Salnan Mindfulness

Inte tillräckligt med recensioner än
Väsbyvägen 36, 194 45, Upplands Väsby
Jag arbetar under tystnadsplikt och sekretess Jag är Diplomerad terapeut och reiki-healer Om det är första gången du ska boka hos mig, så börja med att boka ett samtal. Just nu finns prova-på-rabatt 50% Du hittar rabatten under värdekort Hälsan kommer inifrån Jag stödjer dig i att påverka ditt välbefinnande och öka din självkännedom. Alla själar behöver vägledning för sin utveckling. Hur kan du vara mer medveten här och nu? Lär dig observera dina tankar och känslor! Använd olika meditationstekniker när du upplever obalans! Våga släpp taget och lär dig att acceptera och bara vara, utan att döma! Diplomerad terapeut är en person som enligt personlighetsdragen har fått många känslomässiga erfarenheter under livets gång då "tidsmönstret" har varit dynamisk, flexibel och lärorik på många olika plan. Insamlingen, tolkningen och erfarenheterna under livets gång har bidragit till att mognadsprocessen från ett "intagande" har övergått till "utgivande" fas. Livsuppfattningen av det alternativa tankesättet faller som en naturlig process som är en bekräftelse på något man känner till eller "vet" inombords. Känslomässiga erfarenheter på den hälsomässiga nivån med god kontakt av jaget är grundläggande principer till mognaden. Inriktning är hälsan och den friska/fria marknaden till privatpersoner, grupper, organisationer eller företag. Reiki är en gammal Tibetansk energigivande behandlingsmetod som återupptäcktes av en Japansk läkare Miako Usui på 1800-talet. Ordet "Reiki" betyder Universiell Livskraft som är idag den snabbaste växande behandlingsformer i Sverige. Ordet "Healing" kommer från engelskan och betyder läkning. Reiki är en läkande och återhämtande friskvårdsteknik där utövaren kanaliserar och förmedlar livsenergi via sina händer. Vi människor är födda med en fantastisk förmåga av intelligens, insikter och livsenergi. Reiki lär oss upptäcka och använda denna fantastiska förmåga och leder till en högre mental utveckling. Lika viktigt som blodet cirkulerar i kroppen, lika viktigt cirkulerar denna värdefulla livsenergi i kroppen, genom kroppen och runtom kroppen. När energierna blockeras då kommer man i obalans. Denna obalans ger psykisk obalans som senare kan ge fysiska sjukdomar. Healing är ett sätt att lösa upp dessa blockeringar som finns i energiflödet. Vi människor har möjligheten till att använda Reiki Healing till självbehandling: Att läka vår egen kropp, våra medmänniskor, våra djur och vår natur. Reiki är inte enbart healing utan det är en ny livsstil. Ett nytt sätt att tänka, känna, förstå och uppleva världen. När terapin sker på distans så se till att ha passande underlag att ligga på, kan vara en tunnare madrass, några filtar eller en soffa, Se även till att ha en kudde och dricksvatten till hands.

Boka tjänst

Inga tillgängliga tjänster

Betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner än

Om företaget

Jag lär dig jobba med ditt inre. Lär dig hantera stress, oro och nervositet. Syftet är att lära känna känslorna i kroppen. Du lär dig att skydda dig själv från utbrändhet och att hantera din vardag på en friskare nivå. Du som klient ska få stöd i att påverka ditt välbefinnande och öka din självkännedom, vilket är viktiga steg mot bättre hälsa.

Bilder