Vad vill du boka?

Välkommen till QI-Kicken Integrativ medicin!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR Anette & Lena!

Som pensionär och student får du 50 kr i rabatt!

Vi tillämpar 24h avbokningspolicy och debiterar vid uteblivet besök och är därför tacksamma att du avbokar i tid.

Välkommen till en oas i centrala Sundbyberg!

Hjärtligt Välkomna!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Kognitiv coaching terapi

Kombinationsbehandling kombinerar en kognitiv coaching session med en behandling om totalt 90 min. Denna unika, gediget utvecklade kombination möjliggör beröring av ett flertal problemområden och här lär du dig att inkludera kroppens mentala, emotionella och fysiska delar samt kroppsliga emotioner, som en del i läkningen i sin helhet. Att se människan ur ett helhetsperspektiv innebär också en förståelse för hur allt sker i processer. Genom insikter och reflektion sker transformation. Denna behandling är för dig, som behöver coachingstöd och aktivt vill jobba och utveckla dig själv, dina livsrelationer i ett förändringsarbete utöver den fysiska behandlingsprocessen som ges i form av Kraniosakral terapi / Shiatsu terapi, det din kropp behöver i stunden.

Hjärtligt välkommen!
Kombinationsbehandling kombinerar en kognitiv coaching session med en behandling om totalt 90 min. Denna unika, gediget utvecklade kombination möjliggör beröring av ett flertal problemområden och här lär du dig att inkludera kroppens mentala, emotionella och fysiska delar samt kroppsliga emotioner, som en del i läkningen i sin helhet. Att se människan ur ett helhetsperspektiv innebär också en förståelse för hur allt sker i processer. Genom insikter och reflektion sker transformation. Denna behandling är för dig, som behöver coachingstöd och aktivt vill jobba och utveckla dig själv, dina livsrelationer i ett förändringsarbete utöver den fysiska behandlingsprocessen som ges i form av Kraniosakral terapi / Shiatsu terapi, det din kropp behöver i stunden.

Hjärtligt välkommen!
I den kognitiva terapin handlar det om ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient. Vi bygger trygghet och tillit kring en jämbördig dialog, en s.k. Sokratisk dialog. Denna term har sitt ursprung från den grekiske filosofen Sokrates och hans sätt att kommunicera med ungdomarna i Aten, med syftet att stimulera dem till ett självständigt tänkande. Vi ser och tolkar verkligheten på olika sätt och vi skapar både vår inre och yttre värld.
Vi upplever oss själva, andra och omvärlden utifrån vår individuella tolkning och vårt förhållningssätt. Genom att förändra vårt förhållningssätt, kan vi påverka den
ursprungliga tolkningen och således transformeras dysfunktioner. Såsom ordspråket lyder, ”det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det”. I terapin lär vi oss att skapa en ny inre & yttre verklighet genom ödmjukt kärleksfullt handlande.

Vi belyser hur tankar, känslor och olika uppfattningar hänger samman och fokus läggs på här- och nu situationer. Tillsammans upptäcker vi nya synsätt och utforskar just din unika verklighet. Vi jobbar strukturerat utifrån en Agenda, kommer överens om ett aktuellt tema att tala om under sessionen. Vi går igenom hemuppgifter och eventuella svårigheter med att utföra dem. Arbetar sedan med temat och formulerar nya hemuppgifter. Feedback på sessionen är viktig och tas alltid upp från klientens håll respektive terapeutens.
De områden som behandlas är ångest- och stressrelaterade besvär. Livets olika relationer. Missbruk, depressioner, ätstörningar, svåra situationer i livet t.ex. skilsmässa, sorg och separation samt situationer där du fått ett svårt besked.

Hjärtligt välkommen!
I den kognitiva terapin handlar det om ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient. Man bygger trygghet och tillit kring en jämbördig dialog, en s.k. Sokratisk dialog. Denna term har sitt ursprung från den grekiske filosofen Sokrates och hans sätt att kommunicera med ungdomarna i Aten, med syftet att stimulera dem till ett självständigt tänkande. Vi ser och tolkar verkligheten på olika sätt och vi skapar både vår inre och yttre värld.
Vi upplever oss själva, andra och omvärlden utifrån vår individuella tolkning och vårt förhållningssätt. Genom att förändra vårt förhållningssätt, kan vi påverka den
ursprungliga tolkningen och således transformeras dysfunktioner. Såsom ordspråket lyder, ”det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det”. I terapin lär vi oss att skapa en ny inre & yttre verklighet genom ödmjukt kärleksfullt handlande.

Vi belyser hur tankar, känslor och olika uppfattningar hänger samman och fokus läggs på här- och nu situationer. Tillsammans upptäcker vi nya synsätt och utforskar just din unika verklighet. Vi jobbar strukturerat utifrån en Agenda, kommer överens om ett aktuellt tema att tala om under sessionen. Vi går igenom hemuppgifter och eventuella svårigheter med att utföra dem. Arbetar sedan med temat och formulerar nya hemuppgifter. Feedback på sessionen är viktig och tas alltid upp från klientens håll respektive terapeutens.
De områden som behandlas är ångest- och stressrelaterade besvär. Livets olika relationer. Missbruk, depressioner, ätstörningar, svåra situationer i livet t.ex. skilsmässa, sorg och separation samt situationer där du fått ett svårt besked.

Hjärtligt välkommen!

Kraniosakral terapi / behandling

Kraniosakral Terapi uttrycker de fysiologiska vågrörelser existerande i all levande vävnad. Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska från kraniet/huvudet till sacrum/korsbenet i ett slutet cirkulerande vätskesystem. Precis som hjärt- och kärlsystemet, har detta system rytmiska flödescykler. Terapeuten följer med lätt subtil beröring dessa vågrörelser. Klientens system assisteras då till självkorrigering och hälsa.

Biodynamisk kraniosakral terapi (BKST) har dels biomekaniken, som omfattar kraniet med dess fogleder, centrala nervsystemet, korsbenet och dess förhållande till höftbenen. Ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan & dess cirkulationssystem. Terapeuten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och integrerar kroppens funktioner, som då får möjlighet att släppa de sätt att fungera, som kan höra samman med trauma, sjukdom eller andra kroniska tillstånd, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg/andnings- liknande rörelse kommer ur djup kunskap om anatomi, fysiologi, embryologi och om rörelser i vätska - och vår kropp består till större delen av vätska.

Terapeuten lyssnar också efter de embryologiska rörelsemönstren samt nervsystemets funktion, organ- och skelettrörelser samt bindvävssystemets rörelse som hålls igång av kroppens samlade vätskesystem. Då BKST har en djupgående verkan på hela organismen, kan du få hjälp med många olika problemområden t.ex. migrän, axel-, nack- och ryggbesvär. Artros, thyroid, whiplashskador, kronisk smärta och graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. ME/CFS, inflammatoriska tillstånd, utmattningssyndrom, koncentrationssvårigheter, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem. Klienten är alltid påklädd under behandlingen.
BKST kan användas i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte.
Beräkna ca 90 min tidsåtgång för nybesök

Kraniosakral Terapi uttrycker de fysiologiska vågrörelser existerande i all levande vävnad. Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska från kraniet/huvudet till sacrum/korsbenet i ett slutet cirkulerande vätskesystem. Precis som hjärt- och kärlsystemet, har detta system rytmiska flödescykler. Terapeuten följer med lätt subtil beröring dessa vågrörelser. Klientens system assisteras då till självkorrigering och hälsa.

Biodynamisk kraniosakral terapi (BKST) har dels biomekaniken, som omfattar kraniet med dess fogleder, centrala nervsystemet, korsbenet och dess förhållande till höftbenen. Ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan & dess cirkulationssystem. Terapeuten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och integrerar kroppens funktioner, som då får möjlighet att släppa de sätt att fungera, som kan höra samman med trauma, sjukdom eller andra kroniska tillstånd, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg/andnings- liknande rörelse kommer ur djup kunskap om anatomi, fysiologi, embryologi och om rörelser i vätska - och vår kropp består till större delen av vätska.

Terapeuten lyssnar också efter de embryologiska rörelsemönstren samt nervsystemets funktion, organ- och skelettrörelser samt bindvävssystemets rörelse som hålls igång av kroppens samlade vätskesystem. Då BKST har en djupgående verkan på hela organismen, kan du få hjälp med många olika problemområden t.ex. migrän, axel-, nack- och ryggbesvär. Artros, thyroid, whiplashskador, kronisk smärta och graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. ME/CFS, inflammatoriska tillstånd, utmattningssyndrom, koncentrationssvårigheter, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem. Klienten är alltid påklädd under behandlingen.
BKST kan användas i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte.

Hjärtligt Välkommen!
Kraniosakral Terapi uttrycker de fysiologiska vågrörelser existerande i all levande vävnad. Vår hjärna och ryggmärg flyter i cerebrospinalvätska från kraniet/huvudet till sacrum/korsbenet i ett slutet cirkulerande vätskesystem. Precis som hjärt- och kärlsystemet, har detta system rytmiska flödescykler. Terapeuten följer med lätt subtil beröring dessa vågrörelser. Klientens system assisteras då till självkorrigering och hälsa.

Biodynamisk kraniosakral terapi (BKST) har dels biomekaniken, som omfattar kraniet med dess fogleder, centrala nervsystemet, korsbenet och dess förhållande till höftbenen. Ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan & dess cirkulationssystem. Terapeuten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och integrerar kroppens funktioner, som då får möjlighet att släppa de sätt att fungera, som kan höra samman med trauma, sjukdom eller andra kroniska tillstånd, som ger en påverkan såväl fysiskt som emotionellt. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg/andnings- liknande rörelse kommer ur djup kunskap om anatomi, fysiologi, embryologi och om rörelser i vätska - och vår kropp består till större delen av vätska.

Terapeuten lyssnar också efter de embryologiska rörelsemönstren samt nervsystemets funktion, organ- och skelettrörelser samt bindvävssystemets rörelse som hålls igång av kroppens samlade vätskesystem. Då BKST har en djupgående verkan på hela organismen, kan du få hjälp med många olika problemområden t.ex. migrän, axel-, nack- och ryggbesvär. Artros, thyroid, whiplashskador, kronisk smärta och graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. ME/CFS, inflammatoriska tillstånd, utmattningssyndrom, koncentrationssvårigheter, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem. Klienten är alltid påklädd under behandlingen.
BKST kan användas i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte.


Hjärtligt välkommen!

Shiatsuterapi av Auktoriserad terapeut

Denna japanska kroppsterapi är en effektiv massageform, som har djupa rötter i det österländska tänkandet och bygger på den Kinesiska medicinen med dess meridiansystem dvs. energikanaler och akupunkturpunkter och har sedermera kompletterats med västerländsk medicin.

I Shiatsu ser man att spänningar & obalanser i olika delar av kroppen påverkar hur vi mår psykiskt och tvärtom. Det sätt vår kropp påverkas och hur man kan komma tillrätta med detta, finns väl beskrivet i Asiens gamla välbeprövade teorier om Yin och Yang, de fem Elementen, Meridianerna och dess akupunkturpunkter. Shiatsu betyder fingertryck på japanska, ett unikt sätt att stimulera självläkning hos människan och används i läkande, rehabiliterande samt förebyggande syfte. Under en behandling stimuleras meridianerna och dess punkter i ett dynamiskt flöde med tryck, sträckningar och mjuka justeringar. Beröringen varierar mellan att vara subtil eller dynamisk, allt utifrån behovet i stunden.

Du ligger på mage, rygg eller på sidan. Denna mjuka men ändå kraftfulla beröring tillsammans med värme, omsorg och trygghetskänsla, ger dig en påminnelse om hur det känns att ”bara vara”. Kroppen finner sig tillrätta och slappnar av. Detta tillstånd möjliggör att finna vår egen balans och genom att öka kroppens egna självläkande förmåga, möjliggörs förebyggandet av sjukdomar.

Många tillstånd kan avhjälpas med Shiatsu t.ex: Ryggskott och kroniskt diskbråck. Nackbesvär, artros, axlar, skuldror och domningar i armar och ben. Migrän och spänningshuvudvärk. IBS, graviditetsbesvär, ADHD, cirkulationsbesvär, musarm, karpaltunnelsyndrom, sömnsvårigheter samt stressrelaterade symptom, ångest, utbrändhet och utmattningsdepression.
Effektivt även vid tillstånd där läkarundersökningen inte visar något onormalt.

Beräkna ca 90 min tidsåtgång vid nybesök


Hjärtligt välkommen!


Denna japanska kroppsterapi är en effektiv massageform, som har djupa rötter i det österländska tänkandet och bygger på den Kinesiska medicinen med dess meridiansystem dvs. energikanaler och akupunkturpunkter och har sedermera kompletterats med västerländsk medicin.

I Shiatsu ser man att spänningar & obalanser i olika delar av kroppen påverkar hur vi mår psykiskt och tvärtom. Det sätt vår kropp påverkas och hur man kan komma tillrätta med detta, finns väl beskrivet i Asiens gamla välbeprövade teorier om Yin och Yang, de fem Elementen, Meridianerna och dess akupunkturpunkter. Shiatsu betyder fingertryck på japanska, ett unikt sätt att stimulera självläkning hos människan och används i läkande, rehabiliterande samt förebyggande syfte. Under en behandling stimuleras meridianerna och dess punkter i ett dynamiskt flöde med tryck, sträckningar och mjuka justeringar. Beröringen varierar mellan att vara subtil eller dynamisk, allt utifrån behovet i stunden.

Du ligger på mage, rygg eller på sidan. Denna mjuka men ändå kraftfulla beröring tillsammans med värme, omsorg och trygghetskänsla, ger dig en påminnelse om hur det känns att ”bara vara”. Kroppen finner sig tillrätta och slappnar av. Detta tillstånd möjliggör att finna vår egen balans och genom att öka kroppens egna självläkande förmåga, möjliggörs förebyggandet av sjukdomar. Många tillstånd kan avhjälpas med Shiatsu t.ex: Ryggskott och kroniskt diskbråck. Nackbesvär, artros, axlar, skuldror och domningar i armar och ben. Migrän och spänningshuvudvärk. IBS, graviditetsbesvär, ADHD, cirkulationsbesvär, musarm, karpaltunnelsyndrom, sömnsvårigheter samt stressrelaterade symptom, ångest, utbrändhet och utmattningsdepression.

Effektivt även vid tillstånd där läkarundersökningen inte visar något onormalt.


Hjärtligt välkommen!

Denna japanska kroppsterapi är en effektiv massageform, som har djupa rötter i det österländska tänkandet och bygger på den Kinesiska medicinen med dess meridiansystem dvs. energikanaler och akupunkturpunkter och har sedermera kompletterats med västerländsk medicin.

I Shiatsu ser man att spänningar & obalanser i olika delar av kroppen påverkar hur vi mår psykiskt och tvärtom. Det sätt vår kropp påverkas och hur man kan komma tillrätta med detta, finns väl beskrivet i Asiens gamla välbeprövade teorier om Yin och Yang, de fem Elementen, Meridianerna och dess akupunkturpunkter. Shiatsu betyder fingertryck på japanska, ett unikt sätt att stimulera självläkning hos människan och används i läkande, rehabiliterande samt förebyggande syfte. Under en behandling stimuleras meridianerna och dess punkter i ett dynamiskt flöde med tryck, sträckningar och mjuka justeringar. Beröringen varierar mellan att vara subtil eller dynamisk, allt utifrån behovet i stunden.

Du ligger på mage, rygg eller på sidan. Denna mjuka men ändå kraftfulla beröring tillsammans med värme, omsorg och trygghetskänsla, ger dig en påminnelse om hur det känns att ”bara vara”. Kroppen finner sig tillrätta och slappnar av. Detta tillstånd möjliggör att finna vår egen balans och genom att öka kroppens egna självläkande förmåga, möjliggörs förebyggandet av sjukdomar. Många tillstånd kan avhjälpas med Shiatsu t.ex: Ryggskott och kroniskt diskbråck. Nackbesvär, artros, axlar, skuldror och domningar i armar och ben. Migrän och spänningshuvudvärk. IBS, graviditetsbesvär, ADHD, cirkulationsbesvär, musarm, karpaltunnelsyndrom, sömnsvårigheter samt stressrelaterade symptom, ångest, utbrändhet och utmattningsdepression.

Effektivt även vid tillstånd där läkarundersökningen inte visar något onormalt.


Hjärtligt välkommen!

Reflexologi / Zonterapi av Auktoriserad terapeut

Reflexologi / Zonterapi härleds till principen att det finns zoner/reflexpunkter, som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Metoden bygger på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Zonterapeuten använder fötterna som en ”fjärrkontroll” för att kommunicera med hjärnan. Varje cell i kroppen finns representerad i en reflexpunkt på foten. Behandlingen når således alla signalpunkter och ger optimal kommunikation mellan blod, lymfa, nervbanor samt meridianer och når kommunikationsnätet mellan alla celler & hjärnan. Därmed kan både inre & yttre besvär behandlas.

En obalans, överbelastning i en kroppsdel, visar sig i reflexzonen som smärta. Terapeuten behandlar de områden som smärtar, stimulerar dem med hjälp av händer eller zonstavar. Detta ökar cirkulationen och människans fantastiska självläkningsförmåga aktiveras. Nervretningar från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar och gifter och slaggprodukter rensas ut.

Zonterapeutens förhållningssätt har en avgörande betydelse för en integrativ dialog. Det ger utrymme för klientens eget reflekterande och genom att arbeta integrativt, koordineras delarna till en helhet. Behandlingen balanserar hela kroppen och är lika verksam i förebyggande som i rehabiliterande syfte.

Reflexologi som behandlingsform började redan i det forna Egypten 2300 f.Kr.
Även hos indianerna och i det forna Kina, hittades denna terapiform, som senare utvecklades i många länder. Formen den tagit idag, kom från början av 1900-talet via Dr. Fitzgerald öron, -näsa, -halsläkare från USA, som använde tryck på zonerna, som bedövningsmedel vid små operationer. Zonterapi passar dig som besväras av eksem, psoriasis, allergier, migrän, astma, gall-, njure-, lever- och urinvägsbesvär, låg/hög ämnesomsättning samt barnlöshet.

Beräkna ca 90 min tidsåtgång för nybesök


Hjärtligt välkommen!
Reflexologi / Zonterapi härleds till principen att det finns zoner/reflexpunkter, som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Metoden bygger på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Zonterapeuten använder fötterna som en ”fjärrkontroll” för att kommunicera med hjärnan. Varje cell i kroppen finns representerad i en reflexpunkt på foten. Behandlingen når således alla signalpunkter och ger optimal kommunikation mellan blod, lymfa, nervbanor samt meridianer och når kommunikationsnätet mellan alla celler & hjärnan. Därmed kan både inre & yttre besvär behandlas.

En obalans, överbelastning i en kroppsdel, visar sig i reflexzonen som smärta. Terapeuten behandlar de områden som smärtar, stimulerar dem med hjälp av händer eller zonstavar. Detta ökar cirkulationen och människans fantastiska självläkningsförmåga aktiveras. Nervretningar från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar och gifter och slaggprodukter rensas ut.

Zonterapeutens förhållningssätt har en avgörande betydelse för en integrativ dialog. Det ger utrymme för klientens eget reflekterande och genom att arbeta integrativt, koordineras delarna till en helhet. Behandlingen balanserar hela kroppen och är lika verksam i förebyggande som i rehabiliterande syfte.

Reflexologi som behandlingsform började redan i det forna Egypten 2300 f.Kr.
Även hos indianerna och i det forna Kina, hittades denna terapiform, som senare utvecklades i många länder. Formen den tagit idag, kom från början av 1900-talet via Dr. Fitzgerald öron, -näsa, -halsläkare från USA, som använde tryck på zonerna, som bedövningsmedel vid små operationer. Zonterapi passar dig som besväras av eksem, psoriasis, allergier, migrän, astma, gall-, njure-, lever- och urinvägsbesvär, låg/hög ämnesomsättning samt barnlöshet.


Hjärtligt välkommen!
En unik kombination av tryck på Reflexpunkter och akupunkturpunkter sammanflätad med mjuk massage.

Anpassad för dig, som har svullna ben med överflöd av lymfa, nattlig kramp, cirkulationsbesvär med ödem på ben och fötter.

En mycket omtyckt behandling av många och i synnerhet av våra gamlingar.

Obs! Här gäller ej pensionärsrabatt då denna tjänst är kraftig nedsatt i pris.

Hjärtligt Välkomna!

Tjänster

Rosenmetoden (e. Marion Rosen) är en mjuk stillsam behandling som syftar till att lösa upp muskelspänningar. Den kan vara ett alternativ för dig som känner dig spänd, trött, stressad, lider av sömnbesvär eller hållningsproblem. Den passar dig som söker bättre välbefinnande, inre balans och ökad självkännedom.
I en trygg situation tar vi kontakt med musklerna och ger möjlighet till avspänning och till frihet att vara den du är. Rosenmetoden är godkänd av SKV för företag att erbjuda anställda som skattefri friskvårdsförmån.
Vill du veta mer om mig och metoden så läs gärna mer på min hemsida: www.rosentid.se
eller kontakta mig på 073-747 05 27
Rosenmetoden (e. Marion Rosen) är en mjuk stillsam behandling som syftar till att lösa upp muskelspänningar. Den kan vara ett alternativ för dig som känner dig spänd, trött, stressad, lider av sömnbesvär eller hållningsproblem. Den passar dig som söker bättre välbefinnande, inre balans och ökad självkännedom.
I en trygg situation tar vi kontakt med musklerna och ger möjlighet till avspänning och till frihet att vara den du är. Rosenmetoden är godkänd av SKV för företag att erbjuda anställda som skattefri friskvårdsförmån.
Vill du veta mer om mig och metoden så läs gärna mer på min hemsida: www.rosentid.se
eller kontakta mig på 073-747 05 27
Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

QI-Kicken Integrativ medicin

Här finner du ett hälsoinstitut med fokus på individen där professionella kroppsterapeuter
erbjuder friskvårdsrelaterade behandlingar som främjar hälsa, personlig utveckling och transformation, läkning och rehabilitering.
Med hjälp av oss får du insikter i din läkningsprocess, ökar din kroppsmedvetenhet samt får verktyg du använder i din rehabilitering på hemmaplan.

Vi ger behandlingar både till företag och dess anställda samt till enskilda individer och på paletten finns bl.a.

Biodynamisk Kraniosakral terapi, Shiatsu terapi, Kognitiv coaching terapi, Kombinationsbehandlingar, Reflexologi även kallat Zonterapi, Rosenmetoden, Zonterapeutisk akupressurmassage, Yogamassage även kallat Thailändsk massage.

Vi är kunniga i att behandla och rehabilitera svåra åkommor och svårdiagnostiserade besvär.

Vi innehar gällande försäkringar för verksamheten och är momspliktiga.


Hjärtligt välkommen!


Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider 9-19 mån - fre
eller överenskomna tider
Endast meddelande till telefon 08- 28 32 99


Betalning sker kontant, swish och enligt ö.k via insättning till Bankgiro. Fakturor till företag.
Adress
Prästgårdsgatan 22
172 32 Sundbyberg
Centrala Sundbyberg
Öppna i Google Maps 🗗