Vad vill du boka?

Hos mig får du individuell rådgivning med särskild inriktning på livsstil, kost, hormonell balans, mage/tarm och inflammation via Skype eller på mottagningen i Stockholm. 

Jag arbetar holistiskt och tar hänsyn till faktorer som genetik, eventuell läkemedelsbehandling, eventuellt intag av kosttillskott, kost, tankar, känslor, relationer, stress, fysisk aktivitet, sömn, återhämtning, toxisk belastning och din kropps avgiftningsförmåga. 

Bland mina verktyg finns levande blodanalys, irisanalys, funktionsmedicinska tester, hårmineralanalys, mental kinesiologi och skolmedicinska tester. 

Tidvis har jag lång väntetid. Hittar du ingen passande tid som du önskar inom kort, boka den tid som passar bäst av de befintliga och titta in på den här sidan regelbundet för att se om någon avbokning skett så att du kan byta din tid mot en tidigare.
Varmt välkommen! 
Madeleine
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Besök på mottagningen

Jag ger individuell rådgivning med särskild inriktning på livsstil, kost, hormonell balans, mage/tarm och inflammation.

Under ett nybesök går vi noggrant igenom din hälsa enligt en omfattande hälsoutvärdering som du har fyllt i på förhand.
Jag noterar även fysiska tecken på kroppen, kroppsspråk, gör en levande blodanalys och går igenom eventuella provsvar som du tagit tidigare, samt mäter ditt blodtryck.

Slutligen knyter jag samman all information jag har samlat om dig och förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, körtel- eller organfunktion, genetik, kost, stress eller livsstil. Du får även ett personligt behandlingsförslag till dig gällande kost och kosttillskott som jag föreslår att du följer fram till vår nästa uppföljning.

Efter vårt möte får du även ett dokument med generella tips, recept och ytterligare information så att du lättare lyckas med kosten.

Kom ihåg att läsa på sidan du blir länkad till när du bokat tid. Där står det hur du hittar till mig och där finns även den omfattande hälsoutvärderingen som du ska ha fyllt i på förhand innan du kommer till mig.
Välkommen!
Jag ger individuell rådgivning med särskild inriktning på livsstil, kost, hormonell balans, mage/tarm och inflammation.

Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare, samt den nya information du ger mig under ditt besök. Har du ett nytt provsvar, så går vi igenom det.
I mån av tid och behov utför jag levande blodanalys, blodtrycksmätning eller annan fysisk undersökning.

Utifrån den nya informationen jag fått, lägger jag upp ett nytt behandlingsförslag för dig för dig i syfte att hjälpa din kropp vidare till större balans.

Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till sex veckor efter första mötet. Därefter kommer troligen intervallen att glesas ut vartefter du blir allt stabilare i din hälsa och känner din kropps behov allt bättre.

Rådgivning via Skype

Skypemöten fungerar bäst vid uppföljningar, men är även värdefulla som en första kontakt om det inte är möjligt att genomföra ett fysiskt möte, t.ex. om du bor långt bort eller är sängliggande. I båda fallen bokar du 60 minuter.

Du kan befinna dig var som helst i världen, förutsatt att du har en bra internetuppkoppling.

Före vår session har jag läst igenom din hälsoutvärdering, samt de eventuella provsvar som du sänt till mig i förväg.

Med hjälp av informationen du gett mig på förhand utarbetar jag ett preliminärt behandlingsförslag gällande kost och kosttillskott, redan innan vårt samtal, som jag sedan stämmer av och slutför under själva samtalet.

Under vårt skypesamtal går vi igenom din hälsoutvärdering tillsammans och jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, arv, kost, stress eller livsstil.

Efter samtalet får du ett personligt behandlingsförslag gällande kost och kosttillskott som jag föreslår att du följer fram till vår nästa uppföljning.

Vid skypeuppföljningar sänder du mig en sammanfattning om hur du har mått sedan vår förra session innan vår bokade tid.

Jag går noggrant igenom din journal och förbereder dina nya rekommendationer så långt jag kan innan vårt samtal med hjälp av den information du sänt mig.

Under samtalet stämmer jag av med dig och slutför de nya rekommendationerna under själva samtalets gång.

Efter samtalet får du ett nytt behandlingsförslag.
Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till sex veckor efter första mötet. Därefter kommer troligen intervallen att glesas ut vartefter du blir allt stabilare i din hälsa och känner din kropps behov allt bättre.

Kom ihåg att läsa på sidan du blir länkad till när du bokat tid. Där hittar du den omfattande hälsoutvärderingen, vilken information jag vill att du sänder mig på förhand m.m.
Välkommen!

Madeleine Marcus

Som näringsterapeut arbetar jag utifrån ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilken grundar sig på biokemisk vetenskap, där man gör tidiga bedömningar för att stödja olika funktioner i kroppen.
Inom funktionsmedicinen använder man både den konventionella medicinens kunskaper tillsammans med komplementärmedicinska metoder för att identifiera obalanser och stödja kroppens egen självläkande förmåga.

Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser jag till hela dig, vilket involverar samspel mellan din historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental-, känslomässig-, och själslig hälsa och hur dessa kan påverka din hälsa på lång sikt.

Webbsida
E-post
Adress
Konvojgatan 1 (egen ingång via innergården med mitt namn på dörren)
120 62 Stockholm
Södermalm
Öppna i Google Maps 🗗