4 - 10 decVecka 49

Mån4
Tis5
Ons6
Tor7
Idag8
Lör9
Sön10

Boka KBT, kognitiv beteende terapi, ( student, arbetssökande, pensionär ) - Elite Rehab, Stockholm - Bokadirekt

Kognitiv BeteendeTerapi är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem, där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem. Det kognitivt-beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling och den omfattande forskningen har lett till att metoderna successivt har förbättrats och förfinats. Idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för tex. ångestproblematik depression självförtroendeproblem ätstörningar samlevnadsproblem missbruksproblem sömnproblem stressrelaterade problem problem hos barn Sofia är utbildad steg 1 KBT terapeut på Kbt Svealand.

Visa mer

1 vald tjänst