Vad vill du boka?

Välkommen till Hälsofocus!

Nedan ser du de olika behandlingar som finns att boka. Är du osäker på vad som passar bäst för dina behov så kan du ändå boka en tid på något av alternativen så tittar vi på hur en behandling bäst sätts samman för dig när du kommer. Du kan också boka en hälsorådgivning för en genomgång.
Olika metoder går även att kombinera, skriv gärna dina önskemål i meddelandefältet.


BETALA GÄRNA MED SWISH ELLER KORT PÅ PLATS!


Välkommen!


Dina kontaktuppgifter används enbart i syfte att boka tid hos Hälsofocus. Dina kontaktuppgifter sparas i två år efter din
senaste bokning och raderas därefter. Du kan när som helst ta bort dina uppgifter, antingen genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta Hälsofocus. 
Ange inte känslig information i meddelandefältet i din bokning.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Tjänster

Access Bars är en fantastiskt behaglig process som sätter igång energiflödet i kroppen och hjälper dig att slappna av och lösa upp och släppa på blockeringar, oro och stress.
Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar, värderingar, känslor, beslut, attityder och uppfattningar vi har eller har haft om någonting. Det kan t.ex. handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, kropp, lugn, kontroll, pengar, kreativitet…
En Bars-behandling innebär en mjuk beröring av dessa 32 punkter.
När dina Bars berörs hjälper det dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp och livet. Vad mer är möjligt då?

Efter sessionen känns det som om du precis har fått en fantastisk massage eller flera timmars djup sömn och i bästa fall kan hela ditt liv börja förändras med lätthet.

Många upplever att tankebruset tystnar, att de sover djupare och får ett ökat inre lugn.
Bars används även mot stress, utmattning och kronisk värk och spänningar.
Behandlingen gör att din kropp rensar det som är i behov av rensning och du får en återhämtning på cellnivå.
Bars är även en bra behandling för barn, samt kan ge både barn och vuxna med ADHD ett ökat lugn.

LifeCreations® Energiterapi återskapar balans i kroppen, i energisystemen och i de fysiologiska systemen som exempelvis hormon- och nervsystem.
Detta är utgångspunkten för bra hälsa!

Alla fysiologiska funktioner styrs av energi och energibrist i cellerna är grundorsaken till så gott som alla problem med hälsan. Tillräckligt med energi är en förutsättning!

Behandlingen stödjer kroppens egna läkningsprocesser så att den naturliga balansen kan återställas. Detta är särskilt viktigt eftersom vi inte kan veta exakt vad olika symtom beror på, vad som sker i kroppen och varför, och därför gör bäst i att inte försöka styra i en viss riktning med olika symtomlindrande behandlingar. Istället ska vi ge kroppen förbättrade förutsättningar att själv göra det den gör bäst, att återskapa sin balans!

Genom att lösa upp spänningar och stagnationer, återställa balansen i energistrukturerna, stärka energi som är försvagad, lugna energi som är överaktiv och förbättra cirkulationen påverkas biokemin och alla fysiologiska funktioner och den fysiska kroppen som helhet.

• Lugnar kroppens stressrespons
• Balanserar nervsystemet
• Balanserar hormonsystemet
• Förbättrar immunförsvaret
• Kroppens renande och avgiftande processer förbättras
• Ger ökad energi

Energiterapin ger stora fördelar när det gäller att återuppbygga energin vid utmattning, återfå normal ämnesomsättning och hormonell balans vid problem relaterade till t ex sköldkörtel eller binjurar, vid sömnbesvär och alla typer av stressproblematik.

Bättre koncentrationsförmåga, normalt blodtryck, smärtproblematik, matsmältning - eftersom energi är en förutsättning för precis alla funktioner i kroppen främjas läkning på alla plan när vi återskapar balans i energistrukturerna.
Många upplever ett klart förbättrat humör, mer livsglädje och inspiration!
Behandlingen är avslappnande och energigivande.
Energinivåerna i olika organ och system i kroppen återspeglar hur bra funktionen är i respektive område.
En energianalys är en unik och djupgående hälsoanalys som ger mycket exakt information om kroppens energi och fysiologiska förutsättningar.
Analysen visar bland annat:

- Övergripande hälsostatus

- Förekomst av stress

- Funktion hos de inre organen
Funktionen hos organen återspeglas i energinivån. Brist på energi visar på stress i kroppen och på en försämrad funktion. Överskott på energi visar också en försämrad funktion där kroppen aktiverat kompensatoriska mekanismer för att upprätthålla balansen, det kan t ex handla om inflammatoriska eller nedbrytande processer.

- Balans och funktion i hormonsystem och nervsystem.
Visar energinivåer i exempelvis sköldkörtel, bukspottkörtel, binjurar, tallkottkörtel, hypofys. Ger information om orsaker till t ex sömnbesvär, problem med ämnesomsättning och andra hormonella obalanser.

- Immunförsvarets funktion.
Visar energinivåer i olika områden relaterade till immunförsvaret, t ex lymfsystemet, thymus, bihålor, luftvägar. Energibrister eller överaktivitet som kan hänga samman med pågående infektion, allergier, överkänslighet m.m.

Tekniken är ny i Sverige och ger värdefull information som kan användas för att
• Förebygga hälsoproblem – om du är intresserad av din hälsostatus, och om du vill kunna identifiera och åtgärda eventuella svagheter och obalanser innan
de hinner utvecklas till fysiska symtom.
• Effektivare behandlingar – genom exakt information om kroppens status kan vi fokusera behandlingarna. Behandlingarna följs också med fördel upp med en analys, dels för att få mer information om hälsostatusen genom att utvärdera de förändringar som skett och dels för att se hur eventuell vidare behandling ska läggas upp.
• Utvärdera olika hälsoåtgärder.
Läs mer på www.hälsofocus.se/halsoanalys
Läs mer om hälsoanalysen under "Hälsoanalys" eller på www.hälsofocus.se/halsoanalys.

Hälsoanalys med behandling innebär att vi först gör en analys för att se hälsostatus, därefter en behandling med energiterapi och eventuellt också en uppföljande analys direkt efter behandlingen för att utvärdera förändringarna och få mer information om hälsoläget.
Massage
45 min 500,00 kr
Kombinera gärna din behandling, tex. Energiterapi & Massage eller Zonterapi & Massage.
Zonterapi
45 min 500,00 kr
Zonterapi bygger på principen att det finns speciella reflexzoner på bl.a. fötterna som står i förbindelse med varje organ och del av kroppen, och när det uppstår en obalans eller överbelastning någonstans visar det sig i reflexzonen som smärta. Vid behandling med zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa cirkulationen och energiflödet och avlägsna blockeringar och på så sätt återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet.
Zonterapi stimulerar kroppens eget självläkningsystem och fungerar lika bra på kroniska som akuta symtom eller som en förebyggande behandling. Metoden kan användas både för att lokalisera problemområden och som faktisk behandling.

Medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet

Hälsofocus

- Behandlingar som stärker det friska och ger optimala förutsättningar för kroppens läkningsprocesser, i harmoni med den naturliga balansen.

- Specialiserad på stressproblematik och obalanser i hormon- och nervsystem.

- Kurser, föreläsningar & workshops.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Fiskaregatan 46
392 31 Kalmar
Öppna i Google Maps 🗗