20 - 26 marVecka 12

Mån20
Tis21
Ons22
Idag23
Fre24
Lör25
Sön26

Boka Första psykoteraisamtal - I Relation, Uppsala Fjärdingen - Bokadirekt

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att skapa förståelse för just din situation. Under detta samtal får du möjligheten att känna efter om jag är rätt terapeut för dig och om jag är rätt person för dig hjälpa dig, din familj. Vanligast är att vi sedan bokar 2-3 samtal där vi tillsammans gör en målsättning med terapin och gemensamt planerar vi tider och omfattning. Terapi sker vanligast en gång per vecka. Individuell terapi Psykoterapi handlar om att samtala om upplevda svårigheter utifrån ditt liv och dina erfarenheter.  Jag kan erbjuda dig både korttidsterapi och långtidsterapi med fokus på dig och dina behov. Gemensamt utgår vi ifrån vad du önskar förändra och arbetar tillsammans mot ditt mål. Under terapin får du stöd och hjälp att finna andra vägar i livet. Bearbeta känslor och upplevelser utifrån din historik och var du är nu i livet. Jag arbetar utifrån ett relationellt arbetssätt vilket innebär att jag utgår ifrån dina erfarenheter och förutsättningar.  Terapi / Samtalsterapi kan bland annat handla om: Självkänsla Oro Ångest Depression Stress Trauma Relationer Sömnbesvär Beroendeproblematik Sorg Smärtproblematik

Visa mer

1 vald tjänst