Vad vill du boka?

Jag arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv, där jag utgår från helhet och arbetar med ursprunget av obalansen klienten har. Med hjälp av tester, hälsoenkäter, blodprov, symtom samt klientens egen historia och skapar jag mig en helhetsbild av nuläget så klienten kan få med sig rekommendationer och en åtgärdsplan för att nå sina mål.

Mötet hos mig är uppdelat i två delar, första delen berättar klienten om sina besvär, situation samt livsstil. Klienten summerar även vilka prov som jag fått tillgång till, detta hjälper mig att steg för att skapa en helhetssyn och utgångspunkt att arbeta ifrån. Andra delen av mötet ger jag information och rekommendationer kring kost, tillkommande priser för ev. prover som behövs kompletteras med samt en åtgärdsplan som klienten kan följa.

Vid bokad rådgivning med Hormonhälsan skickar jag en hälsoenkät som ifylles av dig innan rådgivningstillfället. Du skickar tillbaka ifylld hälsoenkät via mail, i samma mail kan du (helt valfritt) lägga till dokument som tex. provsvar, dokument om utlåtanden eller andra dokument du önskar att dela med mig inför rådgivningen.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Mercierterapi

Ni får en presentation om vad Mercierterapi är och hur fertilitetsfysioterapi kan hjälpa er.

Vi går igenom utskickad och ifylld hälsoenkät, och ev. provsvar för en nulägesanalys. Vi går igenom livsstilsförändringar och kostråd för att optimera fertiliteten hos klienten.

Om det behövs ta något test, går vi här igenom vilket och varför. Vi kommer överens om vilket Mercierterapi paket som passar er för att sedan tillsammans börja arbeta mot målet optimal fertilitet.
Ni får en presentation om vad Mercierterapi är och hur fertilitetsfysioterapi kan hjälpa er.
Vi går igenom utskickad och ifylld hälsoenkät, och ev. provsvar för en nulägesanalys. Vi går igenom livsstilsförändringar och kostråd för att optimera fertiliteten hos klienten.
Om det behövs ta något test, går vi här igenom vilket och varför. Vi kommer överens om vilket Mercierterapi paket som passar er för att sedan tillsammans börja arbeta mot målet optimal fertilitet.

6 X 60min Mercierterapi

Datum och tid bokas enligt ök. med massageterapeuten
4 X 90 min Mercierterapi

Datum och tid bokas enligt ök. med massageterapeuten

Onlinerådgivning - Hormonhälsa/Fertilitetscoaching/Funktionsmedicin

Rådgivning 60min - För dig med 1st problematik som tex näringsbrister, sköldkörtel optimering etc.

Kombinerade utmaningar rekommenderas rådgivning 90 alt 120 då det är svårt av erfarenhet att hinna med allt på endast 60min.

Vi går igenom befintliga provsvar, hälsoenkät, livsstil och kost. Identifierar vad som kan vara orsaken till den hormonella obalansen och går igenom livsstilsförändringar och kostråd.

Om det behövs ta något test, går vi här igenom vilket och varför. Vi kommer överens om en hälsoplan för att balansera kroppen och nå dina mål. Jag återkopplar med en skriftlig sammanställning via mail.
Rådgivning 90min - För dig som har haft problematiken du söker för en längre tid och/eller om du har kombinerade problematiker som tex. sköldkörtel problematik och PMS.

Av erfarenhet behövs minst 90min alt 120min för kombinerade problematiker.

Vi går igenom befintliga provsvar, hälsoenkät, livsstil och kost. Identifierar vad som kan vara orsaken till den hormonella obalansen och går igenom livsstilsförändringar och kostråd.

Om det behövs ta något test, går vi här igenom vilket och varför. Vi kommer överens om en hälsoplan för att balansera kroppen och nå dina mål. Jag återkopplar med en skriftlig sammanställning via mail.
Rådgivning 120min - För dig som har haft problematiken du söker för en längre tid och/eller om du har flera kombinerade problematiker alt fertilitetsutmaning kombinerade problematiker kan vara tex. sköldkörtel problematik, utebliven mens och PCOS, eller endometrios, menscykelproblematik, näringsbrister.

Av erfarenhet behövs minst 120min för flera kombinerade utmaningar.

Vi går igenom befintliga provsvar, hälsoenkät, livsstil och kost. Identifierar vad som kan vara orsaken till den hormonella obalansen och går igenom livsstilsförändringar och kostråd.

Om det behövs ta något test, går vi här igenom vilket och varför. Vi kommer överens om en hälsoplan för att balansera kroppen och nå dina mål. Jag återkopplar med en skriftlig sammanställning via mail.

Onlineuppföljning - Hormonhälsa/Fertilitetscoaching/Funktionsmedicin

Endast vid specifik fråga eller du vill lägga till något från föregående möte.
Vi går igenom hur det gått sedan första mötet, klientens mående, resultat, går igenom ev. nya provresultat samt hälsoenkät.

Vi pratar om hur det gått att nå delmålet fram till detta möte kring livsstilsförändringar och kostråd. Vi kommer överens om en vidare hälsoplan samt ev nya tester för att balansera kroppen och nå i mål.
Vi går igenom hur det gått sedan första mötet, klientens mående, resultat, går igenom ev. nya provresultat samt hälsoenkät.
Vi pratar om hur det gått att nå delmålet fram till detta möte kring livsstilsförändringar och kostråd. Vi kommer överens om en vidare hälsoplan samt ev nya tester för att balansera kroppen och nå i mål.
3 X 50min

Ett uppföljning abonnemang, för ett långsiktigt hälsoarbete mot optimal hälsa. Här arbetar vi med en tät uppföljning med möjlighet att göra finjusteringar efter hand.
6 X 50min

Ett uppföljning abonnemang, för ett långsiktigt hälsoarbete mot optimal hälsa. Här arbetar vi med en tät uppföljning med möjlighet att göra finjusteringar efter hand.
Få personlig fertilitetscoaching av Hormonhälsan för att nå optimal fertilitet inför graviditet. Jag kommer att fungera som din mentor och hälsocoach där jag guidar dig till en bättre hälsa, optimal fertilitet och balans.
-Ett 60min möte i månaden (videosamtal) under 3 månader,
ett 15min möte i månaden (videosamtal) under 3 månader,
support via mail, personanpassad kost och näringsplan, coaching och support.

Tiden som är utsatt gäller ett av mötena, se ovan.
För mer info, gå till www.hormonhalsan.com.

V- steam Onlinerådgivning

V-steam är för dig som har pågående, återkommande problem menscykelproblematik som tex. infektioner, kramper, PMS, riklig blödning etc. Det kan även gälla återkommande problematik som återkommande infektioner, cystor, polyper, infertilitet, efter förlossning, PMS.

Jag kommer att analysera din menscykel, göra upp en V- steam plan för dig med individanpassad örtblandning.

Rekommenderat är att klienten bokar uppföljning regelbundet under 3-6månader för att kunna anpassa örtblandning och v-steam plan efter hand.

V- steam Onlineuppföljning

V-steam uppföljning - för att kunna anpassa örtblandning och v-steam plan efter hand.

Rekommenderas att boka regelbundet under 3-6månader
för dig som påbörjat V-steam och som har pågående, återkommande problem menscykelproblematik som tex. infektioner, kramper, PMS, riklig blödning etc. Det kan även gälla återkommande problematik som återkommande infektioner, cystor, polyper, infertilitet, efter förlossning, PMS.
V-steam uppföljning - för att kunna anpassa örtblandning och v-steam plan efter hand.

När du behöver mer guidning i din v- steam plan som när något nytt skett som tex. abort, graviditet, operation, sjukdom, missfall, trauma etc.

Rekommenderas att boka regelbundet under 3-6månader
för dig som påbörjat V-steam och som har pågående, återkommande problem menscykelproblematik som tex. infektioner, kramper, PMS, riklig blödning etc.
Det kan även gälla återkommande problematik som återkommande infektioner, cystor, polyper, infertilitet, efter förlossning, PMS.

Hormonhälsan

Jag arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv, där jag utgår från helhet och arbetar med ursprunget av obalansen klienten har. Med hjälp av tester, hälsoenkäter, blodprov, symtom samt klientens egen historia och skapar jag mig en helhetsbild av nuläget så klienten kan få med sig rekommendationer och en åtgärdsplan för att nå sina mål.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Mjärdgränd 2
116 68 Stockholm
Södermalm
Öppna i Google Maps 🗗