10 - 16 junVecka 24

Mån10
Tis11
Ons12
Tor13
Idag14
Lör15
Sön16

Boka Borttagning av gammal tatuering - S prettify, VASASTADEN - Bokadirekt

You can remove a tattoo with a remover on the eyebrows, lips and eyes. Removal is done with a saline solution and the same injection technique as in permanent makeup. In what cases is this procedure necessary? * The old tattoo is blue, green, yellow, red or any other unwanted shade. * Incorrectly selected color and shape when performing the permanent makeup procedure. * You decided to make new eyebrows using a different technique than you have (for example, you have an old green microblading and want to make powdered eyebrows) * Want to lighten old permanent makeup. Very often, one procedure for lightening an old tattoo is not enough. In this case, repeated procedures will be required, which can be carried out only a month after the previous one. The number of necessary permanent makeup removal procedures with a remover is individual and depends on the following factors: * Age of introduction of pigment * Density and depth of its application * Pigment composition * The person's age and the state of his immune system. Du kan ta bort en tatuering med en remover på ögonbrynen, läpparna och ögonen. Borttagning görs med en koksaltlösning och samma injektionsteknik som vid permanent makeup. I vilka fall är detta förfarande nödvändigt? * Den gamla tatueringen är blå, grön, gul, röd eller någon annan oönskad nyans. * Felaktigt vald färg och form vid permanent makeup. * Du bestämde dig för att göra nya ögonbryn med en annan teknik än du har (du har till exempel en gammal grön microblading och vill göra pudrade ögonbryn) * Vill lätta upp gammal permanent makeup. Mycket ofta räcker inte en procedur för att lätta upp en gammal tatuering. I det här fallet kommer upprepade procedurer att krävas, som kan utföras endast en månad efter den föregående. Antalet nödvändiga procedurer för permanent makeupborttagning med en remover är individuellt och beror på följande faktorer: * Ålder för introduktion av pigment * Densitet och djup för dess tillämpning * Pigmentsammansättning * Personens ålder och immunförsvarets tillstånd.

Visa mer

1 vald tjänst