Vad vill du boka?

Yoga 2019
Efter den 24 mars bokar du din Yoga här: http://c4yoga.bokadirekt.se

Nya klasser på 8 ggr samt drop-in pass startar vecka 13, (fr.o.m. den 26 mars)) i Viby klubbstuga, Kvarnnäsvägen 61. Läs mer om de nya klasserna i länken över, där du även bokar.
Fler tider kommer läggas upp när det närmar sig.

Coaching, Mental träning, Stresshantering, Hälsorådgivning
Vill du utvecklas eller nå din fulla potential? Vill du ha balans i livet och lära dig hantera din stress? Kanske göra en förändring, förbättra din självkänsla eller din hälsa? Eller lära dig prestera på topp i din idrott eller i någon annan situation?

Områdena för personlig utveckling och förändring är många och nedan följer en kort förklaring och några exempel på vad du kan boka. Du kan läsa mer under varje tjänst i bokningskalendern nedan, klicka på "mer info".

Skillnaden mellan Coaching och Mental träning är inte så stor så är du osäker på vad du vill boka så välj ett introduktionssamtal så formar vi samtalet utifrån vad du vill ha hjälp med. Under första samtalet lär vi känna varandra, går igenom vad du vill ha hjälp med och lägger upp en plan framåt. Du får konkreta verktyg och övningar att arbeta med hemma. 


Mental träning:
Mental träning handlar om personlig utveckling, att hitta och utveckla resurser inom oss för att må och prestera bättre och få ett rikare liv. Det handlar om det som pågår i huvudet (det mentala), våra tankar och känslor som vi oftast inte är medvetna om men som påverkar oss positivt och negativt i olika situationer. Några exempel är:

– Stärka självkänslan
– Personlig utveckling
– Stresshantering
– Prestera på topp i olika situationer (idrott, tala inför publik, skola, arbete, mm)

För barn och ungdomar kan det handla om:
– Prestera bättre i skolan eller inom en idrott
– Stärka självkänslan och tron på sig själv
– Känna motivation och glädje
– Förebygga och hantera konflikter

Coaching:
Coaching hjälper dig att nå ett önskat läge, ett mål eller en vision och i samtalet hittar vi dina drivkrafter och din motivation. Jag som coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder dig i samtalet så att du kommer framåt i din process.

Det finns många coachämne och du bestämmer själv vilket område du vill bli coachad inom. Några exempel man kan jobba med:
– Livscoaching
– Att hitta och nå sin fulla potential
– Föräldraskap
– Stresshantering
– Relationer
– Komma vidare i en livskris
– Arbete, karriär, chef och ledare,
– Hälsa, kost och träning

Hälso- och kostrådgivning
En hälsoförändring är ofta förknippad med kost och träning. För att få till en bestående förändring behöver vi även förstå vårt beteende och hitta motivation och drivkraft till att genomföra den. Vi måste även få det att fungera i vår vardag.

Genom att kombinera kost- och träningsrådgivning med coaching kan du uppnå dina mål och få till en varaktig förändring.

Du kan även välja till ett kost- och/eller träningsupplägg.Friskvårdsbidrag från ditt arbete? Stresshantering, kost- och träningsrådgivning, mindfulness, yoga ingår i friskvårdsbidraget.

Du kan boka tid här eller maila mig på info@liselottandersson.se alt. ringa 070-545 33 16 om du har frågor eller önskemål om andra tider.

Du kan även hitta mig på http://liselottandersson.se


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Mental träning

Mental träning för att må bra!

Mental träning handlar om personlig utveckling, att hitta och utveckla resurser inom oss för att må bättre och få ett rikare liv. Det handlar om det som pågår i huvudet (det mentala), våra tankar och känslor som vi oftast inte är medvetna om men som påverkar oss positivt och negativt i olika situationer.

Så lika viktigt som det är att träna våra fysiska förmågor som styrka, kondition och motorik, lika viktigt är det att träna de mentala förmågorna, det som pågår i huvudet, för att må och prestera bättre.

Introduktionssamtal:

Alla kurser och upplägg inleds med ett introduktionssamtal som du bokar här.

Under första träffen lär vi känna varandra, en viktig grund är att du känner förtroende för mig som din mentala coach. Du berättar för mig om dig själv, vilka område i livet du vill utveckla och tillsammans sätter vi upp relevanta mål att jobba vidare med. Du får lära dig mer om vad mental träning är och hur det kan hjälpa dig inom olika områden i livet.

Redan efter första mötet får du med dig en läxa att utföra som är kopplat till de mål du satt upp. Efter mötet väljer du själv hur du vill fortsätta framåt och i samråd med mig vilken kurs som skulle passa dig.

Väljer du att fortsätta får du också möjlighet att starta upp den mentala grundträningen genom att börja lyssna på ljudfiler.

Mental träning är till för alla som vill må bra, vuxna, ungdomar och barn. Jag tar emot barn från 12 år.

Några exempel man kan jobba med:
- Stärka självkänslan
- Personlig utveckling
- Stresshantering
- Prestera på arbetet
- Prestera på topp i olika situationer (idrott, tala inför publik, skola, arbete, mm)

För barn och ungdomar kan det handla om:
- Prestera bättre i skolan eller inom en idrott
- Stärka självkänslan och tron på sig själv
- Känna motivation och glädje
- Förebygga och hantera konflikter

Du kan läsa mer på http://liselottandersson.se/mental-traning
För dig som haft ett introduktionssamtal, mental träning och vill fortsätta i enskilda samtal.

Mental träning handlar om personlig utveckling, att hitta och utveckla resurser inom oss för att må bättre och få ett rikare liv. Det handlar om det som pågår i huvudet (det mentala), våra tankar och känslor som vi oftast inte är medvetna om men som påverkar oss positivt och negativt i olika situationer.

Så lika viktigt som det är att träna våra fysiska förmågor som styrka, kondition och motorik, lika viktigt är det att träna de mentala förmågorna, det som pågår i huvudet, för att må och prestera bättre.

Du kan läsa mer på http://liselottandersson.se/mental-traning
Minska din stress med mental träning och mindfulness.

En kurs som pågår i 6 veckor där vi träffas varannan vecka (3 tillfälle) och du får övningar, ljudfiler och läxor som utförs mellan varje tillfälle.

Boka först ett separat introduktionssamtal, se under tjänster. Vill du boka denna kursen så bokar du träff 2 här, som är ca 2 veckor efter introduktionssamtalet.

Kursen skräddarsyr jag efter det vi kommer fram till under introduktionssamtalet.

I denna kurs lär du dig hantera din stress (är du inne i din utmattning så rekommenderar jag att du kontaktar läkare först). Du lär dig mer om vad stress är och dina egna stressymptom. Vi tittar på vilka inre krav du har och vilka resurser du kan lägga till för att må bra varje dag.

Vi lär oss även hantera våra negativa tankar och känslor och vi tar fram strategier för hantera dem i olika situationer.

En viktig del är den mentala grundträningen där du lyssnar på ljudfiler som tas fram för dig.

Under sista träffen utvärderar vi i stort hur det gått och hur du har upplevt veckorna och programmet. Vi går igenom status för målen och hur du själv kan arbeta vidare.

Du kan givetvis också välja att fortsätta den mentala träningen tillsammans med mig.
Prestera på topp med mental träning.

En kurs som pågår i 6 veckor där vi träffas varannan vecka (3 tillfälle) och du får övningar, ljudfiler och läxor som utförs mellan varje tillfälle.

Boka först ett separat introduktionssamtal, se under tjänster. Vill du boka denna kursen så bokar du träff 2 här, som är ca 2 veckor efter introduktionssamtalet.

Kursen skräddarsyr jag efter de mål vi kommer fram till under introduktionssamtalet.

I denna kurs fokuserar vi på din prestation. Du lär dig vilket tillstånd du är i när du presterar som bäst och hur du tar dig dit när det gäller. Vi arbetar med målbildsträning och hur vi sätter mål som vi kan påverka. Vi lär oss även hantera våra negativa tankar och känslor och vi tar fram strategier för hantera dem i olika situationer.

En viktig del är den mentala grundträningen där du lyssnar på ljudfiler som tas fram för dig.

Under sista träffen utvärderar vi i stort hur det gått och hur du har upplevt veckorna och programmet. Vi går igenom status för målen och hur du själv kan arbeta vidare.

Du kan givetvis också välja att fortsätta den mentala träningen tillsammans med mig.
Stärk din självkänsla med mental träning.

En kurs som pågår i 6 veckor där vi träffas varannan vecka (3 tillfälle) och du får övningar, ljudfiler och läxor som utförs mellan varje tillfälle.

Boka först ett separat introduktionssamtal, se under tjänster. Vill du boka denna kursen så bokar du träff 2 här, som är ca 2 veckor efter introduktionssamtalet.

Kursen skräddarsyr jag efter de mål vi kommer fram till under introduktionssamtalet. Målen kan förändras eller nya mål tillkomma under kursens gång beroende på utfall och utvärdering vid varje träff.

I denna kursen fokuserar vi på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Du lär dig mer om dina egna tankemönster och hur de påverkar dig och du får övningar och verktyg för att stärka dig själv och ditt välmående.

En viktig del är den mentala grundträningen där du lyssnar på ljudfiler som jag tar fram för dig.

Under sista träffen utvärderar vi i stort hur det gått och hur du har upplevt veckorna och programmet. Vi går igenom status för målen och hur du själv kan arbeta vidare.

Du kan givetvis också välja att fortsätta den mentala träningen tillsammans med mig.

Balans och Stress

Kanske har du länge känt dig stressad eller mått dåligt men inte haft mod eller ork att söka hjälp?
Ibland behöver man hjälp att hitta vägar för att leva det liv man önskar och i samtal stöttar jag dig i den processen.

Jag använder mig av KBT (Kognitiv Beteendeterapi), en behandlingsmetod som är väl beprövad där vi tittar mer på nuet och framtiden än det förflutna. Genom att analysera "orsak och verkan" hjälper jag dig att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig. Tillsammans utforskar vi tankar, känslor och beteenden och hittar nya sätt att hantera problem utifrån vad du vill förändra.

Behandlingen är tidsbegränsad och vi arbetar strukturerat med en agenda som utgår från dina mål samt hemuppgifter mellan samtalen. Under första samtalet berättar du mer om vad du vill ha hjälp med och jag informerar om KBT och upplägg. Vi bestämmer också hur vi går vidare.

Jag är dipl. Stresspedagog med KBT-inriktning, Mindfulnessinstruktör och dipl. Coach enligt ICF. Jag har 17 års erfarenhet som chef och ledare varav 7 år som verksamhetsansvarig. Jag är även cert. Kost- och Träningsrådgivare, lic. Personlig tränare och diplomerad mental tränare.

För mer information hör gärna av dig till L8andersson@hotmail.com eller 070-5453316

Coaching

Vill du göra en förändring? Vill du bli lyckligare, skapa balans eller få bättre relationer? Vill du ändra din livsstil?

Coaching hjälper dig att nå ett önskat läge, ett mål eller en vision och i samtalet hittar vi dina drivkrafter och din motivation. Jag som coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder dig i samtalet så att du kommer framåt i din process.

Det finns många coachämne och du bestämmer själv vilket område du vill bli coachad inom. Exempel på andra områden kan vara karriär, chef och ledare, stresshantering, hälsa, kost och träning, föräldraskap eller livet som helhet.

Du kan läsa mer på http://liselottandersson.se/coaching

Jag coachar dig i Viby eller på telefon.

Hälso- och kostrådgivning

En hälsoförändring är ofta förknippad med kost och träning. För att få till en bestående förändring behöver vi även förstå vårt beteende och hitta motivation och drivkraft till att genomföra den. Vi måste även få det att fungera i vår vardag.

Genom att kombinera kost- och träningsrådgivning med coachning kan du uppnå dina mål och få till en varaktig förändring.

Du får kost- och träningsupplägg på köpet och betalar bara för tre tillfälle.

Exempel på upplägg:
Gång 1: Coaching kring vad du vill göra för förändringar i ditt liv och vad ditt önskade läge är.
Gång 2: Kost- och träningsrådgivning utifrån en kost- och träningsdagbok som du skickat in till mig.
Gång 3: Uppföljning och fortsatt coachning utifrån dina önskemål

Vill du se över din kost för att må bättre? Under en timme går vi igenom hur din kost ser ut idag samt de förändringar du kan göra för att uppnå dina mål.

Förberedelse: Du ska skriva en kostdagbok under 3 dagar som du skickar till mig senast 3 dagar innan bokad tid.

Kostdagboken ska innehålla tidpunkt, vad du äter och ungefärlig mängd.
Ex:
Kl 8: 2 dl fil (3%) och ca 1 dl fruktmüsli, 1 ljus smörgås med 1 tsk Bregott och 2 skivor ost (28%)
Kl 12: 1 karréskiva och ca 2 dl kokt pasta, 2 msk gräddsås, 1 tomat, sallad och 1 msk olivolja

Vill du även ha uppföljning, boka kostrådgivning med uppföljning

Vill du se över din kost för att må bättre? Under en timme går vi igenom hur din kost ser ut idag samt de förändringar du kan göra för att uppnå dina mål.

Förberedelse: Du ska skriva en kostdagbok under 3 dagar som du skickar till mig senast 3 dagar innan bokad tid.

Kostdagboken ska innehålla tidpunkt, vad du äter och ungefärlig mängd.
Ex:
Kl 8: 2 dl fil (3%) och ca 1 dl fruktmüsli, 1 ljus smörgås med 1 tsk Bregott och 2 skivor ost (28%)
Kl 12: 1 karréskiva och ca 2 dl kokt pasta, 2 msk gräddsås, 1 tomat, sallad och 1 msk olivolja

Uppföljning: Under 5 veckor skickar du sedan vikt och mått till mig tillsammans med ev frågor som vi tar via mail.

Jag är dipl. Stresspedagog med KBT-inriktning, Mindfulnessinstruktör och dipl. Coach enligt ICF. Jag har 17 års erfarenhet som chef och ledare varav 7 år som verksamhetsansvarig. Jag är även cert. Kost- och Träningsrådgivare, lic. Personlig tränare och diplomerad mental tränare.

För mer information hör gärna av dig till L8andersson@hotmail.com eller 070-5453316

Liselott Andersson

Vill du ha balans i livet och lära dig hantera din stress? Vill du göra en förändring, förbättra din självkänsla eller din hälsa? Kanske vill du lära dig prestera på topp i din idrott eller i någon annan situation.

Jag finns här för att hjälpa dig i din process och i samtal för jag dig framåt till önskat läge. Att hitta din inre drivkraft och motivationen som hjälper dig att genomföra en förändring. Jag kombinerar det med rådgivning inom bland annat stresshantering, hälsa, kost, och träning som är viktiga grundstenar i ditt välmående. Vi anpassar det så det fungerar i din vardag.

Yoga och Mindfulness är andra verktyg som finns för att minska stress och öka välmåendet och jag har klasser i Viby strax utanför Kristianstad.

Jag är diplomerad stresspedagog och coach enligt ICF. Jag har 17 års erfarenhet som chef och ledare varav 7 år som verksamhetsansvarig. Jag är yogalärare och mindfulnessinstruktör och även cert. Kostrådgivare, personlig tränare och diplomerad mental tränare.

Jag finns i Viby utanför Kristianstad och jag coachar även via telefon.

Hör gärna av dig för mer information till 070-5453316 eller info@liselottandersson.se eller boka här direkt.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Brötavägen 31
29151 Kristianstad
Öppna i Google Maps 🗗