Vad vill du boka?

Ont i leder? Ont i rygg eller nacke? Har du en idrottsskada? Har du fått rätt diagnos?  Önskar du second opinion?

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet av systematisk utredning och behandling av lokaliserad smärta i rörelseapparaten.

Noggrann sjukhistoria, systematisk undersökning, ultraljudsdiagnostik används för att ringa in och behandla smärtande strukturer. 

Som utredande läkare är det viktigt att ta sig tid, att inte ha för bråttom, att lyssna på patienten och framför allt att utreda systematiskt.

En korrekt diagnos är en förutsättning för en framgångsrik behandling!

Kliniken erbjuder olika former av mini-invasiv precisionsbehandling som ultraljudsguidade injektioner och ultraljudsguidad perkutan nåltenotomi (PNT).

Kliniken ligger på Kungsgatan i centrala Stockholm, mitt emot Hötorget. 


Som en av ett fåtal privata kliniker i Sverige erbjuder Metodica Specialistläkare:

• Ultraljudsguidade diagnostiska injektioner som en del i utredningen för att ringa in rätt diagnos.
• Ultraljudsguidade injektioner i leder, slemsäckar, ligament.
• Ultraljudsguidade injektioner i rygg och nacke.
• Ultraljudsguidad sakral epidural mot kronisk ländryggssmärta med skonsam teknik
• Effektiv injektionsbehandling av frozen shoulder/frusen skuldra/axel.
• Kombinationsinjektion av artros med hyaluronsyra och kortison (Cingal).
• Ultraljudsguidad nålskrapning och volyminjektion av mittportionssmärta (hälsena), hopparknä (knäskålssena), tennisarmbåge (lateral epikondylopati).  

Verksamheten drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. Frikort gäller således inte. Inga krav på remiss. Privatbetalande patienter bekostar själv extra utredningsinsatser som t ex provtagning, röntgen och magnetkameraundersökning. 

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel och bekostas själv av patienten.

Kontakta Metodica Specialistläkare på info@metodicaspecialistlakare.se för frågor kring olika utredningar, behandlingar, bokningar och pris.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Läkare Nybesök/ Utredning/ Second opinion

Metodica Specialistläkare erbjuder systematisk utredning och second opinion av lokaliserade smärttillstånd i hela rörelseapparaten från käkled till tåled inklusive nacke, rygg och bäcken.

Vanliga smärtorsakande strukturer är leder, slemsäckar, senor, ligament, senskidor, muskulatur, nervinklämningar.

Vid nybesök läggs fokus på diagnostik och innefattar vanligtvis sjukdomshistoria, klinisk undersökning, riktad ultraljudsundersökning och vid behov diagnostisk injektion.

Beroende på besvärets art och komplexitet krävs ibland en mer tidskrävande utredning. Det går alltid bra att boka ett enkelbesök som vid behov följs upp med ett återbesök. Vid flera olika besvär eller vid mer komplicerade frågeställningar så finns möjlighet att direkt boka en dubbeltid. (Om det råder oklarheter kring tidsbokning så tveka inte att kontakta Metodica Specialistläkare för råd).

Efter att en diagnos är fastställd presenteras patienten för olika behandlingsalternativ.
Metodica Specialistläkare erbjuder systematisk utredning och second opinion av lokaliserade smärttillstånd i hela rörelseapparaten från käkled till tåled inklusive nacke, rygg och bäcken.

Vanliga smärtorsakande strukturer är leder, slemsäckar, senor, ligament, senskidor, muskulatur, nervinklämningar.

Vid nybesök läggs fokus på diagnostik och innefattar vanligtvis sjukdomshistoria, klinisk undersökning, riktad ultraljudsundersökning och vid behov diagnostisk injektion.

Beroende på besvärets art och komplexitet krävs ibland en mer tidskrävande utredning. Det går alltid bra att boka ett enkelbesök som vid behov följs upp med ett återbesök. Vid flera olika besvär eller vid mer komplicerade frågeställningar så finns möjlighet att direkt boka en dubbeltid. (Om det råder oklarheter kring tidsbokning så tveka inte att kontakta Metodica Specialistläkare för råd).

Efter att en diagnos är fastställd presenteras patienten för olika behandlingsalternativ.

Behandlingar Halsrygg/Nacke (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i nacke kan ge lokal smärta samt smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i en eller båda armarna.

Besvären läker ofta av sig själv men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga i utvalda fall.

En ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.

Det traditionella sättet att utföra nervrotsblockad/-injektion innebär att injektionsnålen förs in i nervrotskanalen mellan kotorna med hjälp av röntgengenomlysning och kontrastmedel (transforaminal injektion under fluoroskopi).

Modern forskning visar att ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i närheten av nervrotskanalens öppning fungerar mycket bra vad gäller träffsäkerhet och behandlingseffekt på nervrotssmärta.

Förstärkt nålvisualisering används för att öka precisionen och med hjälp av dopplerteknik kan blodkärl som ligger i vägen för nålen upptäckas före injektionen.

Metoden är enkel för patienten och kräver inga speciella förberedelser. Risk för obehagliga nålstick i själva nervroten minskar och med ultraljudsteknik besparas patienten exponering för röntgenstrålning och kontrastmedel.

En annan mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.

Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra säker och skonsam teknik.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i nacke kan ge lokal smärta samt smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i en eller båda armarna.

Besvären läker ofta av sig själv men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga i utvalda fall.

En ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.

Det traditionella sättet att utföra nervrotsblockad/-injektion innebär att injektionsnålen förs in i nervrotskanalen mellan kotorna med hjälp av röntgengenomlysning och kontrastmedel (transforaminal injektion under fluoroskopi).

Modern forskning visar att ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i närheten av nervrotskanalens öppning fungerar mycket bra vad gäller träffsäkerhet och behandlingseffekt på nervrotssmärta.

Förstärkt nålvisualisering används för att öka precisionen och med hjälp av dopplerteknik kan blodkärl som ligger i vägen för nålen upptäckas före injektionen.

Metoden är enkel för patienten och kräver inga speciella förberedelser. Risk för obehagliga nålstick i själva nervroten minskar och med ultraljudsteknik besparas patienten exponering för röntgenstrålning och kontrastmedel.

En annan mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.

Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra säker och skonsam teknik.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Ländrygg (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i ländrygg kan ge lokal smärta samt smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i ett eller båda benen.

Besvären läker ofta av sig själv men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga i utvalda fall.

En ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.

Det traditionella sättet att utföra nervrotsblockad/-injektion innebär att injektionsnålen förs in i nervrotskanalen mellan kotorna med hjälp av röntgengenomlysning och kontrastmedel (transforaminal injektion under fluoroskopi).

Modern forskning visar att ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i närheten av nervrotskanalens öppning fungerar mycket bra vad gäller träffsäkerhet och behandlingseffekt på nervrotssmärta.

Förstärkt nålvisualisering används för att öka precisionen och med hjälp av dopplerteknik kan blodkärl som ligger i vägen för nålen upptäckas före injektionen.

Metoden är enkel för patienten och kräver inga speciella förberedelser. Risk för obehagliga nålstick i själva nervroten minskar och med ultraljudsteknik besparas patienten exponering för röntgenstrålning och kontrastmedel.

En annan mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.

Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra säker och skonsam teknik.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i ländrygg kan ge lokal smärta samt smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i ett eller båda benen.

Besvären läker ofta av sig själv men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga i utvalda fall.

En ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.

Det traditionella sättet att utföra nervrotsblockad/-injektion innebär att injektionsnålen förs in i nervrotskanalen mellan kotorna med hjälp av röntgengenomlysning och kontrastmedel (transforaminal injektion under fluoroskopi).

Modern forskning visar att ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i närheten av nervrotskanalens öppning fungerar mycket bra vad gäller träffsäkerhet och behandlingseffekt på nervrotssmärta.

Förstärkt nålvisualisering används för att öka precisionen och med hjälp av dopplerteknik kan blodkärl som ligger i vägen för nålen upptäckas före injektionen.

Metoden är enkel för patienten och kräver inga speciella förberedelser. Risk för obehagliga nålstick i själva nervroten minskar och med ultraljudsteknik besparas patienten exponering för röntgenstrålning och kontrastmedel.

En annan mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.

Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra säker och skonsam teknik.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Diskbråck/-buktningar mot nervrötter i ländrygg kan ge lokal smärta samt smärtutstrålning, kraft- och känselnedsättning i ett eller båda benen.

Besvären läker ofta av sig själv men kan innebära ett stort lidande under många månader. Ofta är fysioterapi och smärtlindrande tabletter otillräckliga. Ryggkirurgi kan komma i fråga i utvalda fall.

En ultraljudsguidad kortisoninjektion kring nervroten kan hos många patienter ge uttalad smärtlindring under tiden besvären självläker. Ibland kan injektionen behöva upprepas en eller ett par gånger för bibehållen effekt.

Det traditionella sättet att utföra nervrotsblockad/-injektion innebär att injektionsnålen förs in i nervrotskanalen mellan kotorna med hjälp av röntgengenomlysning och kontrastmedel (transforaminal injektion under fluoroskopi).

Modern forskning visar att ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i närheten av nervrotskanalens öppning fungerar mycket bra vad gäller träffsäkerhet och behandlingseffekt på nervrotssmärta.

Förstärkt nålvisualisering används för att öka precisionen och med hjälp av dopplerteknik kan blodkärl som ligger i vägen för nålen upptäckas före injektionen.

Metoden är enkel för patienten och kräver inga speciella förberedelser. Risk för nålstick i själva nervroten elimineras och med ultraljudsteknik besparas patienten exponering för röntgenstrålning och kontrastmedel.

En annan mycket viktig säkerhetsaspekt är att behandlingen utförs med icke-partikulärt kortison för att utesluta risken att kortisonkristaller fastnar i små blodkärl.

Metodica Specialistläkare har många års erfarenhet att framgångsrikt utföra ultraljudsguidade nervrotsinjektioner med extra säker och skonsam teknik.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Bäcken (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Axel (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring fästet av rotatorcuffens senor kring axelleden.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid artros i axelleden.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande axelledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla axelledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till axelkirurg för ställningstagande till axelledsplastik (dvs byta ut axelleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid artros i axelleden.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande axelledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla axelledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till axelkirurg för ställningstagande till axelledsplastik (dvs byta ut axelleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Akromio-klavikularleden (AC-leden) förbinder nyckelbenet med skulderbladsutskottet (akromion).

Smärta från AC-leden beror vanligtvis på artros eller på distorsion i ledkapsel och ligament efter trauma.

Om traumat mot axeln har varit kraftigt och det föreligger felställning av nyckelbenets yttre del eller misstanke om fraktur bör du söka akut för detta.

Belastade lyft och tryck ger lokaliserad smärta på toppen av den drabbade axeln. Det är ovanligt med smärtutstrålning i armen.

Fysioterapi, stabiliserande övningar, smärtstillande och anti-inflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid besvär i AC-leden. Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring.

Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Vid artros kan Hyaluronsyra (Monovisc) ge mer ihållande behandlingseffekt.

Strukturell smärta som utgår från AC-leden diagnosticeras med hjälp av sjukhistoria, systematisk undersökning, ultraljud och diagnostisk injektion. Ibland kan stöd av röntgen eller MR-undersökning ge ökad information.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla AC-ledsmärta med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till axelkirurg för ställningstagande till kirurgiskt borttagande av yttre delen av nyckelbenet.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.
Impingmentsyndrom är ingen regelrätt diagnos utan en symptombeskrivning.

Impingemetsyndrom beskriver att strukturer som löper under skulderbladsutskottet ger en smärtsam inklämning då armen lyfts åt sidan eller framåt.

Impingmentsyndrom uppstår ofta efter repetetiva rörelser eller vid trauman t ex slag mot axel eller arm. Ofta upplever patienten smärta och sömnproblem av att ligga på den drabbade axeln. Vanligt är en smärtutstrålning på utsidan av överarmen och ibland ända ned till handen.

Skulderbladsutskottet form (sk Bigliani-klassifikation) kan påverka risken för inklämning.

Det är fr a den subdeltoida/subakromiella slemsäcken/bursan som genererar smärta i samband med impingementsyndrom.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla impingemetsyndrom/subdeltoid bursit. Vid behov används ultraljudsguidad diagnostisk injektion för att bekräfta eller utesluta diagnosen. Då diagnosen är fastställd påbörjas ett optimerat behandlingsprotokoll som innefattar ultraljudsguidade kortisoninjektioner som placeras i det subdeltoida/subakromiella bursaskiktet som är en till några millimeter tunt. För att vara säker på att man ger injektionen i rätt skikt krävs ultraljudsguiding. Ofta behövs 1-2 injektioner under en kortare tidsperiod för att uppnå ihållande behandlingseffekt.

I ett senare skede kan påfyllnadsdoser behövas för att upprätthålla besvärslindring.

Vid återkommande besvär och kortvarig effekt av kortisoninjektion hänvisas patienten att söka ortopedkirurg för ställningstagande till sk akromioplastik.

Akromioplastik är kirurgisk operation som utförs med titthålsteknik och som syftar till att öka utrymmet under skulderbladsutskottet.
Frusen skuldra, frusen axel, frozen shoulder och adhesiv kapsulit är olika namn på samma besvärliga åkomma.

Frusen skuldra uppstår ofta spontant med tilltagande molvärk pga inflammation och skrumpning av axelledens kapsel. Efter veckor till månader tillkommer ökande stelhet. Sömnbesvär, nedsatt funktion och sjukskrivning är vanligt förekommande. Efter 2-3 år från smärtdebut brukar de flesta patienter uppleva att de är väsentligen återställda.

Fysioterapi är ofta svårgenomförbar pga smärtan och smärtstillande/
antiinflammatoriska läkemedel är ofta otillräckliga. Ett selekterat antal patienter som lider av svår stelhet i sin axel erbjuds att i narkos får ledkapseln mobiliserad/ uppbruten vilket kan ge stor förbättring.

I vetenskapliga artiklar och facklitteratur finns väl beskrivet att rätt placerade och upprepade kortisoninjektioner ger stor smärtlindring och ökad funktionsförmåga för en stor andel patienter under tiden besvären självläker. Ju snabbare injektionsbehandling påbörjas desto större chans att behandlingen blir framgångsrik.

Diagnosen frusen skuldra kan vara svår att ställa fr a i ett tidigt skede då besvären liknar annan axel/skuldersmärta.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla frusen skuldra/frozen shoulder. Ultraljudsguidade kortisoninjektioner garanterar att det injicerade läkemedlet hamnar på rätt ställe vilket är en förutsättning för behandlingseffekt. Vid behov används ultraljudsguidad diagnostisk injektion för att bekräfta eller utesluta diagnosen.

Då diagnosen är fastställd kan tid för injektionsbehandling bokas och ett optimerat behandlingsprotokoll påbörjas som innefattar ultraljudsguidade kortisoninjektioner i avtrappad dos placerade innanför axelledens kapsel. Ofta behövs 2-3 injektioner under en kortare tidsperiod för att uppnå ihållande behandlingseffekt. I ett senare skede kan ibland en eller ett par mindre påfyllnadsdoser behövas för att undvika återfall i smärta.


Behandlingar Armbåge (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring ursprunget av underarmens gemensamma böjsena på insidan av armbågen.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring ursprunget av underarmens gemensamma sträcksena (fr a den senan som heter extensor carpi radialis brevis) på utsidan av armbågen.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Hand/handled (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Tumbasen (CMC 1-leden) utgör leden mellan första metakarpalbenet och os trapezium.

Förslitning av tummen grundled är vanligare hos kvinnor efter klimakteriet. Vid symptomgivande tumbasartros ses smärta, stelhet och svaghet i greppet mellan tumme och pekfinger.

Arbetsterapi, tumortos, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid artros i tumbasen.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra-injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Diagnosen symptomgivande tumbasartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla tumbasartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till handkirurg för ställningstagande till tumbasplasttik (innebär vanligtvis kirurgiskt avlägsnande av os trapezium och stabilisering med senor kring tumbasen).

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid knäledsartros.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande tumbasartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla tumbasartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till ortopedkirurg för ställningstagande till knäledsplastik (dvs byta ut knäleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
De Quervains syndrom, Mb de Quervain, stenoserande tendovaginit. Denna besvärliga åkomma går under flera namn.

Senorna i handen ligger olika senfack. I första senfacket på handryggen löper senor som sträcker och för tummen ut från handen.

Senskidan kan bli överbelastad och inflammerad av ensidigt arbete. Vanligt är också att ammande mödrar drabbas. Symptomen vid de Quervains syndrom är belastningssmärta av tummen, svårt att greppa med tummen och svullnad över första senfacket.

Arbetsterapi, handledsortos, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid de Quervains syndrom.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan kortisoninjektion i senfacket i kombination med avlastning i ortos ge god behandlingseffekt.

Diagnosen de Quervains syndrom ställs med hjälp av sjukhistoria, systematisk undersökning och ultraljudsdiagnostik.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla de Quervains syndrom. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar en ultraljudsguidad injektion med en liten mängd kortison i första senfacket men ej i senorna. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt.

För att försäkra sig om att injektionen deponeras i senskidan men ej i senorna krävs ultraljudsguidning av injektionsnålen.

Om injektion och avlastning ej ger utläkning hänvisas patienten till handkirurg för ställningstagande till kirurgi. Operationen innebär att den inflammerade senskidan öppnas kirurgiskt för att öka utrymmet kring senorna.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Höft (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Under ljumskligamentet mot höfledskammen passerar en ytlig känselnerv (n cutaneus femoris lateralis). Denna nerv kan bli inklämd och ge smärta och domning i ljumsken och på framsidan/utsidan av låret. Tillståndet kallas meralgia paresthetica och kan vara mycket besvärligt och smärtsamt.

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att med hjälp av ultraljud identifiera nerven och med en specifik injektionsteknik lägga kortison och bedövningsmedel runt nerven. Ofta räcker det med 1-2 injektioner för att besvären ska försvinna.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring hamstringssenornas ursprung på sittbenet.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid höftledsartros.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande höftledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla höftledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till ortopedkirurg för ställningstagande till höftledsplastik (dvs byta ut höftleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid artros i axelleden.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande höftledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla axelledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till axelkirurg för ställningstagande till axelledsplastik (dvs byta ut axelleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring sätesmusklernas seninfästning på höftens utsida.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.

Behandlingar Knä (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid knäledsartros.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande knäledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla knäledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till ortopedkirurg för ställningstagande till knäledsplastik (dvs byta ut knäleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid artros i axelleden.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande axelledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla axelledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till axelkirurg för ställningstagande till axelledsplastik (dvs byta ut axelleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingar Fot (Bokning sker i samråd med Metodica Specialistläkare)

Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring hälsenans infästning mot hälbenet.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.

Behandlingen utförs i och omkring ursprunget av fotsulans stora senspegel (plantaraponeurosen) i anslutning till hälbenets insida.

Perkutan nåltenotomi (PNT) eller senfenestration är en teknik som via upprepade och precist riktade nålstick åstadkommer ett mikrotrauma i behandlingsområdet.

Behandlingen riktar sig till patienter med svårbehandlad smärta i senor och senaponeuroser pga degenerativa förändringar och där olika former av fysioterapi och egenträning ej givit önskad förbättring.

PNT utförs i lokalbedövning och med ultraljudsguidning av nålspetsen.

Genom att bryta upp ärrvävnad och skapa en lokal blödning som frisätter tillväxtfaktorer startar PNT en inflammation som är första steget i en normal läkningsprocess.

Första dagarna efter ingreppet rekommenderas relativ vila. Efter 4-7 dagar kan belastningen ökas försiktigt. Efter 2 veckor kan rehabilliteringsprogram påbörjas.

Antiinflammatoriska läkemedel som NSAID eller kortison ska ej användas i samband med eller 2 veckor efter ingreppet då detta hämmar den naturliga läkningsprocessen.
Behandlingen bokas i samråd med Metodica Specialistläkare efter utredning/bedömning.
Artros är en degenerativ brosksjukdom som kan drabba många leder i kroppen men där fr a knä- och höftled dominerar symptombilden. Artros ger inflammation, smärta och stelhet i den drabbade leden och är en långsamt nedbrytande sjukdom som ej läker men som kan bromsas i sitt förlopp.

Viktnedgång, motion, fysioterapi, smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter rekommenderas i första hand för att minska besvären vid knäledsartros.

Om dessa behandlingsinsatser är otillräckliga kan olika typer av injektioner ge lindring. Kortisoninjektioner är ofta effektiva men ger inte alltid så lång besvärslindring. Hyaluronsyra (Monovisc) -injektioner anses ha en långsammare insättande symptomlindring men verkar under längre tid.

Cingal är ett kombinationspreparat med kortison och Monovisc där syftet är att uppnå en både kort- och långverkande effekt.

Diagnosen symptomgivande fotledsartros ställs med hjälp av en systematisk undersökning och med stöd av bilddiagnostik (röntgen eller MR-undersökning).

Metodica Specialistläkare har lång erfarenhet att utreda och framgångsrikt behandla knäledsartros med injektionsbehandling. Då diagnosen är fastställd påbörjas behandling som innefattar ultraljudsguidade kortison- eller hyaluronsyra-injektioner. Ofta räcker 1 injektion för att uppnå god effekt. På lite längre sikt behövs vanligtvis upprepade injektioner för hålla besvären i schack.

Då besvären blir för stora och injektionsbehandling ej längre hjälper (eller enbart ger mycket kortvarig effekt) hänvisas patienten till ortopedkirurg för ställningstagande till knäledsplastik (dvs byta ut knäleden mot en ny i metall).

Hyaluronsyra (Monovisc och Cingal) täcks ej av läkemedelsrabatten då kostnadseffektiviteten anses för låg.

Hyaluronsyrapreparat klassas som medicintekniska hjälpmedel som patienten själv får bekosta utöver läkarbesök.

Pris Monovisc 4 ml är 1500 sek inkl moms.
Pris Cingal 4 ml är 1900 sek inkl moms.

Betalas på plats med kort eller Swish.

Metodica Specialistläkare

Metodica Specialistläkare är en nyöppnad klinik i centrala Stockholm med inriktning på muskulo-skeletal medicin, ultraljudsdiagnostik och injektionsbehandling. Kliniken är en av få läkarkliniker i Sverige som är specialiserad på utredning och behandling av lokala smärttillstånd i rörelseapparaten som ej kräver kirurgisk åtgärd.

Kliniken handlägger smärttillstånd från käkled till tåled inklusive i rygg, nacke, bäcken. Exempel på smärtgivande strukturer är leder, ledkapslar, ligament, senor, muskler, senskidor, slemsäckar, inklämning av nerver, nervrötter, diskar.

Metodica Specialistläkare lägger tyngdpunkten på systematisk och stringent utredning, korrekt diagnostik och individuell behandling.

Kliniken erbjuder även second opinion av lokaliserad smärta i rörelseapparaten där tidigare utredning och behandlingsinsatser ej givit ett tillfredsställande resultat.

Verksamheten bedrivs enligt principer för evidensbaserad medicin och strävar efter att hålla sig i framkant vad gäller nya rön inom området muskulo-skeletal medicin.

Verksamheten drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. Frikort gäller således inte. Privatbetalande patienter bekostar själva extra utredningsinsatser (t ex röntgen, magnetkameraundersökning och provtagning).

Kliniken ligger i ljusa lokaler mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från T-banestation Hötorget. Lokalbussar stannar utanför porten och det finns goda parkeringsmöjligheter i närliggande garage.

Bakom Metodica Specialistläkare står dr Niklas Wångdahl, specialist i allmänmedicin.

Dr Wångdahl har vidareutbildning och lång erfarenhet inom muskulo-skeletal medicin, idrottsmedicin, diagnostiskt ultraljud och ultraljudsguidade mini-invasiva interventioner.

Dr Wångdahl har avlagd specialistexamen enligt SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), läkarspecifik examen inom Orthopaedic Medicine International (OMI), examen inom MSK ultraljud samt steg 2 utbildning inom Idrottsmedicin.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm
Norrmalm
Öppna i Google Maps 🗗