26 feb - 3 marVecka 9

Mån26
Tis27
Ons28
Tor29
Fre1
Idag2
Sön3

Boka Fystest PREMIUM + Triathlon - Halmstad Fystester, Halmstad - Bokadirekt

Testet börjar med att du genomför en kroppsanalys på vår Inbody 770, tar blodtryck samt blodprov för att mäta HB- och hematokritvärde samt vilolaktat. Efter detta börjar du på antingen löpband eller cykel, beroende på var du önskar genomföra ditt VO2max test. Önskar du genomföra VO2max på cykel börjar testproceduren med att göra ett laktattest på löpbandet. Detta görs genom att du börjar på låg hastighet och ökar hastigheten var 4:e minut, i samband med denna hastighetsökning (1 km/h) testas ett laktatvärdet genom ett stick i fingret. Denna procedur fortgår fram till att laktatkurvan kan fastställas. Ofta vid en ansträngning på 16-17 enligt Borg-skalan. Efter avslutat test får du vila för att låta laktatnivåerna sjunka. Laktattestet på cykel görs sedan på liknande sätt och effekten höjs med 40 watt var 3:e minut. Även här tas blodlaktat under slutet av varje intervall och testet avbryts när laktatkurvan är fastställd. Vi gör oss därefter redo för VO2maxtestet, detta genom att ta på oss en mask för att mäta syreupptagningsförmågan. Under denna del av testet ökar intensiteten varje minut och målet är att springa/cykla till utmattning eller fram till att testledaren avbryter testet. Vid test på löpband hålls hastigheten konstant och lutningen ökar varje minut. Görs testet på cykel ökar istället effekten (watt) varje minut. Våra testcyklar är varvtalsoberoende vilket gör att effekten är konstant oberoende av trampfrekvensen (trampar man långsamt blir det tyngre och trampar man snabbare blir det lättare, men effekten hålls konstant). Efter genomfört test får du en resulatrapport med dina testvärden.

Visa mer

1 vald tjänst