Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna
Medlem i Svenska Naprapatförbundet

Uppsala Naprapatklinik AB

Uppsala naprapatklinik är en privatmottagning för behandling och rehabilitering av rygg-, led- och muskelbesvär för såväl företag som privatpersoner.


Vi utreder, behandlar och förebygger funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Syftet med vår behandling är att återställa rörelsesymmetrin i kroppens leder och muskler samt korrigera en felaktig kroppshållning.

Hela patienten är i centrum. Det är inte enbart en rygg vi behandlar, utan en hel patient. Helhetssynen är viktig för oss. Vi anpassar behandlingsmetoden efter skadans art och patientens förutsättningar. Tid avsätts för varje patient, så att en noggrann undersökning och behandling kan genomföras.

Välkommen hit!

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Kungsängsgatan 39
753 22 Uppsala
Öppna i Google Maps 🗗