Vad vill du boka?

1 Klippning

580 kr

Alla priser är från priser

Frisör Camilla

580 kr

Alla priser är från priser.
1880 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
1830 kr

Alla priser är från priser
1300 kr

Alla priser är från priser
1100

Alla priser är från priser
1250 kr

Alla priser är från priser
1880 kr

Alla priser är från priser
Färgning inkl klippning kort hår

Frisör Ida

580

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
1830 kr

Alla priser är från priser
1300 kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser
1250 kr

Alla priser är från priser
1880 kr

Alla priser är från priser
380 kr

Alla priser är från priser
100 kr

Alla priser är från priser

Frisör Linda

580 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
1830kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser
1250 kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser
1880 kr

Alla priser är från priser
2080 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser

Frisör Monica

580 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
1830 kr

Alla priser är från priser
1880 kr

Alla priser är från priser
1300 kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser
1250 kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
380 kr

Alla priser är från priser
1680 kr

Alla priser är från priser
2080 kr

Alla priser är från priser
1100 kr

Alla priser är från priser

Övrigt

Färgning inkl klippning på hår kortare än axel
Färgning inkl klippning på hår längre än axel som bokas på vilken frisör som helst