What would you like to book?

* indikationer för akupunktur
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*
akupunktur syftar främst till att återställa kroppens homeostas (ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i en organism) och har systemisk terapeutisk påverkan i kroppen
* akupunktur kan lindra stress, behandla psykiska symtom, sjukdomar i kroppens alla inre organ, samt sjukdomar som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen  (muskler, leder, skelett, nerver)

* terapi på Improvitas Akupunktur och TKM Kliniken (TCM, Traditional Chinese Medicine)  baseras på kinesisk (äkta) akupunktur som även omfattar öron, skalp, elektro akupunktur samt andra TKM terapiformer (Moksa, Tuina, Guasha, etc. ) 
     * dessa olika terapiformer väljs och kombineras individuellt  vid varje behandlingstillfälle, beroende på specifika symtom eller sjukdomsförlopp

*
är akupunktur smärtsam?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*
kinesisk akupunktur stimulerar aldrig nerver
     * väldigt fina akupunkturnålar  (japanska Seirin, J typ nålar (ungefär lika stora som en katts morrhår)) används
     * sedan 1978 har Seirin satt normer för hög kvalitet med smärtfria akupunkturnålar
     * tack vare ett speciellt rör som nålarna bevaras i, kan det säkerställa ett precist och smärtfritt införande av nålen

* akupunkturens verknings  mekanism
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* den
primära  verknings mekanism i läkningsprocessen av akupunktur förknippas med kroppens  bindväv:
     * när en punkt stimuleras manuellt med en nål eller med  en moksa, elektricitet eller laserljus, detta sätter igång aktiviteten i bindväven:
     * en bindväv är en fuktig och fiberrik membran som ger stadga och sammanhållande funktion åt vävnader och organ i kroppen och  som finns i andra vävnader (t ex blod, lymfa vävnad, stödjevävnad som brosk och ben) överallt i kroppen, inklusive i det centrala nervsystemet
     * det är bindväven som formar alla organ i kroppen, tillför vävnader med kärl, fäster organen mellan varandra i kroppens hålrum, och binder dem mellan varandra
     * cellerna i bindväven sköter immunförsvar (vita blodkroppar) och produktion av fibrer (plasmaceller, fettceller och fibroblaster)
     * när en akupunkturpunkt stimuleras,  överförs i bindväven de mekaniska signaler som aktiverar immuna, vaskulära, och endokrina celler samt nervceller och fibroblaster

* den elektriska och cellulära signaleringen av bindväv är mottaglig för mekaniska krafter (t.ex.. Guasha, akupressur, koppning, massage) och fungerar som kroppens signalerande nätverk
* den terapeutiska effekten av akupunktur (samt Guasha, se nedan) berör fyra stora signaleringsnätverk i kroppen, det vill säga:
       1. centrala nervsystemet (elektrisk signalering)
       2. endokrina systemet (hormonell signalering)
       3. autokrin signalering  (innebär att en cell utsöndrar sin egen signalmolekyl, så att cellen stimulerar sig själv)
       4. mekanisk signalering genom fascia (fibrös bindvävshinna, en typ av bindväv)
* i och med av dessa ovanstående punkter har akupunktur systematisk terapeutisk påverkan som reglerar flera organsystem:
       * eliminerar och lindrar smärta
       * reglerar homeostas (underhåll av kontinuerlig organfunktion)
       * ökar blodcirkulationen lokalt såväl som i hela  cirkulationssystemet
       * stärker immunförsvaret
       * ger en lugnande påverkan
       * ger antiinflammatorisk effekt
* akupunktur är en utmärkt tilläggsbehandling som kan användas tillsammans med en annan alternativmedicin behandling liksom konventionella medicinska behandlingar, såsom sjukgymnastik och medicinering
    * undantag kan omfatta allvarligt försvagade patienter, patienter med diagnosen hemofili, graviditet (förutom graviditetsillamående), barn under 8 år (i Sverige) och behandling av diabetes och cancer (i Sverige)
 
* akupunktur är en säker behandling och har (dock aldrig skadliga) till inga biverkningar

* behandlings tid och frekvens
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* varaktigheten av en akupunktur behandling är ca 60 minuter (vid återbesök), ibland längre beroende på komplexiteten av en sjukdom
* vänligen boka 90 minuter för det första besöket (som varar 2 tim)
* om du inte har fyllt i formuläret om sjukdomshistoria, Anamnes Form (online eller manuellt), kom 30 minuter innan bokad tid
 
* resultatet av akupunktur skiljer sig alltid från individ till individ beroende på hur kroppen svarar på behandlingen

   * det kan vara en snabb lindring av symptom och återhämtning inom en till tre behandlingar
   * i de flesta fall  (speciell vid kroniska tillstånd) så krävs en hel  kur med akupunktur behandling
       som omfattar 8 till 10 behandlingar
   * vanligtvis efter 5 behandlingstillfällen så kan man känna ett resultat
* behandlings frekvens:

     * akuta tillstånd — varannan, var tredje dag
     * kroniska tillstånd —  en gång i vecka

* priser

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* kostnad för en akupunktur behandling beror på komplexiteten av sjukdomen som kräver behandling:
     * 635 SEK för 90 min behandling   (1:a konsultation + 60 min behandling)
     * 475 SEK för 60 min behandling  (återbesök)
     * 600 SEK för 90 min behandling
            * (när mer än en sjukdom kräver behandling, t ex tennisarmbåge + magproblem)
     * 1900 SEK för 5 behandlingar x 60 min (- 20% rabatt, 380 kr per behandling, istället för 475)
     * 2535 SEK för 5 behandlingar x 90 min (- 20% rabatt, 507 kr per behandling, istället för 635)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*
Guasha
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Guasha är en traditionell helande teknik och  en ny terapiform  för västvärlden
     * det är ett unikt, viktig och effektivt botemedel mot smärta, inflammation och immunt stöd
* Guasha kan beskrivas som en läkande massage med förlängd effekt och radikal ökning av mikrocirkulation

* Guasha har sitt ursprung i Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) och utförs genom strykning, (gua) med viss påtryckning, med ett speciellt utformat redskap) på en smord kroppsyta

* detta görs för att avsiktligt skapa övergående terapeutiska petekier, sha (röda fläckar, mindre än 2 mm i diameter, som bleknar bort efter några dagar) på hudytan

* manuella terapier (massage, akupressur, etc.)  varierar alltid beroende på syfte, tryck, repetition, dosering och även uppmärksammat resultat
     * när det kommer till Guasha finns det åtminstone tre egenskaper som skiljer denna unika teknik från andra manuella terapier:
     * Guasha tillämpas alltid med enkelriktade strykningar, längs en muskel, tills övergående terapeutiska  petekier, sha visas på hudytan
    
* petekier är röda fläckar på huden, mindre än 2 mm i diameter, som bleknar bort efter några dagar
     * petekier betyder att blodkärlen expanderar under huden och skapar 400% ökning av genomblödning på hudytan som varar i flera dagar efter behandlingen, till skillnad från massage som visat ökning av cirkulation men avtar när massagen är över    
      * allt detta sätter igång aktivitet i bindväven och förlänger terapeutisk effekt

* strykning med trycket (gua) resulterar i blod extravasering (sha) inom kapillärnäten (utan att skada kapillärerna själva), därför har sha (petekier) alltid röd färg, men kan också vara brunt, blått, lila, eller nästan svart, beroende på hur allvarlig sjukdomen (tillståndet) är

* petekier  som uppkommer skiftar omedelbart till blåmärke liknande fläckar  och sedan börjar de blekna

* indikationer för Guasha
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Guasha flyttar kronisk och akut stagnation  som är associerad med symptom såsom stelhet, stickningar, domningar eller smärta
     * Guasha bryter cirkeln av stagnation  som akupunktur ibland inte kan ta itu med
     * stagnation  innebär att kroppens Vitala Substanser (Qi, Blod och Kroppsvätskor) samt Fukt och Slem stagnerar  i kroppens vävnader
*
Guasha
behandling syftar ofta främst till att behandla  sjukdomar som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver, men samt sjukdomar i kroppens inre organ,  den kan också förbättra  hudens välbefinnande och utseende

* Guasha minskar omedelbart smärta lokalt och distalt på det behandlade området
* Guasha kan lindra stress och stressrelaterade problem samt psykiska symtom
* Guasha anses också ha en positiv effekt på att bevara en bra hälsa, främja vitalitet, och även skönhet, t.ex. jämn hudton och struktur samt utseende utav celluliter

* är Guasha smärtsam ?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* patienter har olika nivåer av tolerans
* toleransnivåer beror på det allmänna välbefinnandet hos patienten, det vill säga graden av trötthet, allmän spänning i kroppen, samt menstruations cykel (hos kvinnor)
* vissa kan sova genom Guasha; andre tycker att det är obekvämt på vissa ställen av kroppen, nåra upplever Guasha som jätte obehagligt

*
behandlings tid och frekvens
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* frekvensen av en Guasha behandling beror på svårighetsgraden av patientens problem

* kroppens reaktion av Guasha skiljer sig alltid från individ till individ
       * vanligtvis uppnås en snabb lindring av symptom och återhämtning, liksom estetisk förbättring av huden - inom en, två eller tre behandlingar
       * för ihållande kroniska sjukdomar, kan vissa patienter behöva kontinuerlig schemalagd behandling och återvända en gång i månaden för att få att nå den läkande effekten av Guasha
       * om exempelvis de skadliga effekterna inte kan elimineras (på grund av ansträngande rutin av ditt yrke, lyft av vikter, fysisk träning, utmanande tempo, stress, överdriven användning av  röst, osv) så krävs Guasha behandling så länge skadan är existerande

* petekier bör försvinna innan man överväger behandling med Guasha på samma ställe  (vilket är efter 3- 10 dagar)
     * om patienten har olika problem i kroppen kan behandling utföras på ett nytt område oberoende av kvarvarande petekier på den tidigare behandlat ställe


* priser

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* en Guasha kostnad
beror på problemets omfattning och storlek på yta som ska behandlas:
    * 350 SEK för 30 min Guasha (behandling på ett ställe på kroppen, ex. tennisarm, nackspärr)
    * 450 SEK för 60 min Guasha (behandling på flera ställen på kroppen)
    * 550 SEK för 60 min Guasha + akupunktur

* betalningsmetod
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
* Swish
    * kontanter
    * faktura (bankgiro)
    * kort (kommer inom kort)

Klarna
Offers online payment with Klarna

akupunktur

* den systematiska reaktionen kroppen har av akupunktur möjliggör behandling (lindring) av flera olika tillstånd och problem som t.ex.:
* abstinens symtom (olika typ av beroenden) * allergiska reaktioner
* andningssjukdomar * ansiktsförlamning * cirkulation
* fertilitet * gynekologiska besvär * hormonella obalanser
* hudåkommor * hypertoni/hypotoni * matsmältnings problem
* klimakteriska symtom * mat intolerans
* mentala/känslomässiga störningar * migrän&huvudvärk
* neurologiska störningar * obestämda värkar/smärtor
* rörelseapparatens sjukdomar * tinnitus
* reumatisk smärtlindring
* vård i och med graviditet och amning
* urin / njursjukdomar * yrsel
* välbefinnande:
* utmattning/trötthet * viktminskning
* fysisk och mental rehabilitering * energi ”boost”

* om du är osäker på om akupunktur kan hjälpa dig, är du välkommen att skriva ett e-postmeddelande till lena@improvitas.com där du kortfattat kan beskriva ditt tillstånd
* vi svarar inom 24 timmar
*ordet akupunktur härstammar från latinets, 'acus' (nål ) + 'punctura' (punktera ) och är en Traditionell Kinesisk Medicinsk, TKM terapiform (TCM , Traditional Chinese Medicine)
* TKM är ett helande system som eftersträvar att utnyttja hela kroppens potential till att läka oberoende av vad sjukdomen eller problemen är

* akupunktur innebär stimulering av specifika akupunkturpunkter på kroppen och införandet av tunna nålar i huden
* dessa nålar stimuleras sedan manuellt eller med hjälp av elektricitet eller laserljus

* äkta (kinesisk) akupunktur behandling syftar främst till att återställa kroppens homeostas (ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i en organism) och har systemisk terapeutisk påverkan i kroppen

* akupunktur kan lindra stress och stressrelaterade problem, psykiska symtom, behandla sjukdomar i kroppens inre organ och system samt sjukdomar som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver, osv

* terapi på Improvitas TCM kliniken baseras på kinesisk akupunktur som även omfattar öron akupunktur, skalp akupunktur, elektro-akupunktur samt andra TCM terapiformer (såsom moksa (värmande av akupunkturpunkter med kinesisk gråbo), Tuina (massage), Guasha (skrap massage framkallande terapeutiska petekier), koppning , etc. )
* dessa olika metoder väljs och kombineras individuellt vid varje behandlingstillfälle, beroende på specifika symtom eller sjukdomsförlopp
akupunktur behandling (när mer än en sjukdom kräver behandling, t ex tennisarmbåge + magproblem)

massage

* Guasha kan användas som ensidig behandling eller som ett utmärkt komplement både till akupunktur och andra behandlingar
* den kan också tillämpas tillsammans med konventionell västerländsk medicinbehandling, till exempel sjukgymnastik eller medicinering

* Guasha kan helt eller delvis lösa ett aktuellt problem i kroppen
* efter en behandling med Guasha upplever patienten omedelbar förbättring med stelhet och smärta samt ökad rörlighet

* eftersom Guasha uppmanar till svettning, kan det bidra med att ta bort feber
* Guasha kyler patienten som känner sig varm samt, värmer patienten som känner sig kall och tar bort spänningar och minskar ångest

* ett annat viktigt område av klinisk tillämpning av Guasha omfattar skelettmuskel besvär, inklusive nacksmärta, periartrit (såsom frusen skuldra), tennisarmbåge, ländryggsdiskbråck och mjukvävnadsskada , liksom ansiktsförlamning, kraniella neuralgier, och post -herpetisk neuralgi

* effekten av Guasha inkluderar även hudproblem, hjärt- kärlproblem, diarré (inkl. barn), matsmältningsproblem, stress, sömnlöshet, kronisk trötthet, atletisk trötthet och allmänt välmående
* det rekommenderas också för luftvägsinfektion, hosta , halsinfektion och mastit ( bröstkörtelinflammation ), samt autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit och lupus
* patienter kan också överväga Guasha för vilken sjukdom som helst där de upplever smärta eller obehag, även för problem i övre luftvägarna eller matsmältningsproblem, osv

* för estetiska syften kan en förbättring av hudens utseende, före sommarsäsongen, till exempel, utförs en lättare version av gua (strykning utan skapandet av petekier (sha)) så ofta som var 48 tim.
* Guasha kan användas som ensidig behandling eller som ett utmärkt komplement både till akupunktur och andra behandlingar
* den kan också tillämpas tillsammans med konventionell västerländsk medicinbehandling, till exempel sjukgymnastik eller medicinering

* Guasha kan helt eller delvis lösa ett aktuellt problem i kroppen
* efter en behandling med Guasha upplever patienten omedelbar förbättring med stelhet och smärta samt ökad rörlighet

* eftersom Guasha uppmanar till svettning, kan det bidra med att ta bort feber
* Guasha kyler patienten som känner sig varm samt, värmer patienten som känner sig kall och tar bort spänningar och minskar ångest

* ett annat viktigt område av klinisk tillämpning av Guasha omfattar skelettmuskel besvär, inklusive nacksmärta, periartrit (såsom frusen skuldra), tennisarmbåge, ländryggsdiskbråck och mjukvävnadsskada , liksom ansiktsförlamning, kraniella neuralgier, och post -herpetisk neuralgi

* effekten av Guasha inkluderar även hudproblem, hjärt- kärlproblem, diarré (inkl. barn), matsmältningsproblem, stress, sömnlöshet, kronisk trötthet, atletisk trötthet och allmänt välmående
* det rekommenderas också för luftvägsinfektion, hosta , halsinfektion och mastit ( bröstkörtelinflammation ), samt autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit och lupus
* patienter kan också överväga Guasha för vilken sjukdom som helst där de upplever smärta eller obehag, även för problem i övre luftvägarna eller matsmältningsproblem, osv

* för estetiska syften kan en förbättring av hudens utseende, före sommarsäsongen, till exempel, utförs en lättare version av gua (strykning utan skapandet av petekier (sha)) så ofta som var 48 tim.
* 30 min. behandling = behandling på ett ställe, på kroppen, ex. tennisarm, nackspärr, osv )
* Guasha kan användas som ensidig behandling eller som ett utmärkt komplement både till akupunktur och andra behandlingar
* den kan också tillämpas tillsammans med konventionell västerländsk medicinbehandling, till exempel sjukgymnastik eller medicinering

* Guasha kan helt eller delvis lösa ett aktuellt problem i kroppen
* efter en behandling med Guasha upplever patienten omedelbar förbättring med stelhet och smärta samt ökad rörlighet

* eftersom Guasha uppmanar till svettning, kan det bidra med att ta bort feber
* Guasha kyler patienten som känner sig varm samt, värmer patienten som känner sig kall och tar bort spänningar och minskar ångest

* ett annat viktigt område av klinisk tillämpning av Guasha omfattar skelettmuskel besvär, inklusive nacksmärta, periartrit (såsom frusen skuldra), tennisarmbåge, ländryggsdiskbråck och mjukvävnadsskada , liksom ansiktsförlamning, kraniella neuralgier, och post -herpetisk neuralgi

* effekten av Guasha inkluderar även hudproblem, hjärt- kärlproblem, diarré (inkl. barn), matsmältningsproblem, stress, sömnlöshet, kronisk trötthet, atletisk trötthet och allmänt välmående
* det rekommenderas också för luftvägsinfektion, hosta , halsinfektion och mastit ( bröstkörtelinflammation ), samt autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit och lupus
* patienter kan också överväga Guasha för vilken sjukdom som helst där de upplever smärta eller obehag, även för problem i övre luftvägarna eller matsmältningsproblem, osv

* för estetiska syften kan en förbättring av hudens utseende, före sommarsäsongen, till exempel, utförs en lättare version av gua (strykning utan skapandet av petekier (sha)) så ofta som var 48 tim.
* 60 min. behandling = behandling på flera ställen på kroppen ex. tennisarm + nackspärr, osv.
* Guasha kan användas som ensidig behandling eller som ett utmärkt komplement både till akupunktur och andra behandlingar
* den kan också tillämpas tillsammans med konventionell västerländsk medicinbehandling, till exempel sjukgymnastik eller medicinering

* Guasha kan helt eller delvis lösa ett aktuellt problem i kroppen
* efter en behandling med Guasha upplever patienten omedelbar förbättring med stelhet och smärta samt ökad rörlighet

* eftersom Guasha uppmanar till svettning, kan det bidra med att ta bort feber
* Guasha kyler patienten som känner sig varm samt, värmer patienten som känner sig kall och tar bort spänningar och minskar ångest

* ett annat viktigt område av klinisk tillämpning av Guasha omfattar skelettmuskel besvär, inklusive nacksmärta, periartrit (såsom frusen skuldra), tennisarmbåge, ländryggsdiskbråck och mjukvävnadsskada , liksom ansiktsförlamning, kraniella neuralgier, och post -herpetisk neuralgi

* effekten av Guasha inkluderar även hudproblem, hjärt- kärlproblem, diarré (inkl. barn), matsmältningsproblem, stress, sömnlöshet, kronisk trötthet, atletisk trötthet och allmänt välmående
* det rekommenderas också för luftvägsinfektion, hosta , halsinfektion och mastit ( bröstkörtelinflammation ), samt autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit och lupus
* patienter kan också överväga Guasha för vilken sjukdom som helst där de upplever smärta eller obehag, även för problem i övre luftvägarna eller matsmältningsproblem, osv

* för estetiska syften kan en förbättring av hudens utseende, före sommarsäsongen, till exempel, utförs en lättare version av gua (strykning utan skapandet av petekier (sha)) så ofta som var 48 tim.
Medlem i Svenska Akupunkturförbundet

Acupuncture and TCM Clinic

* Jelena Goldstein:
* är auktoriserat terapeut i Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) och specialist i olika terapiformer (akupunktur, Tuina, Guasha, Moxa, kost och näring, osv.) inom vård och allmänmedicin
* genom sina samlade erfarenheter har skapat en egen behandlings metod för att uppnå den bästa terapeutiska effekten
* utbildning: akupunktur: Akupunkturakademin (Stockholm); International Education College, Jianxi University of Traditional Chinese Medicine; 2017 International Proficiency Test of Acupuncture sponsored by WFAS, World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies ( with official relation with WHO (World Health Organization)) , member of ASAS (Acupuncture Science Association Sweden).

* vidareutbildning:
* avancerad diagnos och manuella behandlings tekniker i TKM, bland annat:
* Guasha hos Arya Nielsen, PhD
* Face Reading hos prof. Lilian Bridges
* prof. Bridges Bridges is the world’s leading authority on Face Reading and Diagnosis.
* she is credited for bringing this body of ancient knowledge back to the field of Chinese Medicine and introducing it to Western Medicine and Business
* she has been on numerous radio and television shows and was featured on the Dr. OZ show, “What Your Face Reveals About Your Health.”
* Scalp Acupuncture hos Suzanne Robidoux
* L. Ac., Doctor of Chinese Medicine PhD, Beijing, China,
* Tuina hos prof. Wu (Jianxi University of TCM)
* Fertilitets problem hos Dr. Li Jie, Nederländerna/Kina
* kinesisk kostlära: Akupunkturakademin
* moxa: Akupunkturakademin, osv

* följer Socialstyrelsens krav för legitimerad personal gällande tystnadsplikt, journalföring och hygienkrav
* innehar fullständig patient- och ansvarsförsäkring
* är medlem i Svenska Akupunkturförbundet
* företaget är momsregistrerat och innehar F-skattsedel
* språk: Svenska, English, Lithuanian, Русский

Show contact information
Website
Address
Värmdövägen 207
13141 Nacka
Open in Google Maps 🗗