19 - 25 febVecka 8

Mån19
Tis20
Ons21
Tor22
Fre23
Lör24
Idag25

Boka Fystest BAS + Triathlon - Halmstad Fystester, Halmstad - Bokadirekt

Testet börjar med att du genomför en kroppsanalys på vår Inbody 770, tar blodtryck samt blodprov för att mäta HB- och hematokritvärde samt vilolaktat. Du börjar med att göra ett laktattest på löpbandet. Detta görs genom att du börjar på låg hastighet och ökar hastigheten var 4:e minut, i samband med denna hastighetsökning (1 km/h) testas ett laktatvärdet genom ett stick i fingret. Denna procedur fortgår fram till att laktatkurvan kan fastställas. Ofta vid en ansträngning på 16-17 enligt Borg-skalan. Efter avslutat test får du vila för att låta laktatnivåerna sjunka. Laktattestet på cykel görs sedan på liknande sätt och effekten höjs med 40 watt var 3:e minut. Även här tas blodlaktat under slutet av varje intervall och testet avbryts när laktatkurvan är fastställd. Efter genomfört test får du en detaljerad rapport med dina testvärden.

Visa mer

1 vald tjänst