4 - 10 decVecka 49

Mån4
Idag5
Ons6
Tor7
Fre8
Lör9
Sön10

Boka Inner Child Breathwork (Grupp terapi) - Beauty Phix Center, Stockholm - Bokadirekt

"Inner child breathwork" är en terapeutisk praxis som kombinerar andningsövningar med insikter och arbete relaterat till konceptet "inre barn". Inre barnet representerar de tidiga erfarenheter, känslor och minnen från barndomen som kan påverka en persons känslomässiga och psykologiska hälsa som vuxen. Vid "inner child breathwork" använder man andningstekniker för att skapa en medveten och djupgående koppling till andningen. Genom att arbeta med andningen på detta sätt kan personen nå en ökad medvetenhet om sina känslor, mönster och blockeringar som kan härledas till barndomen. Denna medvetenhet kan sedan hjälpa till att frigöra känslomässiga spänningar, bearbeta gamla trauman och främja inre läkning. Genom att kombinera breathwork med att utforska och bearbeta "inre barnet" kan individen skapa en helande och transformerande upplevelse som syftar till att öka självmedvetenhet, frigöra negativa mönster och främja emotionell välbefinnande. Detta är en djupgående metod som kräver professionell vägledning och stöd för att hantera eventuella känslomässiga utmaningar som kan uppstå under processen.

Visa mer

1 vald tjänst