Alpas Recreation

Medlem i Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin
Skiftesgatan 4, 654 65, Karlstad
Du kan utnyttja ”Friskvårdspengen” både vad gäller Taktil stimulering och Mindfulness.

Boka tjänst

Inga tillgängliga tjänster

utövare

noImage
Anna-Lena Pettersson

Om företaget

Rekreation – återskapande, återhämtning – är ett stort behov i dagens samhälle. Någon har sagt att det är inte alla måsten som gör oss trötta och stressade, utan bristen på återhämtning. Vi kan under livets gång vara med om sådant som gör att livet inte blir som vi tänkt oss. Stress, ångest, nedstämdhet, depression, sorg, kriser, konflikter och fobier kan påverka vårt inre mående på ett sätt som gör att vi får sänkt livskvalité. Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Taktil stimulering och Sorgbearbetning kan vara en hjälp på vägen att hitta balans i tillvaron. Jag vill med mitt företag möta dessa behov av återskapande och återhämtning. Jag vill bidra till en ökad livskvalité, genom möjligheten att i samtal bearbeta livsproblematik och förluster av olika slag. Genom Taktil stimulering och Mindfulness vill jag erbjuda tillfälle till avkoppling, lugn och ro. Välkommen!

Bilder