Vad vill du boka?

Du kan utnyttja ”Friskvårdspengen” både vad gäller Taktil stimulering och Mindfulness.
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Behandlingar

Taktil stimulering är en mild massageform. Man ”boar in” kroppen i täcken och varma handdukar och bara den kroppsdel som för tillfället masseras blottläggs, detta för att den som masseras ska känna sig varm och trygg.

Vid massagen, som består av varsamma strykningar över huden, används olja. Beröringen stimulerar hormonet oxytocin, som aktiverar det parasympatiska nervsystemet och ger lugn och ro och även smärtlindring.

Andra positiva effekter av Taktil stimulering är muskelavslappning, bättre sömn, sänkt blodtryck, lindring av stress, oro och ångest. Taktil stimulering stärker kroppsuppfattningen och ger en bättre självkänsla.
KBT är en strukturerad, målinriktad, samarbetsinriktad och problemfokuserad behandlingsmetod. Man arbetar med förändring av tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande eller ändamålsenliga och därför orsakat ett dåligt mående.

Problembilden kan vara stress, ångest, depression, nedstämdhet, sorg, kris, konflikt, relationer, fobier.

KBT är mer fokuserat på nuet och på framtiden än på förfluten tid. Man använder sig av samtal, hemuppgifter, exponering och rollspel, man försöker finna alternativa sätt att förhålla sig, för att uppnå en positiv förändring.

En terapiomgång omfattar, beroende på problembilden, mellan 5 – 20 samtal, 45 minuter en gång i veckan.

1:a besöket 350:-
Kommande besök 700:-
Ibland blir livet inte riktigt som vi tänkt oss. Då kan man behöva någon att prata med. Stöd- och avlastningssamtal handlar inte om terapi, däremot får man möjlighet att ”prata av sig”.

För en del kan detta vara tillräckligt.
Andra upptäcker möjligheten och behovet av att gå lite djupare och fortsätta med KBT, Kognitiv beteendeterapi.
Detta introduktionssamtal är till för dig som är intresserad av att gå en kurs i Sorgbearbetning men ännu inte riktigt bestämt dig.

Introduktionssamtalet omfattar information om kursens innehåll och tillvägagångssätt. Vi samtalar om det du känner sorg kring just nu, samt om kursen kan vara rätt för dig i den situation du befinner dig.

Kurser

Tre tillfällen á 1,5h vardera.
Avgiften inkluderar kursmaterial, se gärna hemsidan för mer information:

http://alpas.se/mindfulness/

Anmäl dig på 070-604 14 37
Sex tillfällen á 1,5 h.

Avgiften inkl kursmaterial, se gärna hemsidan för mer information:
http://alpas.se/mindfulness/

Anmäl dig på 070-604 14 37
Åtta tillfällen á 1,5h vardera.
Avgiften inkluderar kursmaterial, se gärna hemsidan för mer information:

http://alpas.se/mindfulness/

Anmäl dig på 070-604 14 37
070-604 14 37
Medlem i Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin

Alpas Recreation

Rekreation – återskapande, återhämtning – är ett stort behov i dagens samhälle. Någon har sagt att det är inte alla måsten som gör oss trötta och stressade, utan bristen på återhämtning.

Vi kan under livets gång vara med om sådant som gör att livet inte blir som vi tänkt oss. Stress, ångest, nedstämdhet, depression, sorg, kriser, konflikter och fobier kan påverka vårt inre mående på ett sätt som gör att vi får sänkt livskvalité.

Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Taktil stimulering och Sorgbearbetning kan vara en hjälp på vägen att hitta balans i tillvaron.

Jag vill med mitt företag möta dessa behov av återskapande och återhämtning. Jag vill bidra till en ökad livskvalité, genom möjligheten att i samtal bearbeta livsproblematik och förluster av olika slag. Genom Taktil stimulering och Mindfulness vill jag erbjuda tillfälle till avkoppling, lugn och ro.

Välkommen!

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Önskar Ni göra en bokning samma dag - Vänligen ring för tidsbokning.

070-604 14 37
Adress
Skiftesgatan 4
654 65 Karlstad
Öppna i Google Maps 🗗