Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Screening/träningsprogram

En sk screening innebär en avstämning av nuläget och din målsättning samt en grundlig genomgång av rörelseapparaten avseende styrka, rörlighet, rörelsekontroll och balans enligt STAC metoden (Scandinavian Top Athletic Center). Utifrån resultaten av analysen och de styrkor och svagheter som identifierats får du sedan ett individanpassat korrigerande program med stretch/rörlighetsövningar och styrkeövningar.
Vid behov ges även rekommendationer avseende manuell behandling eller hjälpmedel i form av skoinlägg, tejpning etc.

Screening och genomgång av träningsprogram tar cirka 60 minuter. Lämplig klädsel är shorts/underkläder samt sportbh.

Screeningen inkluderar även en uppföljning efter 8-10 veckor då vi evaluerar din utveckling och uppgraderar träningsprogrammet till din nya nivå.

Om du har smärta i rörelseapparaten och söker behandling för detta rekommenderas att du istället bokar ett Nybesök kiropraktor.

Nybesök

Vid ditt första besök på Motoriken i Skövde går vi igenom dina besvär och varför du söker hjälp. Vi gör en noggrann ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning som vid behov även kompletteras med en dynamisk gånganalys för att undersöka ett eventuellt behov av ortopediska skoinlägg.
Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan utifrån dina behov och vad du vill uppnå. Nybesök inklusive gånganalys tar cirka 60 minuter. Du kan betala med kort.
Vid det första besöket på Motoriken i Skövde går vi igenom barnets historia och varför ni söker hjälp. Vi gör en noggrann åldersanpassad undersökning av barnet för att kartlägga eventuella svårigheter. Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan utifrån barnets eventuella behov. Nybesöket tar cirka en timma.
Du kan betala med kort.
Vid det första besöket på Motoriken i Skövde går vi igenom din/ditt barns historia och varför du söker hjälp. Vi gör en noggrann undersökning av exempelvis motorik, balans, rörelseomfång och hållning. Vid behov kompletteras undersökningen med en digital gånganalys. Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan utifrån dina/ditt barns behov och vad du vill uppnå. Nybesöket tar cirka 40 min.
Du kan betala med kort.
Vid ditt första besök på Motoriken i Skövde går vi igenom dina besvär och varför du söker hjälp. Vi gör en noggrann ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning utifrån vilken en diagnos ställs. Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan utifrån dina behov och vad du vill uppnå. Nybesöket tar cirka 40 minuter.
Du kan betala med kort.
Vid ditt första besök på Motoriken i Skövde går vi igenom din historia och varför du söker hjälp. Vi gör en noggrann ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning utifrån vilken en diagnos ställs. Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan utifrån dina behov och vad du vill uppnå. Nybesöket tar cirka 60 minuter.
Du kan betala med kort.
Nybesök för dig som är anställd av Skövde kommun och har en Tidig Rehab Remiss till kiropraktor/naprapat/sjukgymnast.
Tidsåtgång 40-50 minuter

Återbesök

Återbesök på Motoriken i Skövde för barn 0-6 år. Tidsåtgång 20-30 minuter.
Återbesök på Motoriken i Skövde för befintliga kunder. Tidsåtgång 15-20 minuter.
Återbesök på Motoriken i Skövde för befintliga kunder. Tidsåtgång cirka 20 minuter.

Om det har gått mer än 2 år sedan du senast var hos oss eller om du söker för ett helt nytt problem ska du istället boka en nybesökstid.
Återbesök på Motoriken i Skövde för befintliga kunder. Tidsåtgång 20 minuter.
Återbesök på Motoriken i Skövde för kommunanställda som har en Tidig Rehab Remiss till kiropraktor.