27 nov - 3 decVecka 48

Mån27
Tis28
Ons29
Tor30
Fre1
Lör2
Idag3

Boka Homeopati 60 min - Hallands Massage, Oskarström - Bokadirekt

Vid det första mötet med en homeopat kan följande hända: Fallstudie: Homeopaten kommer att genomföra en noggrann fallstudie för att förstå dina symtom, medicinska historia och eventuella tidigare behandlingar. Detta kan innefatta frågor om din fysiska hälsa, emotionella tillstånd, livsstil, kostvanor och sömnmönster. Homeopaten strävar efter att få en helhetsbild av dig som individ. Symtomutvärdering: Homeopaten kommer att ställa detaljerade frågor om symtom du upplever. De kan vara intresserade av både fysiska och emotionella symtom, eftersom homeopati betraktar både kropp och sinne som en integrerad enhet. Individualisering: Homeopaten försöker hitta ett homeopatiskt medel som passar just dig som individ. Detta görs genom att matcha dina symtom och personliga egenskaper med de karakteristiska dragen hos olika homeopatiska medel. Behandlingsplan: Baserat på din fallstudie och symtomutvärdering kommer homeopaten att utarbeta en individuell behandlingsplan för dig. Detta kan innefatta rekommendationer om homeopatiska medel, dosering och frekvens av intag. Uppföljning: Homeopaten kommer att boka ett återbesök för att utvärdera effekten av behandlingen. Detta möte kan vara kortare och fokusera på att observera eventuella förändringar i dina symtom och justera behandlingsplanen vid behov.

Visa mer

1 vald tjänst