. Bridges Bridges is the world’s leading authority on Face Reading and Diagnosis. * she is credited for bringing this body of ancient knowledge back to the field of Chinese Medicine and introducing it to Western Medicine and Business * she has been on numerous radio and television shows and was featured on the Dr. OZ show, “What Your Face Reveals About Your Health.” * Scalp Acupuncture hos Suzanne Robidoux * L. Ac., Doctor of Chinese Medicine PhD, Beijing, China, * Tuina hos prof. Wu (Jianxi University of TCM) * Fertilitets problem hos Dr. Li Jie, Nederländerna/Kina * kinesisk kostlära: Akupunkturakademin * moxa: Akupunkturakademin, osv * följer Socialstyrelsens krav för legitimerad personal gällande tystnadsplikt, journalföring och hygienkrav * innehar fullständig patient- och ansvarsförsäkring * är medlem i Svenska Akupunkturförbundet * företaget är momsregistrerat och innehar F-skattsedel * språk: Svenska, English, Lithuanian, ???????

Bilder

Detaljer och kontakt
 • 07060800 XXVisa nummer

 • Värmdövägen