Vad vill du boka?

Välkommen till Ekeby Hälsocenter. Hos oss kan du boka flera olika hälsotjänster.*
Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa.
Vi erbjuder flera olika Hälsokontroller. Samtliga med inriktning på förebyggande insatser.

Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg?
Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg, adoption eller för ärende till socialtjänsten? Varmt välkommen att boka en tid, vi hjälper dig gärna!

*Friskvårdstjänsterna på Ekeby Hälsocenter omfattas inte av landstingsavtalet för primärvård, vilket innebär att du betalar hela avgiften själv. Högkostnadsskyddet gäller inte.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Hälsokontroll

Provtagning:
• Blodstatus
• Alat
• TSH

Obs. Provtagningen sker minst 24 timmar före Hälsoundersökningen.

2.Hälsoundersökning med läkare (ca 30-45 min) omfattar:
• Hälsosamtal med läkare där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, motion samt mentalhälsa (bland annat sömn och stress) tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär
• BMI (längd och vikt)
• Blodtryck
• Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering
• Syntest
• Auskultation lungor och hjärta
• Munstatus
• Neurologstatus
• Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov

Villkor
Uteblivet besök faktureras som ordinarie besök. Avbokning sker senast 24 timmar före besöket via kontaktpersonen.

Vid frågor eller eventuella övriga tillval:
Kontakta ansvarig på Ekeby Hälsocenter.
Stina Sandberg
0734412313
Du bokar tid för läkarbesöket. Vänligen kom ca 20 min innan för att genomföra det förberedande besöket med sjuksköterska.

Undersökningen omfattar vad som bedöms vara relevant för att belysa om arbetstagaren löper särskilda risker för ohälsa eller olycksfall genom nattarbete.

Undersökningen genomförs i två delar men sker vid samma tillfälle. Första delen består av ca 15 min provtagning och andra delen av en medicinsk undersökning med leg. allmänläkare:

Del 1. Provtagning och förberedelser med sjuksköterska
Obs. du ska vara fastande 10 timmar före besöket. Det går bra att dricka vatten.
· Provtagning av blodfetter och blodsocker
· EKG
· BMI (längd och vikt) och midjemått
· Blodtryck

Del 2. Hälsoundersökning, utföres av läkare
· Genomgång av provsvar
· Hälsosamtal med livsstilsfrågor som alkohol, tobak, kost, motion samt mental hälsa (bland annat sömn och stress)
· Yrkesanamnes
· Genomgång av relevanta uppgifter om medicinering och sociala förhållanden samt fysikaliskt rutinstatus
· Auskultation lungor och hjärta
· Neurologstatus
· Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov
· Tjänstbarhetsintyg med slutsats om lämplighet för nattarbete

Information om undersökningen:
Hälsoundersökningar för nattarbetande personal enligt AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet:

Nattarbete definierar period på 7 timmar som innefattar tiden 00.00 – 05.00. Det innefattar arbetstagare, som normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete om natten eller som sannolikt kommer att fullfölja 38% eller mer av årsarbetstiden på natten. Tjänstbarhetsintyget för nattarbete ska uppdaterad vart 6:e år eller var 3:e år när arbetstagaren är över 50 år.

INTYG

Här kan du boka intyg för:
- Vilo-EKG, i samband med intyg                                          
- Flygcertifikat, vilo-EKG                                  
- Misshandel                               
- Utbildningssökande                                             
- Visum (utan provtagning)
- Innehav av behandlingshjälpmedel/läkemedel, ex inför en resa (Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)
- Bilbälte, intyg om befrielse från att använda
- Handikappfordon, skattebefrielse/parkeringstillstånd          
- Körkort, intyg om sjukdom tex diabetes/ögon  
- Parkeringstillstånd            
- Reseåterbud  
- Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (ej Försäkringskassa)
- Skolgång, intyg som rör barns skolgång (ex allergier) 

Intygsmottagning på Ekeby Hälsocenter
Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg? Vi hjälper dig gärna!

Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg eller för ärende till socialtjänsten? Se vilka intyg vi utfärdar på Ekeby Hälsocenter och prisinformation här: www.ekebyhalsocenter.se/intyg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg och hälsokontroller ska du ha med dig giltig legitimation.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Visum (inkl provtagning)
- Au-pair / Utlandsarbete
- Studier utomlands
- Hälsointyg vid tävling
- Bostadsanpassning                                                              
- Adoptionsintyg inkl HIV-test
- Anställningsintyg, (friskintyg)                   
- Arbetsförmedlingen                                                               
- Arbetsgivare, intyg vid placering                    
- Boxare/Brottare                                                                      
- Civilförsvar/militärmyndighet                                  
- Dykarcertifikat, exkl lungröntgen                                    
- Emigration                                                                                
- Fallskärmshoppning                           
- Frisklunga                                                                          
- Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. 
- Livsmedelshantering, med avföringsprov      
- LPT-, LVM-, LVU-intyg                                            
- Missbruksvård                                                                          
- Rättsintyg                                                        
- Trav, intyg för licens
- Flygcertifikat, alla protokoll                                       

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Alkoholpåverkan, provtagning och analys                       
- Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till Migrationsverket eller juridiskt ombud
- Omfattande intyg för utlandsarbete (röntgen, utökad provtagning mm)
- DNA-analys, (provtagning inkl analys)                            
- Migrationsverket, intyg och DNA, provtagning vid anhöriginvandring                
- Vårdintyg, för sluten psykiatrisk vård (samhällsorgan)
- Socialtjänsten                                                                           
- Ungdomsvårdsskola
- Försäkringsbolag (alla intyg, exv friskintyg/ invaliditetsintyg)               

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Narkotikapåverkan, inkl analys
                                          
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg ska du ha med dig giltig legitimation och underlag.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Här kan du boka intyg för:
- Färdtjänst

Intygsmottagning på Ekeby Hälsocenter
Vill du få hjälp med att utfärda ett intyg? Vi hjälper dig gärna!

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland ett underlag från dig. Vi kommer då att kontakta dig innan besöket. Det kan vara för att förbereda dig inför en eventuell provtagning.

Vid alla typer av intyg och hälsokontroller ska du ha med dig giltig legitimation.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.
Körkort, hälsodeklaration  
- Buss
- Lastbil
- Ambulans
​​​​​​​- Taxi
- C-D

Vid besöket ska du ta med: 
•    All dokumentation och underlag för intyget
•    Legitimation
•    Glasögon (om du använder det)
•    Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland underlaget eller intygsblanketten i förhand för att genomföra bokningen och intyget på rätt sätt. Det kan vara för att förbereda dig inför en provtagning, eller för att boka in till rätt vårdgivare. Vår intygshandläggare kontaktar dig då när du gjort en bokning.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 - 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande.

Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.

Besökstillfällen: 5 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 2-4 alkoholprover i blod
Observationstid: 6-12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar läkare samt lämnar prov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Stämmer detta paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?
1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden gör läkaren klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 5 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 2-4 alkoholprover i blod, 1 narkotikaprov i urin
Observationstid: ca 6-12 mån

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar läkare samt lämnar prov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Stämmer detta paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?
1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden gör läkaren klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 1 besök, Läkarbesök + provtagning
Prover: 1 alkoholprover i blod, 1 narkotikaprov i urin

Info om Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk
Det finns många orsaker till varför Transportstyrelsen kräver ett intyg med avseende att bedöma lämpligheten att inneha körkort. Det kan vara efter trafiknykterhetsbrott eller andra alkohol/ narkotikarelaterade orsaker, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar läkare samt lämnar prov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Stämmer detta paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?
1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Efter observationstiden gör läkaren klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Krävs upprepad provtagning kostar provtagning 2000 kr/tillfälle.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 5 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 alkoholprover i blod + 0-2 drogtester i urin
Observationstid: 6-12 mån

Bedömning av lämplighet att inneha körkort där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 9 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 6-8 alkoholprover i blod + 0-4 drogtester i urin
Observationstid: 12 mån

Bedömning av lämpligheten att inneha körkort, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 7 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 drogtester i urin + 0-2 alkoholprover i blod
Observationstid 6-12 mån

Bedömning av lämplighet att inneha körkort, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 13 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 8-12 drogtester i urin och 0-2 alkoholprover i blod
Observationstid 12 mån

Bedömning om lämplighet att inneha körkort, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 7 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 4-6 drogtester i urin + 3-4 alkoholprover i blod
Observationstid 6-12 mån

Bedömning av lämplighet att inneha körkort, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.
Besökstillfällen: 13 besök, inkl. Läkarbesök
Prover: 8-12 drogtester i urin + 2-4 alkoholprover i blod
Observationstid: 12 mån

Bedömning av lämplighet att inneha körkort, där drogfrihet och ett nyktert levnadssätt ska intygas.

För att få ett intyg krävs att du träffar en av våra läkare samt lämnar särskilda blod och urinprov där man kan påvisa spår av alkohol och narkotika. Kravet på hur många tillfällen du ska lämna prover och hur lång observationstiden är kan variera, beroende på det beslut du fått från Transportstyrelsen.

Samtlig provtagning kommer att bevakas av behörig personal.

Stämmer dessa paket inte in på ditt underlag som du fått från Transportstyrelsen, vänligen kontakta vår intygshandläggare eller fyll i detta formulär på vår hemsida, så hjälper vi dig. www.ekebyhalsocenter.se/intyg

Hur går det till?

1. Vid första besöket till läkaren ska du ta med:
• All dokumentation och underlag från Transportstyrelsen
• Legitimation
• Glasögon (om du använder det)
• Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

2. Efter första besöket följer en observationstid: Under de kommande månaderna får du lämna ett antal prover med kort varsel i vårt lab. Det är viktigt att du inställer dig på besöken och provtagning enligt kallelse. Om du inte inställer dig på angiven tid räknas det som ett positivt prov och du blir per automatik diskvalificerad från intyget och får starta en ny utredning. Ingen återbetalning sker. Om du ska resa bort, är det ditt ansvar att meddela mottagningen i god tid innan avresa.

3. Efter observationstiden bokar läkaren ett avslutande besök med dig, då ni går igenom provsvaren och eventuella frågor. Läkaren gör klart ditt intyg och skickar till Transportstyrelsen.

Avbokning:
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Uteblivet besök/sen avbokning debiteras ordinarie avgift.

Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter är ett hälsocenter med hälsofrämjande profil och fokus på förebyggande hälso- och sjukvård.

På Ekeby Hälsocenter får du tillgång till:
- Ett eget Hälsoteam
- Lab för provtagning
- Psykoterapi
- Fysioterapi med eget gym
- Företagshälsa
- Hälsoundersökningar
- Intyg
- Vaccinationer mm

Det finns både gott om bussförbindelser, parkeringsplatser samt cykelparkering.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Öppettider: Vardagar kl 8-17
Adress
Ekeby Bruk 2L
75263 Uppsala
Ekeby Bruk
Öppna i Google Maps 🗗