Vad vill du boka?

Börja med att välja vilken utövare du vill komma till.

Alla som arbetar på Welledge i Gamla stan Stockholm har mycket lång erfarenhet av sitt arbetsformat.Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Madeleine Brus

Vad händer vid ett besök?

1. Ditt första besök hos kiropraktorn är det viktigaste, det är grunden för hela det fortsatt upplägget. Det är därför mycket viktigt med en noggrann anamnes (din problemhistoria) och undersökning. Som kiropraktor gör vi en för din besvär passande neurologisk, ortopedisk samt kiropraktisk undersökning.

2. Vi går sedan igenom resultatet och helhetsbilden som skapas av det vi pratade om och de tester vi gjorde vid undersökningen, I samband med detta får du en förklaring av sambandet mellan ryggraden, nervsystemet och dina besvär.

Vi går då även igenom din åtgärdsplan, om vi har funnit att vi kan hjälpa dig med dina besvär. Detta i syfte att nå en varaktig lösning på dina besvär, snarare än kortsiktig smärtlindring.

Behandlingen sker med syfte att återställa en normal funktion i ryggraden och nervsystemet.
Kiropraktor återbesök görs i syfte att förbättra funktionen i samspelet mellan hjärnan och övriga kroppens olika system. Genom påverkan utav leder, muskler och nervsystem uppnås en förbättrad funktion och hälsopotential. Antalet återbesök varierar från fall till fall, då varje individ har olika behov.
Kiropraktor återbesök görs i syfte att förbättra funktionen i samspelet mellan hjärnan och övriga kroppens olika system. Genom påverkan utav leder, muskler och nervsystem uppnås en förbättrad funktion och hälsopotential. Antalet återbesök varierar från fall till fall, då varje individ har olika behov.
Denna typ av konsultation passar den som söker oss för problematik relaterad till Neurofunktionella störningar, b la så kallade NPF-diagnoser.

Vi gör en Funktionell Neurologisk Undersökning där utvärderar statusen på primitiva reflexer, vestibulära systemet, visuella och auditiva systemet kopplat till balans, koordination och motorik.

Utifrån detta sätter vi samman en icke medicinsk åtgärdsplan där kombinerar Kiropraktik enligt Funktionell neurologi i kombination med olika former av neurologisk omskolningsträning såsom biofeedback, neurofeedback och reflexintegrering.

Martin Fransson

Din hållning analyseras i en sofistikerad mjukvara som möjliggör detaljerad utvärdering av din kroppshållning och eventuell stress denna får på din ryggrad och ditt nervsystem. Välkommen att beställa tid för en digital hållningsanalys. Och få utifrån den en rekommendation på hur du förbättrar din hållning med kiropraktik och övningar.
Läs mer http://welledge.nu/postureanalysis/
Tid för medlemmar som har kort på Welledge till kiropraktik grupptider med Brain & SpineGym. Besöket brukar vara mellan 30 till 60 minuter beroende på dina behov.
Vad händer vid ett besök?

1. Ditt första besök hos kiropraktorn är det viktigaste, det är grunden för hela det fortsatt upplägget. Det är därför mycket viktigt med en noggrann anamnes (din problemhistoria) och undersökning. Som kiropraktor gör vi en för din besvär passande neurologisk, ortopedisk samt kiropraktisk undersökning.

2. Vi går sedan igenom resultatet och helhetsbilden som skapas av det vi pratade om och de tester vi gjorde vid undersökningen, I samband med detta får du en förklaring av sambandet mellan ryggraden, nervsystemet och dina besvär.

Vi går då även igenom din åtgärdsplan, om vi har funnit att vi kan hjälpa dig med dina besvär. Detta i syfte att nå en varaktig lösning på dina besvär, snarare än kortsiktig smärtlindring.

Behandlingen sker med syfte att återställa en normal funktion i ryggraden och nervsystemet.
Hur går mätningen till?

NeuroInfiniti stressutvärdering är en effektiv och noggrann metod för att mäta din fysiologiska stressrespons. Från detta datoriserade prov kan vi jämföra neurologiska responser och din återhämtningsförmåga på tre typer av stressutmaningar, mot förväntade värden. Vi analyserar tillståndet i nervsystemet på sju olika nivåer. För att på så sätt kunna skapa en för dig anpassad åtgärdsplan.

NeuroInfiniti som vi använder innehåller olika instrument:
-EEG (hjärnans elektriska aktivitet),
-Specifik sEMG (muskel responsen),
-Handtemperatur,
-Hudkonduktans (GSR),
-Andningsbälte (andningstempo),
-Puls och hjärtfrekvensvariation (HRV).

Vem är testet för?

Vi utför detta test på personer med stress och smärtproblematik, såväl som på de som är symtomfria och vill utvärdera sin kapacitet att möta nya stressutmanningar (nytt jobb, förändring av livssituation etc) och återhämta sig effektivt från dessa.

Flera företag anlitar oss för sina anställdas räkning kring smärt och stress problematik. Även idrottare, dansare, musiker och andra som behöver prestera på topp var dag och vill förbättra sin prestationsförmåga.

Vad ingår?

Utöver testet får du fylla i en självevalueringsenkät som täcker hur du har det inom olika livsområden kring din hälsa och vitalitet samt dina målsättningar. Vid ett separat möte genomgås din SRE, din enkät och en analys av din ryggrads spänningsmönster relaterat till dina förutsättningar och vart du vill. En åtgärdsplan presenteras med olika program förslag beroende på din engagemangsnivå.

Testet tar ca 30 minuter och utförs av Helena Jansson
i priset ingår en konsultation (ord 800:-) och genomgång av testet med kiropraktor Martin Fransson.

Läs mer här: http://welledge.nu/kan-stress-vara-en-resurs/stresstoleranstest/

Pauli Marsen

Den närvarande kroppen – Släpp gamla spänningsmönster genom långsamma rörelser.
Sessionen är 55 minuter lång.

Arbeta med att bygga upp dina egna resurser så att du får ökad kapacitet att hantera livets utmaningar.

- EBT/YuenMethod - Energibalansering, snabb och effektiv healingmetod.

eller

- Traumahealing - Fullfölj rörelser och impulser från trauma, t.ex. olyckor eller överväldigande känslomässiga händelser.

Rosario Rojas

Använd kroppens unika intelligens för ökad utveckling, välbefinnande och kontakt med dig själv.

Förbättra din grundning och centrering med kroppsmedvetenhet, för en mer balanserad tillvaro. Sessionen varvas med samtal/coaching allt efter individens behov. Känns det som om du inte helt förstår vad kroppen signalerar? Visar kroppen symtom som du inte kan tolka?
Då är det en ren gåva att få verktyg och förståelse för hur du kan öka samspel och närhet med dig själv, vilket kommer att återspeglas i alla relationer runt omkring dig.
Är du på det klara med vad du signalerar ut?
Få personlig guidning i hur du kan öka din potential i alla dina livsområden. Hur du kan använda kroppens intelligens och din närvaro som port till ett mer auteniskt liv. För att kunna identifiera och använda dina förmågor fullt ut.

Hur ser ditt livshjul ut? Finns det aspekter där du har ”punktering”? I så fall finns där utvecklingsmöjligheter. Då alla delarna påverkar varandra.
Få tillgång till att leva livet fullt ut. Rosario guidar dig vidare till större klarhet, ökad medvetenhet, ökad avspänning, ökad kontakt med dig själv och den egna kroppen.

Hur du bla kan skapa balans och välmående inom dessa områden:

Fysiskt
Emotionellt
Kognitivt
Socialt/Relationellt
Existensiellt
Vi som människor har en grundläggande drivkraft att växa. Tänk om dina nära relationer kan fungera som ett ”växthus” för denna utveckling?
Nära relationer kommer nämligen att utmana två av våra största mänskliga drivkrafter; sökandet efter frihet och tillhörighet. Till synes två drifter som ej går att kombinera utan att göra avkall på den egna integriteten. Detta skapar ofta låsningar i form av gräl, sexuell obalans, minskad intimitet och glädje. Men tänk om det inte längre är nödvändigt med den dragkampen? Tänk om den upplevda friktionen i relationen istället kan användas som energi för utveckling?

Kom och ta del av 4 hörnstenar för att skapa en mer levande och närande relation med dig själv och din partner? Lär dig att komma vidare där så många fastnat.

Sedvanlig sjukgymnastisk undersökning och behandling
50 minuter

Workshops

Lär dig hur ryggraden kan vara en källa till en bättre hälsa
Introduktionsföredrag till Welledge

Onsdagen den 8 november kl 18.30 2017Tema: Stress, smärta och uttmattning lär dig om hur att skapa HjärnBalans & KroppsBalans –
Lär dig förstå hur vår hjärna och övriga kropp fungerar när vi mår bra och våra kroppar fungerar på topp. 

Du får lära dig vad avslappningsreflexen är som gynnar läkning, återhämtning, välbefinnande och hur den kan tränas.

Vi gör olika självtester av vår stressrespons och övningar för återhämtning tillsammans. Bra att ta med en vän!

Du kommer även introduceras och få demo av hur Martin Fransson arbetar.

Tid: 18.30 – ca 20.00
Plats: Welledge, Korhamnstorg 6 (egen ingång vid Lilla Nygatan / Kornhamnstorg)
Föredragshållare: Martin Fransson, leg.Kiropraktor
Begränsat antal platser
Boka din plats här  eller på tel. 08-796 96 88 eller info@welledge.se,

Föredraget är kostnadsfritt och du får även ett erbjudande på konsultation hos oss.Varmt välkommen


Kom till oss och upptäck vad mer är möjligt för dig!

http://welledge.nu/introduktionsforedrag/

Welledge

Våra kunder söker oss främst för smärt- och stressproblematik och för förbättrad hållning & funktion.

Vi som arbetar på Welledge är kiropraktorer, fysioterapeuter och chock- & anknytningstraumaterapeuter.

Vi tar ett helhetsperspektiv på dig och din hälsa.

Vi vill stödja din utveckling för att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande, istället för att bara återställa dig till där du var innan eventuella symtom och sjukdom.

Telefon 08 796 96 88
Webbsida
E-post
Öppettider Måndag: 8.00 - 18.00
Tisdag: 07.00 - 18.00
Onsdag: 08.00 - 18.00
Torsdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 07.00 - 12.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Adress
Kornhamnstorg 6
11127 Stockholm
Gamla stan