Vad vill du boka?

Välkommen till Ekeby Hälsocenter. Hos oss kan du boka flera olika hälsotjänster.*
Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa.
Vi erbjuder flera olika Hälsokontroller. Samtliga med inriktning på förebyggande insatser.

Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg?
Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg, adoption eller för ärende till socialtjänsten? Varmt välkommen att boka en tid, vi hjälper dig gärna!

*Friskvårdstjänsterna på Ekeby Hälsocenter omfattas inte av landstingsavtalet för primärvård, vilket innebär att du betalar hela avgiften själv. Högkostnadsskyddet gäller inte.
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Hälsokontroll

Hälsokontroll BAS
Välkommen att genomföra en Hälsokontroll på Ekeby Hälsocenter. Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa.

På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi flera olika Hälsokontroller, samtliga med inriktning på förebyggande insatser.

Hälsobedömning BAS (ca 30-45 min):
Hälsosamtal med fokus på livsstilsfrågor om alkohol, tobak, kost, sömn och stress.
Provtagning: Blodsocker, blodfetter och blodtryck.
Sammanfattande hälsosamtal och utvärdering av provresultat.

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsokontrollen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Vad händer efter Hälsokontrollen?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Om du tar ditt ansvar för din hälsa, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Tänk på att en hälsokontroll framförallt är en bedömning av dina levnadsvanor. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsobedömning. Vissa resultat kan dock vara missvisande om du tex är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Hälsobedömning “Max” innehåller fler tester och en bred kroppsanalys:
Hälsosamtal med fokus på livsstilsfrågor om alkohol, tobak, kost, sömn och stress.
Provtagning: Blodsocker, blodfetter, blodtryck, midjemått.
Konditionstest på träningscykel.
Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).
Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.​​​

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsobedömningen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Vad händer efter Hälsobedömningen?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Om du tar ditt ansvar för din hälsa, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.
Tänk på att en hälsobedömning är en bedömning av dina levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsobedömning. Vissa resultat kan dock vara missvisande om du till exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.
Konditionstest (20 min)

• Konditionstest på träningscykel.

• Mäter arbetspuls och syreupptagningsförmåga
Kroppsanalys (ca 30 min):
•Hälsosamtal med hälsopedagog där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost och motion tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär.

•Provtagning av blodsocker, blodfetter, blodtryck och BMI (längd/vikt).

•Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).

•Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.
Provtagning:
• Blodstatus
• Alat
• TSH

Obs. Provtagningen sker minst 24 timmar före Hälsoundersökningen.

2.Hälsoundersökning med läkare (ca 30-45 min) omfattar:
• Hälsosamtal med läkare där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, motion samt mentalhälsa (bland annat sömn och stress) tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär
• BMI (längd och vikt)
• Blodtryck
• Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering
• Syntest
• Auskultation lungor och hjärta
• Munstatus
• Neurologstatus
• Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov

Villkor
Uteblivet besök faktureras som ordinarie besök. Avbokning sker senast 24 timmar före besöket via kontaktpersonen.

Vid frågor eller eventuella övriga tillval:
Kontakta ansvarig på Ekeby Hälsocenter.
Stina Sandberg
0734412313

INTYG

Här kan du boka intyg för:
- Vilo-EKG, i samband med intyg                                          
- Flygcertifikat, vilo-EKG                                  
- HIV/aids, friskintyg för visum                                            
- Misshandel                               
- Utbildningssökande                                             
- Visum
- Innehav av behandlingshjälpmedel/läkemedel, ex inför en resa (Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)
- Bilbälte, intyg om befrielse från att använda
- Handikappfordon, skattebefrielse/parkeringstillstånd          
- Körkort, intyg om sjukdom tex diabetes/ögon  
- Parkeringstillstånd            
- Reseåterbud  
- Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (ej Försäkringskassa)
- Skolgång, intyg som rör barns skolgång (ex allergier) 

Intygsmottagning på Ekeby Hälsocenter
Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg? Vi hjälper dig gärna!

Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg eller för ärende till socialtjänsten? Se vilka intyg vi utfärdar på Ekeby Hälsocenter och prisinformation här: www.ekebyhalsocenter.se/intyg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg och hälsokontroller ska du ha med dig giltig legitimation.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Au-pair / Utlandsarbete
- Studier utomlands
- Hälsointyg vid tävling
- Bostadsanpassning                                                              
- Adoptionsintyg inkl HIV-test
- Anställningsintyg, (friskintyg)                   
- Arbetsförmedlingen                                                               
- Arbetsgivare, intyg vid placering                    
- Boxare/Brottare                                                                      
- Civilförsvar/militärmyndighet                                  
- Dykarcertifikat, exkl lungröntgen                                    
- Emigration                                                                                
- Fallskärmshoppning                           
- Frisklunga                                                                          
- Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. 
- Livsmedelshantering, med avföringsprov      
- LPT-, LVM-, LVU-intyg                                            
- Missbruksvård                                                                          
- Rättsintyg                                                        
- Trav, intyg för licens
- Tropikmedicinsk hälsoundersökning                                 
- Flygcertifikat, alla protokoll                                       
- Försäkringsbolag (alla intyg, exv invaliditetsintyg)             

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Alkoholpåverkan, provtagning och analys                       
- Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till Migrationsverket eller juridiskt ombud
- DNA-analys, (provtagning inkl analys)                            
- Migrationsverket, intyg och DNA, provtagning vid anhöriginvandring                
- Vårdintyg, för sluten psykiatrisk vård (samhällsorgan)
- Socialtjänsten                                                                           
- Ungdomsvårdsskola             

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Narkotikapåverkan, inkl analys
                                          
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Färdtjänst

Intygsmottagning på Ekeby Hälsocenter
Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg? Vi hjälper dig gärna!

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg och hälsokontroller ska du ha med dig giltig legitimation.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Körkort, hälsodeklaration  
- Buss
- Lastbil
- Ambulans
​​​​​​​- Taxi
- C-D

Vid besöket ska du ta med: 
•    All dokumentation och underlag för intyget
•    Legitimation
•    Glasögon (om du använder det)
•    Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland underlaget eller intygsblanketten i förhand för att genomföra bokningen och intyget på rätt sätt. Det kan vara för att förbereda dig inför en provtagning, eller för att boka in till rätt vårdgivare. Vår intygshandläggare kontaktar dig då när du gjort en bokning.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Kostnaden för uteblivet besök är 500 kr, oavsett kostnaden för intyget.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.

Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.

Besökstillfällen: 1 besök med Läkare inkl provtagning
Prover: 4 alkoholprover i blod och urin

Obs. Den 1 mars 2018 ändrade Transportstyrelsen föreskrifterna gällande villkorat körkort med alkolås. Angivna priser gäller inte dig som fått beslut om villkor med alkolås före detta datum.

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar läkare samt lämnar prov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Stämmer detta paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?
1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden gör läkaren klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 5 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4 alkoholprover i blod
Observationstid: 6 mån

Obs. Den 1 mars 2018 ändrade Transportstyrelsen föreskrifterna gällande villkorat körkort med alkolås. Angivna priser gäller inte dig som fått beslut om villkor med alkolås före detta datum.

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar läkare samt lämnar prov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Stämmer detta paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?
1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden gör läkaren klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 5 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 alkoholprover i blod + 0-2 drogtester i urin
Observationstid: 6-12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 9 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 6-8 alkoholprover i blod + 0-4 drogtester i urin
Observationstid: 12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 7 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 drogtester i urin + 0-2 alkoholprover i blod
Observationstid 6-12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 13 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 8-12 drogtester i urin och 0-2 alkoholprover i blod
Observationstid 12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 7 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 drogtester i urin + 3-4 alkoholprover i blod
Observationstid 6-12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.
Besökstillfällen: 13 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 8-12 drogtester i urin + 2-4 alkoholprover i blod
Observationstid: 12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter är ett hälsocenter med hälsofrämjande profil och fokus på förebyggande hälso- och sjukvård.

På Ekeby Hälsocenter får du tillgång till:
- Ett eget Hälsoteam
- Lab för provtagning
- Psykoterapi
- Fysioterapi med eget gym
- Företagshälsa
- Hälsoundersökningar
- Intyg
- Vaccinationer mm

Det finns både gott om bussförbindelser, parkeringsplatser samt cykelparkering.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Öppettider: Vardagar kl 8-17
Adress
Ekeby Bruk 2L
75263 Uppsala
Ekeby Bruk
Öppna i Google Maps 🗗