Hvad vil du booke?

Välkommen!

Hoppas att du ska hitta någon tjänst som passar dig eller någon som du bryr dig om. Om du undrar något så tveka inte att höra av dig på info@klarasinnerstad.com eller 070-1423880. 

Förutom de analyser som går att boka direkt på hemsidan finns det ett stort utbud ytterligare som vi kan diskutera utifrån dina behov och förutsättningar. 

Klarna
Offers online payment with Klarna

Services

Ett bra ställe att börja förbättra sin hälsa är att titta på kost och andra livsstilsfaktorer och för många räcker det långt. Vi går igenom hälsoformulären som du fyllt i och diskuterar förändringar utifrån ditt nuläge och din målbild. Du får med dig en skriftlig ordinationsplan med kost- och livsstilsråd.
Vi går igenom hur din hälsa förändrats sedan besöket innan och jag justerar din ordinationsplan.
Vi går igenom din anamnes/hälsostatus och pratar om dina mål och förväntningar. Om det är akutellt så diskuterar vi vilka funktionsmedicinska analyser som är lämpliga för att ta reda på mer kring din hälsa. Jag ger dig en personlig behandlingsplan/ordinationsplan med kost- och livsstilsförändringar och kosttillskott.
I priset ingår min tid och behandlingsplanen. Alla eventuella analyser och kosttillskott tillkommer om du väljer att köpa det.
Vi går igenom hur du mår och hur din hälsa har förändrats sedan besöket innan. Jag går igenom din behandlingsplan/ordinationsplan och gör förändringar om det behövs.
I priset ingår min tid och behandlingsplanen. Alla eventuella analyser och tillskott tillkommer om du väljer att köpa det.

Analyser

Genomgång av analyssvar på hårmineralanalys, Imu Pro Screen+ eller fettsyraprofil. Kan endast bokas vid provtagning av någon av dessa analyser.
Fettsyraprofilen från ArcticMed visar halterna i kroppen av 26 fettsyror, bland annat Omega-3, Omega-6 och transfetter. Den visar även Omega-6/Omega-3 balansen som idealiskt ska ligga på 1-2:1 men som numera ofta ligger på 10-20:1 hos den svenska befolkningen på grund av en förändrad fettsammansättning i kosten. En för hög Omega 6/Omega 3-kvot har visats ha koppling till inflammatoriska tillstånd och ohälsa. (Läkartidningen 2008-11-28, nr 48)
Provet är ett kapillärt blodprov som tas i fingret på plats hos mig eller som du kan ta med dig hem och ta hemma.
I priset ingår en timmes provtagning och genomgång av hälsostatus, fettsyraprofilen och en timmes genomgång av resultatet.
Mineraler och vitaminer är livsviktiga för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet mellan dem har stor betydelse för optimal hälsa. Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. Hårmineralanalys innebär att via håret analysera och kontrollera sin näringsstatus och eventuell tungmetallbelastning. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Att analysera den näringsmässiga statusen genom HMA alanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen – mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.
I priset ingår en timme med klippning av hårprov och genomgång av hälsostatus, hårmineralanalysen och en timmes genomgång av analysen som vi bokar när du tar provet.
En analys av IgG-antikroppar för att hitta Typ tre födoämnesallergi (födoämnesintolerans). Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. De varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.
På grund av den fördröjda reaktionen och de diffusa symptomen är den här typen av intolerans är mycket svårare att upptäcka än "vanlig" allergi som styrs av IgE-antikroppar. När man undersöker allergi i sjukvården tittar man oftast bara på IgE-antikroppar.
I priset ingår en timmes hälsogenomgång och provtagning, IgG-analysen och en timmes genomgång av analysen och hur du bör äta utifrån resultatet.
Blodprov för ImuPro Screen + tas kapillärt (stick i fingret).
Ungefär sex veckor in i hårmineralanalys-kuren är det lämpligt att göra en uppföljning. Vi pratar om hur det går och hur du mår och justerar ordinationen om det behövs.

Paket

Paketet Hälsoscreening består av en Hårmineralanalys, en Fettsyraprofil och en ImuPro Screen +. Hälsoscreening är bra för dig som känner att något inte är som det ska men inte vet var du ska börja. Det är också för dem som prioriterar att betala för analyser direkt istället för att prova sig fram med livsstilsråd.
Analyserna måste genomföras inom ett år från att paketet köpts.
En bra present till dig själv eller någon som du bryr dig om.
Hårmineralanalys är tänkt att användas som ett verktyg för att skapa balans i kroppens biokemi och därmed hälsa. Tanken är att man följer ordinationen från analysen i 2-3 månader för att sedan göra ett nytt test och korrigera ordinationen utifrån det. Så håller man på tills man uppnår önskad effekt.
I det här paketet ingår tre stycken hårmineralanalyser (med en timmes klippning och hälsostatus, en analys och en genomgång av analys för varje) som utförs inom ett års tid.
En bra present till dig eller någon som du bryr dig om.
I det här paketet ingår tre stycken kostrådgivningskonsultationer (en timme styck) som ska användas inom ett år från köpet. Målet är att identifiera orsaken till din ohälsa, skapa en handlingsplan med kost- och livsstilsförändringar och att stötta dig på vägen mot din nya livsstil.
Kostnaden för analyser och kosttillskott tillkommer om du väljer att köpa det.
En bra present till dig själv eller någon som du bryr dig om.
I det här paketet ingår tre stycken näringsterapi-konsultationer (en timme styck) som ska användas inom ett år från köpet. Om du är ny kund så ingår även att den första gången är ett uppstartstillfälle på 1,5 timme.
Målet är att identifiera orsaken till din ohälsa, skapa en handlingsplan med livsstilsförändringar och kost och kosttillskott och att stötta dig på vägen mot din nya livsstil.
Kostnaden för analyser och kosttillskott tillkommer om du väljer att köpa det.
En bra present till dig själv eller någon som du bryr dig om.

Klara Sinnerstad

Klara Sinnerstad är en enskild firma som erbjuder tjänster inom näringsterapi, kostrådgivning och journalistik. Jag är utbildad till civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska högskola, utbildad till kostrådgivare och näringsterapeut vid Näringsmedicinska skolan och har arbetat som journalist i entreprenadbranschen i nio år.

Show contact information
Websted
Adresse
Östra Vintergatan 106
703 43 Örebro
Rosta
Åbn i Google Maps 🗗