Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Läkarbesök

Läkarbesök för allmänmedicinsk bedömning, behandling eller utredning.
Eventuella kostnader för läkemedelsbehandling eller provtagning tillkommer.
Högkostnadsskydd för recept gäller.
Våra hälsoundersökningar består av två besök.
Du bokar tid till sjuksköterska som genomför alla nödvändiga tester och prover inför ditt läkarbesök.


Besök hos sjuksköterska
Vi kommer kontrollera;

Blodprover som omfattar blodstatus, sänka, lever- gall- och njurfunktion, blodfetter, långtidsblodsocker, järndepåer, prostataprov för män över 45 år samt sköldkörtelprov för kvinnor över 40 år.

Proverna kan komma omfatta fler analyser om detta behövs utifrån anamnes, riskfaktorer eller andra önskemål.

Blodtryck
Urinprov
EKG
Spirometri
Syntest

Undersökningen tar cirka 45 minuter och du bör vara fastande de senaste sex timmarna innan besöket.
Bokning av uppföljande läkarbesök görs därefter.


Besök hos läkare

Besök hos specialistläkare för grundlig undersökning och genomgång av hjärta och lungor och återkoppling av samtliga prover.
Eventuella läkemedelsrecept ingår i allmänt högkostnadsskydd.

Undersökningen tar cirka 30 minuter.
Läkarbesök för medicinsk bedömning och behandling. Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.
Eventuella kostnader för provtagning och läkemedelsbehandling tillkommer. Recept ingår i högkostnadsskyddet.
Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).
Nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär. Eventuella kostnader för läkemedel och operation kan tillkomma. Högkostnadsskydd för recept gäller.
Vi gör de undersökningar som är relevanta för din hälsa och förnyar de läkemedel som du behöver där högkostnadsskydd gäller för recept.

Vi kallar dig årligen om du så önskar och du får den läkarkontakt du behöver för din trygghet och kontinuitet.

Tag gärna med dig aktuell läkemedelslista.
Läkarbesök för ortopedisk bedömning och behandling. Eventuella kostnader för läkemedelsbehandling eller provtagning tillkommer. Högkostnadsskydd för recept gäller.

Medicinska intyg

Läkarundersökning för dig som blivande elev eller tandempilot.
För att få utföra denna aktivitet krävs läkarundersökning för att få intyg om att utöva denna sport
Återkallat körkort

Har du fått ditt körkort återkallat så kan Transportstyrelsen begära läkarintyg som styrker din nykterhet avseende alkohol eller andra droger för att du skall kunna få förnyad behörighet.

Du bokar tid till vår mottagning för att starta din prövoperiod.
Ta med dig alla papper du fått hemskickade från Transportstyrelsen då detta innehåller de villkor som måste uppfyllas.

Under det kommande månaderna kommer du lämna ett antal prover där vi kallar dig med kort varsel. Intervall framgår av beslutet från Transportstyrelsen.
Därefter bokar vi ett avslutande möte med vår läkare där ni gemensamt ser över resultaten från testerna och skickar in det utlåtande som efterfrågas.Har du ansökt om körkort med villkor om alkolås?

På samma sätt som vid intyg om nykterhet ingår regelbundna provtagningar som följs upp av vår läkare. Vi kommer kalla dig för provtagning för att säkerställa att de krav som ställs uppfylls.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på Transportstyrelsens hemsida.

Vår läkare har lång erfarenhet i dessa frågor och gediget samarbete med Transportstyrelsen.
Behöver du förnya ditt körkort eller ansöker om tyngre behörighet?
Grupp I: Innefattar körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor
Grupp II: Innefattar C1, C1E, C och CE
Grupp III: Innefattar D1, D1E, D och DE samt TAXI
Intyg om nattarbete enligt AFS 1997:8 & Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 63-67 § § AFS 2015:3
Sjöfolksintyg för tjänstgöring till sjöss.
Vi är anslutna till sjöläkarwebben och kan utfärda intyg för inre, begränsad eller obegränsad fart enligt STCW Manila.

Vaccination

Skydd mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
Resevaccination mot gulsot A och B
Skydd mot gulsot typ B

Sjuksköterska

Kontrollera ditt blodtryck inklusive rådgivning och uppföljning.

Rocus Medical läkarmottagning

Gotländsk läkarmottagning med specialistläkare inom ortopedi, kirurgi, reumatologi och allmänmedicin.
Vi erbjuder även psykolog- och vaccinationsmottagning.
Vi finns centralt i Visby och är tillgängliga när du har möjlighet.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Endast bokning online eller telefon 0498-290 900
Adress
Skarphällsgatan 8
621 41 Visby
Bingeby-Österby
Öppna i Google Maps 🗗