Vad vill du boka?

Välkommen till oss på Welledge i Gamla stan Stockholm

Vår ambition är att du skall må bra och uppnå de hälsoresultat du önskar med vårt stöd så snabbt som möjligt med varaktigt resultat.

Vi tar ett helhetsperspektiv på dig och din hälsa.

Börja med att välja vilken utövare du vill komma till.

Alla som arbetar på Welledge i Gamla stan Stockholm har mycket lång erfarenhet av sitt arbetsformat.Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Värdekort

2. 36 kort – 6 månader
Martin Fransson, 18.360,00 kr, värde 22.200,00 kr Mer info
Du får ett program som löper över 6 månader med tillgång till 34 besök med Kiropraktik – sker främst i grupprum (avsätt ca 30 - 60 min för hela ditt besök).

Två utvärderingar – av din utveckling bokas separat.

Workshop kostnadsfritt på annonserade kvällar, för att snabbare och effektivare uppnå dina mål.

Utbildning via nyhetsbrev innehållande video och artiklar ingår.

Boken ”Din hälsokälla är Du” (ord. pris 200kr) med tillhörande internetmaterial till dig som ny kund.

Andra aktiviteter kan introduceras utöver Kiropraktik vid dina besök. Din kiropraktor avgör vad du eventuellt behöver. Du får en lathund för att själv kunna göra dessa. De förstärker och påskyndar effekten och ingår utan extra kostnad om du väljer ett av våra program.

-Biofeedback/Neurofeedback tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), handtemperatur, handfuktighet etc.

-BrainTap & MindAlive har olika program som med specifika ljus och ljud frekvenser som stimulerar din hjärna och nervsystem till förbättrad funktion. En session tar mellan 10 min till 40 min beroende på valt program.

-Monocroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min. En session var fjärde vecka rekommenderas.

-Brain & SpineGym tränas för förbättrad ryggfunktion, balans mellan stabilitet och mobilitet, styrka och koordination med olika verktyg såsom hållningskuddar, vibrationsplatta och SpineGym.

Priserna speglar inte normal taxa. Priserna är endast för medlemmar som väljer ett program och gjort en konsultation och fått en rekommendation.

Giltighetstiden på programmen är max 12 månader efter start. Därefter förfaller paketet till Welledge.
1. 12 kort –6-8 veckors program
Martin Fransson, 6.480,00 kr, värde 7.400,00 kr Mer info
Du får ett program som löper över 6-8 veckor med tillgång till 11 besök med Kiropraktik – sker främst i grupprum (avsätt ca 30 - 60 min för hela ditt besök).

En utvärdering – av din utveckling bokas separat.

Workshop kostnadsfritt på annonserade kvällar, för att snabbare och effektivare uppnå dina mål.

Utbildning via nyhetsbrev innehållande video och artiklar ingår.

Boken ”Din hälsokälla är Du” (ord. pris 200kr) med tillhörande internetmaterial, som ny kund.

Andra aktiviteter kan introduceras utöver Kiropraktik vid dina besök. Din kiropraktor avgör vad du eventuellt behöver. Du får en lathund för att själv kunna göra dessa. De förstärker och påskyndar effekten och ingår utan extra kostnad om du väljer ett av våra program.

-Biofeedback/Neurofeedback tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), handtemperatur, handfuktighet etc.

-BrainTap & MindAlive har olika program som med specifika ljus och ljud frekvenser som stimulerar din hjärna och nervsystem till förbättrad funktion. En session tar mellan 10 min till 40 min beroende på valt program.

-Monocroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min. En session var fjärde vecka rekommenderas.

-Brain & SpineGym tränas för förbättrad ryggfunktion, balans mellan stabilitet och mobilitet, styrka och koordination med olika verktyg såsom hållningskuddar, vibrationsplatta och SpineGym.


Priserna speglar inte normal taxa. Priserna är endast för medlemmar som väljer ett program och gjort en konsultation och fått en rekommendation.

Giltighetstiden på programmen är max 12 månader efter start. Därefter förfaller paketet till Welledge.
4. 10-gångerskort
Helena Sandgren, 12.000,00 kr, värde 15.000,00 kr Mer info
Vila i djup närvaro och ladda dina batterier.

Resursbyggande sessioner för att kunna skapa en omförhandling i nervsystemet av tidiga stressfaktorer såsom chock- och anknytningstrauma.

Kan användas för 10 heltimmes sessioner eller en kombination av halvtimmes sessioner hos Helena Sandgren.


Giltigt 1 år efter inköp.
3. 72 kort –1 årsprogram
Martin Fransson, 32.400,00 kr, värde 44.200,00 kr Mer info
Du får ett program som löper över ett år med tillgång till 68 besök med Kiropraktik – sker främst i grupprum (avsätt ca 30 - 60 min för hela ditt besök).

Fyra utvärderingar – av din utveckling bokas separat.

Workshop kostnadsfritt på annonserade kvällar, för att snabbare och effektivare uppnå dina mål.

Utbildning via nyhetsbrev innehållande video och artiklar ingår.

Boken ”Din hälsokälla är Du” (ord. pris 200kr) med tillhörande internetmaterial

Andra aktiviteter kan introduceras utöver Kiropraktik vid dina besök. Din kiropraktor avgör vad du eventuellt behöver. Du får en lathund för att själv kunna göra dessa. De förstärker och påskyndar effekten och ingår utan extra kostnad om du väljer ett av våra program.

-Biofeedback/Neurofeedback tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), handtemperatur, handfuktighet etc.

-BrainTap & MindAlive har olika program som med specifika ljus och ljud frekvenser som stimulerar din hjärna och nervsystem till förbättrad funktion. En session tar mellan 10 min till 40 min beroende på valt program.

-Monocroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min. En session var fjärde vecka rekommenderas.

-Brain & SpineGym tränas för förbättrad ryggfunktion, balans mellan stabilitet och mobilitet, styrka och koordination med olika verktyg såsom hållningskuddar, vibrationsplatta och SpineGym.

Priserna speglar inte normal taxa. Priserna är endast för medlemmar som väljer ett program och gjort en konsultation och fått en rekommendation.

Giltighetstiden på programmen är max 12 månader efter start. Därefter förfaller paketet till Welledge.
...fler kort
Visa alla kort hos Welledge

Martin Fransson

Beskriv i meddelande till kiropraktorn vad du söker oss för.
Avsätt 60 minuter för hela ditt besök, det kan gå fortare men bra om du har gott om tid.

Vad händer vid ett besök?

1. Ditt första besök hos kiropraktorn är det viktigaste, det är grunden för hela det fortsatta upplägget. Det är därför mycket viktigt med en noggrann anamnes (din problemhistoria) och undersökning. Som kiropraktor gör vi en för dina besvär passande neurologisk, ortopedisk samt kiropraktisk undersökning.

2. Vi går sedan igenom resultatet och helhetsbilden som skapas av det vi pratade om och de tester vi gjorde vid undersökningen, I samband med detta får du en förklaring av sambandet mellan ryggraden, nervsystemet och dina besvär.

Vi går då även igenom din åtgärdsplan, om vi har funnit att vi kan hjälpa dig med dina besvär. Detta i syfte att nå en varaktig lösning på dina besvär, snarare än kortsiktig smärtlindring.

Behandlingen sker med syfte att optimera din funktion i ryggraden och nervsystemet.

Tider för dig som har ett program med kort på Welledge till grupptider med Kiropraktik, Brain & SpineGym. Kan även betalas per gång via Klarna.

Besöket brukar vara mellan 30 till 60 minuter beroende på kiropraktorn.

Kan bara bokas av dig som först gjort en nybesökskonsultaton till Kiropraktor hos oss.
Tider för dig som har avtalat med kiropraktorn att boka denna typ av återbesök.
Kan betalas per gång via Klarna eller via köpt värdekort till tider med Kiropraktik.

Kan bara bokas av dig som först gjort en nybesökskonsultaton till Kiropraktor hos oss.

Totala besökstiden på Welledge kan variera.

Pauli Marsen

Sessionen är 25 minuter lång.

Arbeta med att bygga upp dina egna resurser så att du får ökad kapacitet att hantera livets utmaningar.

- EBT/YuenMethod - Energibalansering, snabb och effektiv healingmetod.

eller

- Traumahealing - Fullfölj rörelser och impulser från trauma, t.ex. olyckor eller överväldigande känslomässiga händelser.Traumahealing – Fullfölj rörelser och impulser från chocktrauma, t.ex. olyckor eller andra situationer där nervsystemet blivit känslomässigt överväldigat. Detta leder till att livsenergier som varit bundna i traumaresponser återvänder till att istället bli resurser i att följa din egen livsrörelse.

Långsiktigt leder behandlingen till en större öppenhet i kroppen och större möjlighet att göra mer livsbejakande val.
Sessionen är 55 minuter lång.

Arbeta med att bygga upp dina egna resurser så att du får ökad kapacitet att hantera livets utmaningar.

- EBT/YuenMethod - Energibalansering, snabb och effektiv healingmetod.

eller

- Traumahealing - Fullfölj rörelser och impulser från trauma, t.ex. olyckor eller överväldigande känslomässiga händelser.

Den närvarande kroppen – Släpp gamla spänningsmönster genom långsamma rörelser.

Rosario Rojas

Sedvanlig sjukgymnastisk undersökning och behandling
50 minuter
Använd kroppens unika intelligens för ökad utveckling, välbefinnande och kontakt med dig själv.

Förbättra din grundning och centrering med kroppsmedvetenhet, för en mer balanserad tillvaro. Sessionen varvas med samtal/coaching allt efter individens behov. Känns det som om du inte helt förstår vad kroppen signalerar? Visar kroppen symtom som du inte kan tolka?
Då är det en ren gåva att få verktyg och förståelse för hur du kan öka samspel och närhet med dig själv, vilket kommer att återspeglas i alla relationer runt omkring dig.
Är du på det klara med vad du signalerar ut?
Få personlig guidning i hur du kan öka din potential i alla dina livsområden. Hur du kan använda kroppens intelligens och din närvaro som port till ett mer auteniskt liv. För att kunna identifiera och använda dina förmågor fullt ut.

Hur ser ditt livshjul ut? Finns det aspekter där du har ”punktering”? I så fall finns där utvecklingsmöjligheter. Då alla delarna påverkar varandra.
Få tillgång till att leva livet fullt ut. Rosario guidar dig vidare till större klarhet, ökad medvetenhet, ökad avspänning, ökad kontakt med dig själv och den egna kroppen.

Hur du bla kan skapa balans och välmående inom dessa områden:

Fysiskt
Emotionellt
Kognitivt
Socialt/Relationellt
Existensiellt
Vi som människor har en grundläggande drivkraft att växa. Tänk om dina nära relationer kan fungera som ett ”växthus” för denna utveckling?
Nära relationer kommer nämligen att utmana två av våra största mänskliga drivkrafter; sökandet efter frihet och tillhörighet. Till synes två drifter som ej går att kombinera utan att göra avkall på den egna integriteten. Detta skapar ofta låsningar i form av gräl, sexuell obalans, minskad intimitet och glädje. Men tänk om det inte längre är nödvändigt med den dragkampen? Tänk om den upplevda friktionen i relationen istället kan användas som energi för utveckling?

Kom och ta del av 4 hörnstenar för att skapa en mer levande och närande relation med dig själv och din partner? Lär dig att komma vidare där så många fastnat.

Workshops & Program kurser

Lär dig hur ryggraden kan vara en källa till en bättre hälsa
Introduktionsföredrag till Welledge


Tema: Stress, smärta och uttmattning lär dig om hur att skapa HjärnBalans & KroppsBalans –
Lär dig förstå hur vår hjärna och övriga kropp fungerar när vi mår bra och våra kroppar fungerar på topp. 

Du får lära dig vad avslappningsreflexen är som gynnar läkning, återhämtning, välbefinnande och hur den kan tränas.

Vi gör olika självtester av vår stressrespons och övningar för återhämtning tillsammans. Bra att ta med en vän!

Du kommer även introduceras och få demo av hur Martin Fransson arbetar.

Tid: 18.30 – ca 20.00
Plats: Welledge, Korhamnstorg 6 (egen ingång vid Lilla Nygatan / Kornhamnstorg)
Föredragshållare: Martin Fransson, leg.Kiropraktor
Begränsat antal platser
Boka din plats här  eller på tel. 08-796 96 88 eller info@welledge.se,

Föredraget är kostnadsfritt och du får även ett erbjudande på konsultation hos oss.Varmt välkommen


Kom till oss och upptäck vad mer är möjligt för dig!

http://welledge.nu/introduktionsforedrag/

Welledge

Välkommen till Welledge Kiropraktik i Gamla stan Stockholm

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas med ljusa rymliga lokaler som veter mot vattnet.

Hur du tar dig hit
Tunnelbanestationen Gamla Stan ligger ett kvarter bort, med både grön och röd linje, och bussförbindelserna är också goda med Linjerna 2, 3, 43, 53, 55, 71 och 76 inom 5 minuters gångväg.

För våra kunder som bor utanför Stockholm ligger centralstationen endast på 10 minuters promenad.

Parkeringsmöjligheter är lättast vid Riddarholmen, Slussen eller längs Skeppsbron.

Våra kunder söker oss främst för smärt- och stressproblematik och för förbättrad hållning & funktion.

Vi som arbetar på Welledge är legitimerade kiropraktorer, fysioterapeuter och chock- & anknytningstraumaterapeuter.

Vi tar ett helhetsperspektiv på dig och din hälsa.

Vi vill stödja din utveckling för att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande, istället för att bara återställa dig till där du var innan eventuella symtom och sjukdom.

Telefon 08 796 96 88
Webbsida
E-post
Öppettider Måndag: 8.00 - 18.00
Tisdag: 07.00 - 18.00
Onsdag: 08.00 - 18.00
Torsdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 07.00 - 12.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Adress
Kornhamnstorg 6
11127 Stockholm
Gamla stan