Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Terapi

SAMTALSTERAPI

Längtar du efter att få utveckla dig själv som människa och få känna helhet?

Som samtalsterapeut möter jag dig när du bland annat vill skapa en inre förändring. När du känner oro eller nedstämdhet. När du önskar stärka din självkänsla eller bygga bättre självförtroende. Du kanske vill öka tilliten till dig själv. Få tillgång till din fulla potential eller hitta tillbaka till den du en gång var?

I samtalsterapi med mig får du möjlighet att öka din medvetenhet. Du får pröva ett förändrat förhållningssätt och får en större förståelse. Jag hjälper dig att upptäcka de svar du redan bär på. Vi arbetar med mönster och beteenden som begränsar dig och som hindrar dig från att leva det liv du faktiskt vill leva. Vi går på djupet och strävar efter långsiktighet. Det får ta tid även om det ibland går snabbt. Här strävar vi mot harmoni mellan kropp, själ, tankar och känslor.
PARTERAPI & RELATIONSTERAPI

Har ni en relation där ni upplever att avståndet blir större och större?

I parterapi och relationsterapi möter jag er i samtal när ni behöver hjälp att komma vidare. Bland annat när tilliten fått sig en törn eller försvunnit helt, kanske på grund av otrohet. Du känner rädsla och ensamhet i relationen. Konflikterna kommer oftare och tar allt mer energi. Ni beter er mer respektlöst, kommunikationen behöver skapas eller återskapas. När ni vill hitta tillbaka till varandra. Eller så är ni i slutet av en relation och behöver stöd med hur ni ska gå vidare efter separationen?

I parterapi & relationsterapi går vi på djupet, du får möjlighet att utforska dig själv tillsammans med din partner. Vi jobbar med att öka eran förståelse för er själva och för varandra i relationen. Vi medvetandegör då mönster och beteenden och ser vart de kan komma ifrån. Känslor och behov är viktiga här, likaså kommunikation och kontakt.
Kärlek är något man gör!
SORGBEARBETNING

Har du varit med om en förändring eller förlust i livet som påverkar dig?

Som handledare i sorgbearbetning möter jag dig när du vill släppa taget och gå vidare. När du har svårt att vara glad eller nöjd med livet. När du ofta tänker på vad du varit med om och låter det hindra dig från att leva som du vill. När du vill leva med minnet utan att känna smärta. Det kanske inte blev som du tänkt dig i livet. Det kan gälla en separation, att du förlorat en närstående, sjukdom, en flytt, ett jobb eller vad som helst.

I sorgbearbetning jobbar vi med att sätta ord på sorgen. Vi tar reda på outtalade och okommuniserade känslor. Vi jobbar också om så önskas efter ett program, som kommer från Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Det är en metod för känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar. Då ses vi under 9 veckor.
Jag erbjuder handledning i sorgbearbetning individuellt eller i grupp. Nästa grupp börjar när minst 3 personer har anmält intresse.

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

Coaching

SAMTALSCHOACHING

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching möter jag dig när du bland annat vill förverkliga en dröm eller komma på vad du drömmer om. Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag i samtalen att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor.
LIVSCOACHING

Står du inför ett, för dig, stort eller svårt val i livet?


Här möter jag dig när du står inför en utmaning, det kan bland annat handla om en eventuell separation, om en flytt, utbildning eller annan förändring i livet. Du kanske vill hitta en ny väg här i livet, utan måsten och borden. När du vill leva ditt liv och inte någon annans. När du vill hitta DINA svar och sluta hitta svaren utanför dig.

Tillsamman hjälps vi åt för att synliggöra det som hindrar dig just nu, så att du kan byta ut hindrerna mot möjligheter. Vi utforskar det som driver dig och gör dig glad. Vad är det du behöver utveckla för att nå det du vill, både inom dig och utanför dig. Jag kommer att guida dig till insikter. Vi kommer att arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor.
PAR- & RELATIONSCOACHING

Har ni en relation som är bra, men som ni önskar utveckla?

I par och relationscoaching möter jag er i samtal när ni bland annat behöver fördjupa eran relation. När mönster behöver brytas, ni kanske är i början av en relation och vill undvika mönster från en tidigare relation. Ni har det bra, men vill ha mer närhet, sex eller vill öka passionen. Eller ni kanske helt enkelt vill komma ur vardagens tristess. När ni känner att ni inte kan prata med varandra.
Jag möter er också när ni vill utvecklas på arbetsplatsen. Kunna hantera en konflikt eller kanske har svårt att samarbeta.
Här tittar vi på hur ni har det just nu och på hur ni önskar ha det.
Ni kan vara vänner, syskon, kärlekspar, förälder och barn eller så är ni kanske medarbetare.

Samtal på distans

Samtal på distans

En Lisa för själen

TERAPI & COACHING

Livet är inte alltid enkelt och ibland behöver vi hjälp. Jag vill att du ska veta att vad det än gäller så är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider 08.00-21.00
Adress
Haga Östergata 30
411 22 Göteborg
Haga
Öppna i Google Maps 🗗